Konjugation zu «notāre, notō, notāvī, notātum»

Konjugation zu «notāre, notō, notāvī, notātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
not‑o
not‑e‑m
nota‑ba‑m
nota‑re‑m
nota‑b‑o
2. Pers. Sg.
nota‑s
not‑e‑s
nota‑ba‑s
nota‑re‑s
nota‑bi‑s
3. Pers. Sg.
nota‑t
not‑e‑t
nota‑ba‑t
nota‑re‑t
nota‑bi‑t
1. Pers. Pl.
nota‑mus
not‑e‑mus
nota‑ba‑mus
nota‑re‑mus
nota‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
nota‑tis
not‑e‑tis
nota‑ba‑tis
nota‑re‑tis
nota‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
nota‑nt
not‑e‑nt
nota‑ba‑nt
nota‑re‑nt
nota‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
not‑or
not‑e‑r
nota‑ba‑r
nota‑re‑r
nota‑b‑or
2. Pers. Sg.
nota‑ris
not‑e‑ris, not‑e‑re
nota‑ba‑ris, nota‑ba‑re
nota‑re‑ris, nota‑re‑re
nota‑be‑ris, nota‑be‑re
3. Pers. Sg.
nota‑tur
not‑e‑tur
nota‑ba‑tur
nota‑re‑tur
nota‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
nota‑mur
not‑e‑mur
nota‑ba‑mur
nota‑re‑mur
nota‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
nota‑mini
not‑e‑mini
nota‑ba‑mini
nota‑re‑mini
nota‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
nota‑ntur
not‑e‑ntur
nota‑ba‑ntur
nota‑re‑ntur
nota‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
notav‑i
notav‑eri‑m
notav‑era‑m
notav‑isse‑m
notav‑ero
2. Pers. Sg.
notav‑isti
notav‑eri‑s
notav‑era‑s
notav‑isse‑s
notav‑eris
3. Pers. Sg.
notav‑it
notav‑eri‑t
notav‑era‑t
notav‑isse‑t
notav‑erit
1. Pers. Pl.
notav‑imus
notav‑eri‑mus
notav‑era‑mus
notav‑isse‑mus
notav‑erimus
2. Pers. Pl.
notav‑istis
notav‑eri‑tis
notav‑era‑tis
notav‑isse‑tis
notav‑eritis
3. Pers. Pl.
notav‑erunt, notav‑ere
notav‑eri‑nt
notav‑era‑nt
notav‑isse‑nt
notav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
notat‑us sum
notat‑us sim
notat‑us eram
notat‑us essem
notat‑us ero
2. Pers. Sg.
notat‑us es
notat‑us sis
notat‑us eras
notat‑us esses
notat‑us eris
3. Pers. Sg.
notat‑us est
notat‑us sit
notat‑us erat
notat‑us esset
notat‑us erit
1. Pers. Pl.
notat‑i sumus
notat‑i simus
notat‑i eramus
notat‑i essemus
notat‑i erimus
2. Pers. Pl.
notat‑i estis
notat‑i sitis
notat‑i eratis
notat‑i essetis
notat‑i eritis
3. Pers. Pl.
notat‑i sunt
notat‑i sint
notat‑i erant
notat‑i essent
notat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
notans notantis
Part. Fut. Akt.
notaturus a um
Part. Perf. Pass.
notatus a um
Gerundium
nota‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
notandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
nota
nota‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
notare
nota‑ri, nota‑rier
Infinitiv Perf.
notav‑isse
notat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
notatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
notat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
notans
notans
notans
Gen. Sg.
notant‑is
notant‑is
notant‑is
Dat. Sg.
notant‑i
notant‑i
notant‑i
Akk. Sg.
notant‑em
notant‑em
notans
Abl. Sg.
notant‑e
notant‑e
notant‑e
Nom. Pl.
notant‑es
notant‑es
notant‑ia
Gen. Pl.
notant‑ium
notant‑ium
notant‑ium
Dat. Pl.
notant‑ibus
notant‑ibus
notant‑ibus
Akk. Pl.
notant‑es, notant‑is
notant‑es, notant‑is
notant‑ia
Abl. Pl.
notant‑ibus
notant‑ibus
notant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
notat‑us
notat‑a
notat‑um
Gen. Sg.
notat‑i
notat‑ae
notat‑i
Dat. Sg.
notat‑o
notat‑ae
notat‑o
Akk. Sg.
notat‑um
notat‑am
notat‑um
Abl. Sg.
notat‑o
notat‑a
notat‑o
Nom. Pl.
notat‑i
notat‑ae
notat‑a
Gen. Pl.
notat‑orum
notat‑arum
notat‑orum
Dat. Pl.
notat‑is
notat‑is
notat‑is
Akk. Pl.
notat‑os
notat‑as
notat‑a
Abl. Pl.
notat‑is
notat‑is
notat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
notatur‑us
notatur‑a
notatur‑um
Gen. Sg.
notatur‑i
notatur‑ae
notatur‑i
Dat. Sg.
notatur‑o
notatur‑ae
notatur‑o
Akk. Sg.
notatur‑um
notatur‑am
notatur‑um
Abl. Sg.
notatur‑o
notatur‑a
notatur‑o
Nom. Pl.
notatur‑i
notatur‑ae
notatur‑a
Gen. Pl.
notatur‑orum
notatur‑arum
notatur‑orum
Dat. Pl.
notatur‑is
notatur‑is
notatur‑is
Akk. Pl.
notatur‑os
notatur‑as
notatur‑a
Abl. Pl.
notatur‑is
notatur‑is
notatur‑is

