Konjugation zu «saturāre, saturō, saturāvī, saturātum»

Konjugation zu «saturāre, saturō, saturāvī, saturātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
satur‑o
satur‑e‑m
satura‑ba‑m
satura‑re‑m
satura‑b‑o
2. Pers. Sg.
satura‑s
satur‑e‑s
satura‑ba‑s
satura‑re‑s
satura‑bi‑s
3. Pers. Sg.
satura‑t
satur‑e‑t
satura‑ba‑t
satura‑re‑t
satura‑bi‑t
1. Pers. Pl.
satura‑mus
satur‑e‑mus
satura‑ba‑mus
satura‑re‑mus
satura‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
satura‑tis
satur‑e‑tis
satura‑ba‑tis
satura‑re‑tis
satura‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
satura‑nt
satur‑e‑nt
satura‑ba‑nt
satura‑re‑nt
satura‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
satur‑or
satur‑e‑r
satura‑ba‑r
satura‑re‑r
satura‑b‑or
2. Pers. Sg.
satura‑ris
satur‑e‑ris, satur‑e‑re
satura‑ba‑ris, satura‑ba‑re
satura‑re‑ris, satura‑re‑re
satura‑be‑ris, satura‑be‑re
3. Pers. Sg.
satura‑tur
satur‑e‑tur
satura‑ba‑tur
satura‑re‑tur
satura‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
satura‑mur
satur‑e‑mur
satura‑ba‑mur
satura‑re‑mur
satura‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
satura‑mini
satur‑e‑mini
satura‑ba‑mini
satura‑re‑mini
satura‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
satura‑ntur
satur‑e‑ntur
satura‑ba‑ntur
satura‑re‑ntur
satura‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
saturav‑i
saturav‑eri‑m
saturav‑era‑m
saturav‑isse‑m
saturav‑ero
2. Pers. Sg.
saturav‑isti
saturav‑eri‑s
saturav‑era‑s
saturav‑isse‑s
saturav‑eris
3. Pers. Sg.
saturav‑it
saturav‑eri‑t
saturav‑era‑t
saturav‑isse‑t
saturav‑erit
1. Pers. Pl.
saturav‑imus
saturav‑eri‑mus
saturav‑era‑mus
saturav‑isse‑mus
saturav‑erimus
2. Pers. Pl.
saturav‑istis
saturav‑eri‑tis
saturav‑era‑tis
saturav‑isse‑tis
saturav‑eritis
3. Pers. Pl.
saturav‑erunt, saturav‑ere
saturav‑eri‑nt
saturav‑era‑nt
saturav‑isse‑nt
saturav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
saturat‑us sum
saturat‑us sim
saturat‑us eram
saturat‑us essem
saturat‑us ero
2. Pers. Sg.
saturat‑us es
saturat‑us sis
saturat‑us eras
saturat‑us esses
saturat‑us eris
3. Pers. Sg.
saturat‑us est
saturat‑us sit
saturat‑us erat
saturat‑us esset
saturat‑us erit
1. Pers. Pl.
saturat‑i sumus
saturat‑i simus
saturat‑i eramus
saturat‑i essemus
saturat‑i erimus
2. Pers. Pl.
saturat‑i estis
saturat‑i sitis
saturat‑i eratis
saturat‑i essetis
saturat‑i eritis
3. Pers. Pl.
saturat‑i sunt
saturat‑i sint
saturat‑i erant
saturat‑i essent
saturat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
saturans saturantis
Part. Fut. Akt.
saturaturus a um
Part. Perf. Pass.
saturatus a um
Gerundium
satura‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
saturandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
satura
satura‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
saturare
satura‑ri, satura‑rier
Infinitiv Perf.
saturav‑isse
saturat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
saturatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
saturat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
saturans
saturans
saturans
Gen. Sg.
saturant‑is
saturant‑is
saturant‑is
Dat. Sg.
saturant‑i
saturant‑i
saturant‑i
Akk. Sg.
saturant‑em
saturant‑em
saturans
Abl. Sg.
saturant‑e
saturant‑e
saturant‑e
Nom. Pl.
saturant‑es
saturant‑es
saturant‑ia
Gen. Pl.
saturant‑ium
saturant‑ium
saturant‑ium
Dat. Pl.
saturant‑ibus
saturant‑ibus
saturant‑ibus
Akk. Pl.
saturant‑es, saturant‑is
saturant‑es, saturant‑is
saturant‑ia
Abl. Pl.
saturant‑ibus
saturant‑ibus
saturant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
saturat‑us
saturat‑a
saturat‑um
Gen. Sg.
saturat‑i
saturat‑ae
saturat‑i
Dat. Sg.
saturat‑o
saturat‑ae
saturat‑o
Akk. Sg.
saturat‑um
saturat‑am
saturat‑um
Abl. Sg.
saturat‑o
saturat‑a
saturat‑o
Nom. Pl.
saturat‑i
saturat‑ae
saturat‑a
Gen. Pl.
saturat‑orum
saturat‑arum
saturat‑orum
Dat. Pl.
saturat‑is
saturat‑is
saturat‑is
Akk. Pl.
saturat‑os
saturat‑as
saturat‑a
Abl. Pl.
saturat‑is
saturat‑is
saturat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
saturatur‑us
saturatur‑a
saturatur‑um
Gen. Sg.
saturatur‑i
saturatur‑ae
saturatur‑i
Dat. Sg.
saturatur‑o
saturatur‑ae
saturatur‑o
Akk. Sg.
saturatur‑um
saturatur‑am
saturatur‑um
Abl. Sg.
saturatur‑o
saturatur‑a
saturatur‑o
Nom. Pl.
saturatur‑i
saturatur‑ae
saturatur‑a
Gen. Pl.
saturatur‑orum
saturatur‑arum
saturatur‑orum
Dat. Pl.
saturatur‑is
saturatur‑is
saturatur‑is
Akk. Pl.
saturatur‑os
saturatur‑as
saturatur‑a
Abl. Pl.
saturatur‑is
saturatur‑is
saturatur‑is

Gerundium

Gen.
satura‑ndi
Dat.
satura‑ndo
Akk.
satura‑ndum
Abl.
satura‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
saturand‑us
saturand‑a
saturand‑um
Gen. Sg.
saturand‑i
saturand‑ae
saturand‑i
Dat. Sg.
saturand‑o
saturand‑ae
saturand‑o
Akk. Sg.
saturand‑um
saturand‑am
saturand‑um
Abl. Sg.
saturand‑o
saturand‑a
saturand‑o
Nom. Pl.
saturand‑i
saturand‑ae
saturand‑a
Gen. Pl.
saturand‑orum
saturand‑arum
saturand‑orum
Dat. Pl.
saturand‑is
saturand‑is
saturand‑is
Akk. Pl.
saturand‑os
saturand‑as
saturand‑a
Abl. Pl.
saturand‑is
saturand‑is
saturand‑is