Konjugation zu «dīlātāre, dīlātō, dīlātāvī, dīlātātum»

Konjugation zu «dīlātāre, dīlātō, dīlātāvī, dīlātātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
dilat‑o
dilat‑e‑m
dilata‑ba‑m
dilata‑re‑m
dilata‑b‑o
2. Pers. Sg.
dilata‑s
dilat‑e‑s
dilata‑ba‑s
dilata‑re‑s
dilata‑bi‑s
3. Pers. Sg.
dilata‑t
dilat‑e‑t
dilata‑ba‑t
dilata‑re‑t
dilata‑bi‑t
1. Pers. Pl.
dilata‑mus
dilat‑e‑mus
dilata‑ba‑mus
dilata‑re‑mus
dilata‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
dilata‑tis
dilat‑e‑tis
dilata‑ba‑tis
dilata‑re‑tis
dilata‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
dilata‑nt
dilat‑e‑nt
dilata‑ba‑nt
dilata‑re‑nt
dilata‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
dilat‑or
dilat‑e‑r
dilata‑ba‑r
dilata‑re‑r
dilata‑b‑or
2. Pers. Sg.
dilata‑ris
dilat‑e‑ris, dilat‑e‑re
dilata‑ba‑ris, dilata‑ba‑re
dilata‑re‑ris, dilata‑re‑re
dilata‑be‑ris, dilata‑be‑re
3. Pers. Sg.
dilata‑tur
dilat‑e‑tur
dilata‑ba‑tur
dilata‑re‑tur
dilata‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
dilata‑mur
dilat‑e‑mur
dilata‑ba‑mur
dilata‑re‑mur
dilata‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
dilata‑mini
dilat‑e‑mini
dilata‑ba‑mini
dilata‑re‑mini
dilata‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
dilata‑ntur
dilat‑e‑ntur
dilata‑ba‑ntur
dilata‑re‑ntur
dilata‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
dilatav‑i
dilatav‑eri‑m
dilatav‑era‑m
dilatav‑isse‑m
dilatav‑ero
2. Pers. Sg.
dilatav‑isti
dilatav‑eri‑s
dilatav‑era‑s
dilatav‑isse‑s
dilatav‑eris
3. Pers. Sg.
dilatav‑it
dilatav‑eri‑t
dilatav‑era‑t
dilatav‑isse‑t
dilatav‑erit
1. Pers. Pl.
dilatav‑imus
dilatav‑eri‑mus
dilatav‑era‑mus
dilatav‑isse‑mus
dilatav‑erimus
2. Pers. Pl.
dilatav‑istis
dilatav‑eri‑tis
dilatav‑era‑tis
dilatav‑isse‑tis
dilatav‑eritis
3. Pers. Pl.
dilatav‑erunt, dilatav‑ere
dilatav‑eri‑nt
dilatav‑era‑nt
dilatav‑isse‑nt
dilatav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
dilatat‑us sum
dilatat‑us sim
dilatat‑us eram
dilatat‑us essem
dilatat‑us ero
2. Pers. Sg.
dilatat‑us es
dilatat‑us sis
dilatat‑us eras
dilatat‑us esses
dilatat‑us eris
3. Pers. Sg.
dilatat‑us est
dilatat‑us sit
dilatat‑us erat
dilatat‑us esset
dilatat‑us erit
1. Pers. Pl.
dilatat‑i sumus
dilatat‑i simus
dilatat‑i eramus
dilatat‑i essemus
dilatat‑i erimus
2. Pers. Pl.
dilatat‑i estis
dilatat‑i sitis
dilatat‑i eratis
dilatat‑i essetis
dilatat‑i eritis
3. Pers. Pl.
dilatat‑i sunt
dilatat‑i sint
dilatat‑i erant
dilatat‑i essent
dilatat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
dilatans dilatantis
Part. Fut. Akt.
dilataturus a um
Part. Perf. Pass.
dilatatus a um
Gerundium
dilata‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
dilatandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
dilata
dilata‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
dilatare
dilata‑ri, dilata‑rier
Infinitiv Perf.
dilatav‑isse
dilatat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
dilatatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
dilatat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
dilatans
dilatans
dilatans
Gen. Sg.
dilatant‑is
dilatant‑is
dilatant‑is
Dat. Sg.
dilatant‑i
dilatant‑i
dilatant‑i
Akk. Sg.
dilatant‑em
dilatant‑em
dilatans
Abl. Sg.
dilatant‑e
dilatant‑e
dilatant‑e
Nom. Pl.
dilatant‑es
dilatant‑es
dilatant‑ia
Gen. Pl.
dilatant‑ium
dilatant‑ium
dilatant‑ium
Dat. Pl.
dilatant‑ibus
dilatant‑ibus
dilatant‑ibus
Akk. Pl.
dilatant‑es, dilatant‑is
dilatant‑es, dilatant‑is
dilatant‑ia
Abl. Pl.
dilatant‑ibus
dilatant‑ibus
dilatant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
dilatat‑us
dilatat‑a
dilatat‑um
Gen. Sg.
dilatat‑i
dilatat‑ae
dilatat‑i
Dat. Sg.
dilatat‑o
dilatat‑ae
dilatat‑o
Akk. Sg.
dilatat‑um
dilatat‑am
dilatat‑um
Abl. Sg.
dilatat‑o
dilatat‑a
dilatat‑o
Nom. Pl.
dilatat‑i
dilatat‑ae
dilatat‑a
Gen. Pl.
dilatat‑orum
dilatat‑arum
dilatat‑orum
Dat. Pl.
dilatat‑is
dilatat‑is
dilatat‑is
Akk. Pl.
dilatat‑os
dilatat‑as
dilatat‑a
Abl. Pl.
dilatat‑is
dilatat‑is
dilatat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
dilatatur‑us
dilatatur‑a
dilatatur‑um
Gen. Sg.
dilatatur‑i
dilatatur‑ae
dilatatur‑i
Dat. Sg.
dilatatur‑o
dilatatur‑ae
dilatatur‑o
Akk. Sg.
dilatatur‑um
dilatatur‑am
dilatatur‑um
Abl. Sg.
dilatatur‑o
dilatatur‑a
dilatatur‑o
Nom. Pl.
dilatatur‑i
dilatatur‑ae
dilatatur‑a
Gen. Pl.
dilatatur‑orum
dilatatur‑arum
dilatatur‑orum
Dat. Pl.
dilatatur‑is
dilatatur‑is
dilatatur‑is
Akk. Pl.
dilatatur‑os
dilatatur‑as
dilatatur‑a
Abl. Pl.
dilatatur‑is
dilatatur‑is
dilatatur‑is

Gerundium

Gen.
dilata‑ndi
Dat.
dilata‑ndo
Akk.
dilata‑ndum
Abl.
dilata‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
dilatand‑us
dilatand‑a
dilatand‑um
Gen. Sg.
dilatand‑i
dilatand‑ae
dilatand‑i
Dat. Sg.
dilatand‑o
dilatand‑ae
dilatand‑o
Akk. Sg.
dilatand‑um
dilatand‑am
dilatand‑um
Abl. Sg.
dilatand‑o
dilatand‑a
dilatand‑o
Nom. Pl.
dilatand‑i
dilatand‑ae
dilatand‑a
Gen. Pl.
dilatand‑orum
dilatand‑arum
dilatand‑orum
Dat. Pl.
dilatand‑is
dilatand‑is
dilatand‑is
Akk. Pl.
dilatand‑os
dilatand‑as
dilatand‑a
Abl. Pl.
dilatand‑is
dilatand‑is
dilatand‑is