Partizip Perfekt Passiv (PPP) - Komparativ

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
notat‑ior
notat‑ior
notat‑ius
Gen. Sg.
notat‑ior‑is
notat‑ior‑is
notat‑ior‑is
Dat. Sg.
notat‑ior‑i
notat‑ior‑i
notat‑ior‑i
Akk. Sg.
notat‑ior‑em
notat‑ior‑em
notat‑ius
Abl. Sg.
notat‑ior‑e
notat‑ior‑e
notat‑ior‑e
Nom. Pl.
notat‑ior‑es
notat‑ior‑es
notat‑ior‑a
Gen. Pl.
notat‑ior‑um
notat‑ior‑um
notat‑ior‑um
Dat. Pl.
notat‑ior‑ibus
notat‑ior‑ibus
notat‑ior‑ibus
Akk. Pl.
notat‑ior‑es
notat‑ior‑es
notat‑ior‑a
Abl. Pl.
notat‑ior‑ibus
notat‑ior‑ibus
notat‑ior‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP) - Superlativ

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
notat‑issim‑us
notat‑issim‑a
notat‑issim‑um
Gen. Sg.
notat‑issim‑i
notat‑issim‑ae
notat‑issim‑i
Dat. Sg.
notat‑issim‑o
notat‑issim‑ae
notat‑issim‑o
Akk. Sg.
notat‑issim‑um
notat‑issim‑am
notat‑issim‑um
Abl. Sg.
notat‑issim‑o
notat‑issim‑a
notat‑issim‑o
Nom. Pl.
notat‑issim‑i
notat‑issim‑ae
notat‑issim‑a
Gen. Pl.
notat‑issim‑orum
notat‑issim‑arum
notat‑issim‑orum
Dat. Pl.
notat‑issim‑is
notat‑issim‑is
notat‑issim‑is
Akk. Pl.
notat‑issim‑os
notat‑issim‑as
notat‑issim‑a
Abl. Pl.
notat‑issim‑is
notat‑issim‑is
notat‑issim‑is

Gerundium

Gen.
nota‑ndi
Dat.
nota‑ndo
Akk.
nota‑ndum
Abl.
nota‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
notand‑us
notand‑a
notand‑um
Gen. Sg.
notand‑i
notand‑ae
notand‑i
Dat. Sg.
notand‑o
notand‑ae
notand‑o
Akk. Sg.
notand‑um
notand‑am
notand‑um
Abl. Sg.
notand‑o
notand‑a
notand‑o
Nom. Pl.
notand‑i
notand‑ae
notand‑a
Gen. Pl.
notand‑orum
notand‑arum
notand‑orum
Dat. Pl.
notand‑is
notand‑is
notand‑is
Akk. Pl.
notand‑os
notand‑as
notand‑a
Abl. Pl.
notand‑is
notand‑is
notand‑is