Konjugation zu «vectāre, vectō, vectāvī, vectātum»

Konjugation zu «vectāre, vectō, vectāvī, vectātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
vect‑o
vect‑e‑m
vecta‑ba‑m
vecta‑re‑m
vecta‑b‑o
2. Pers. Sg.
vecta‑s
vect‑e‑s
vecta‑ba‑s
vecta‑re‑s
vecta‑bi‑s
3. Pers. Sg.
vecta‑t
vect‑e‑t
vecta‑ba‑t
vecta‑re‑t
vecta‑bi‑t
1. Pers. Pl.
vecta‑mus
vect‑e‑mus
vecta‑ba‑mus
vecta‑re‑mus
vecta‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
vecta‑tis
vect‑e‑tis
vecta‑ba‑tis
vecta‑re‑tis
vecta‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
vecta‑nt
vect‑e‑nt
vecta‑ba‑nt
vecta‑re‑nt
vecta‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
vect‑or
vect‑e‑r
vecta‑ba‑r
vecta‑re‑r
vecta‑b‑or
2. Pers. Sg.
vecta‑ris
vect‑e‑ris, vect‑e‑re
vecta‑ba‑ris, vecta‑ba‑re
vecta‑re‑ris, vecta‑re‑re
vecta‑be‑ris, vecta‑be‑re
3. Pers. Sg.
vecta‑tur
vect‑e‑tur
vecta‑ba‑tur
vecta‑re‑tur
vecta‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
vecta‑mur
vect‑e‑mur
vecta‑ba‑mur
vecta‑re‑mur
vecta‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
vecta‑mini
vect‑e‑mini
vecta‑ba‑mini
vecta‑re‑mini
vecta‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
vecta‑ntur
vect‑e‑ntur
vecta‑ba‑ntur
vecta‑re‑ntur
vecta‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
vectav‑i
vectav‑eri‑m
vectav‑era‑m
vectav‑isse‑m
vectav‑ero
2. Pers. Sg.
vectav‑isti
vectav‑eri‑s
vectav‑era‑s
vectav‑isse‑s
vectav‑eris
3. Pers. Sg.
vectav‑it
vectav‑eri‑t
vectav‑era‑t
vectav‑isse‑t
vectav‑erit
1. Pers. Pl.
vectav‑imus
vectav‑eri‑mus
vectav‑era‑mus
vectav‑isse‑mus
vectav‑erimus
2. Pers. Pl.
vectav‑istis
vectav‑eri‑tis
vectav‑era‑tis
vectav‑isse‑tis
vectav‑eritis
3. Pers. Pl.
vectav‑erunt, vectav‑ere
vectav‑eri‑nt
vectav‑era‑nt
vectav‑isse‑nt
vectav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
vectat‑us sum
vectat‑us sim
vectat‑us eram
vectat‑us essem
vectat‑us ero
2. Pers. Sg.
vectat‑us es
vectat‑us sis
vectat‑us eras
vectat‑us esses
vectat‑us eris
3. Pers. Sg.
vectat‑us est
vectat‑us sit
vectat‑us erat
vectat‑us esset
vectat‑us erit
1. Pers. Pl.
vectat‑i sumus
vectat‑i simus
vectat‑i eramus
vectat‑i essemus
vectat‑i erimus
2. Pers. Pl.
vectat‑i estis
vectat‑i sitis
vectat‑i eratis
vectat‑i essetis
vectat‑i eritis
3. Pers. Pl.
vectat‑i sunt
vectat‑i sint
vectat‑i erant
vectat‑i essent
vectat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
vectans vectantis
Part. Fut. Akt.
vectaturus a um
Part. Perf. Pass.
vectatus a um
Gerundium
vecta‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
vectandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
vecta
vecta‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
vectare
vecta‑ri, vecta‑rier
Infinitiv Perf.
vectav‑isse
vectat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
vectatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
vectat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
vectans
vectans
vectans
Gen. Sg.
vectant‑is
vectant‑is
vectant‑is
Dat. Sg.
vectant‑i
vectant‑i
vectant‑i
Akk. Sg.
vectant‑em
vectant‑em
vectans
Abl. Sg.
vectant‑e
vectant‑e
vectant‑e
Nom. Pl.
vectant‑es
vectant‑es
vectant‑ia
Gen. Pl.
vectant‑ium
vectant‑ium
vectant‑ium
Dat. Pl.
vectant‑ibus
vectant‑ibus
vectant‑ibus
Akk. Pl.
vectant‑es, vectant‑is
vectant‑es, vectant‑is
vectant‑ia
Abl. Pl.
vectant‑ibus
vectant‑ibus
vectant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
vectat‑us
vectat‑a
vectat‑um
Gen. Sg.
vectat‑i
vectat‑ae
vectat‑i
Dat. Sg.
vectat‑o
vectat‑ae
vectat‑o
Akk. Sg.
vectat‑um
vectat‑am
vectat‑um
Abl. Sg.
vectat‑o
vectat‑a
vectat‑o
Nom. Pl.
vectat‑i
vectat‑ae
vectat‑a
Gen. Pl.
vectat‑orum
vectat‑arum
vectat‑orum
Dat. Pl.
vectat‑is
vectat‑is
vectat‑is
Akk. Pl.
vectat‑os
vectat‑as
vectat‑a
Abl. Pl.
vectat‑is
vectat‑is
vectat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
vectatur‑us
vectatur‑a
vectatur‑um
Gen. Sg.
vectatur‑i
vectatur‑ae
vectatur‑i
Dat. Sg.
vectatur‑o
vectatur‑ae
vectatur‑o
Akk. Sg.
vectatur‑um
vectatur‑am
vectatur‑um
Abl. Sg.
vectatur‑o
vectatur‑a
vectatur‑o
Nom. Pl.
vectatur‑i
vectatur‑ae
vectatur‑a
Gen. Pl.
vectatur‑orum
vectatur‑arum
vectatur‑orum
Dat. Pl.
vectatur‑is
vectatur‑is
vectatur‑is
Akk. Pl.
vectatur‑os
vectatur‑as
vectatur‑a
Abl. Pl.
vectatur‑is
vectatur‑is
vectatur‑is

Gerundium

Gen.
vecta‑ndi
Dat.
vecta‑ndo
Akk.
vecta‑ndum
Abl.
vecta‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
vectand‑us
vectand‑a
vectand‑um
Gen. Sg.
vectand‑i
vectand‑ae
vectand‑i
Dat. Sg.
vectand‑o
vectand‑ae
vectand‑o
Akk. Sg.
vectand‑um
vectand‑am
vectand‑um
Abl. Sg.
vectand‑o
vectand‑a
vectand‑o
Nom. Pl.
vectand‑i
vectand‑ae
vectand‑a
Gen. Pl.
vectand‑orum
vectand‑arum
vectand‑orum
Dat. Pl.
vectand‑is
vectand‑is
vectand‑is
Akk. Pl.
vectand‑os
vectand‑as
vectand‑a
Abl. Pl.
vectand‑is
vectand‑is
vectand‑is