Konjugation zu «subiacēre, subiaceō,-,-»

Konjugation zu «subiacēre, subiaceō,-,-»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
subiace‑o
subiace‑a‑m
subiace‑ba‑m
subiace‑re‑m
subiace‑b‑o
2. Pers. Sg.
subiace‑s
subiace‑a‑s
subiace‑ba‑s
subiace‑re‑s
subiace‑bi‑s
3. Pers. Sg.
subiace‑t
subiace‑a‑t
subiace‑ba‑t
subiace‑re‑t
subiace‑bi‑t
1. Pers. Pl.
subiace‑mus
subiace‑a‑mus
subiace‑ba‑mus
subiace‑re‑mus
subiace‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
subiace‑tis
subiace‑a‑tis
subiace‑ba‑tis
subiace‑re‑tis
subiace‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
subiace‑nt
subiace‑a‑nt
subiace‑ba‑nt
subiace‑re‑nt
subiace‑bu‑nt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
subiacens subiacentis
Part. Fut. Akt.
Part. Perf. Pass.
Gerundium
subiace‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
subiace‑ndum

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
subiace
subiace‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
subiacere
Infinitiv Perf.
Infinitiv Fut.

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
subiacens
subiacens
subiacens
Gen. Sg.
subiacent‑is
subiacent‑is
subiacent‑is
Dat. Sg.
subiacent‑i
subiacent‑i
subiacent‑i
Akk. Sg.
subiacent‑em
subiacent‑em
subiacens
Abl. Sg.
subiacent‑e
subiacent‑e
subiacent‑e
Nom. Pl.
subiacent‑es
subiacent‑es
subiacent‑ia
Gen. Pl.
subiacent‑ium
subiacent‑ium
subiacent‑ium
Dat. Pl.
subiacent‑ibus
subiacent‑ibus
subiacent‑ibus
Akk. Pl.
subiacent‑es, subiacent‑is
subiacent‑es, subiacent‑is
subiacent‑ia
Abl. Pl.
subiacent‑ibus
subiacent‑ibus
subiacent‑ibus

Gerundium

Gen.
subiace‑ndi
Dat.
subiace‑ndo
Akk.
subiace‑ndum
Abl.
subiace‑ndo