Konjugation zu «ēmovēre, ēmoveō, ēmōvī, ēmōtum»

Konjugation zu «ēmovēre, ēmoveō, ēmōvī, ēmōtum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
emove‑o
emove‑a‑m
emove‑ba‑m
emove‑re‑m
emove‑b‑o
2. Pers. Sg.
emove‑s
emove‑a‑s
emove‑ba‑s
emove‑re‑s
emove‑bi‑s
3. Pers. Sg.
emove‑t
emove‑a‑t
emove‑ba‑t
emove‑re‑t
emove‑bi‑t
1. Pers. Pl.
emove‑mus
emove‑a‑mus
emove‑ba‑mus
emove‑re‑mus
emove‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
emove‑tis, exmovetis
emove‑a‑tis
emove‑ba‑tis
emove‑re‑tis
emove‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
emove‑nt
emove‑a‑nt
emove‑ba‑nt
emove‑re‑nt
emove‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
emove‑or
emove‑a‑r
emove‑ba‑r
emove‑re‑r
emove‑b‑or
2. Pers. Sg.
emove‑ris
emove‑a‑ris, emove‑a‑re
emove‑ba‑ris, emove‑ba‑re
emove‑re‑ris, emove‑re‑re
emove‑be‑ris, emove‑be‑re
3. Pers. Sg.
emove‑tur
emove‑a‑tur
emove‑ba‑tur
emove‑re‑tur
emove‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
emove‑mur
emove‑a‑mur
emove‑ba‑mur
emove‑re‑mur
emove‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
emove‑mini
emove‑a‑mini
emove‑ba‑mini
emove‑re‑mini
emove‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
emove‑ntur
emove‑a‑ntur
emove‑ba‑ntur
emove‑re‑ntur
emove‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
emov‑i
emov‑eri‑m
emov‑era‑m
emov‑isse‑m
emov‑ero
2. Pers. Sg.
emov‑isti
emov‑eri‑s
emov‑era‑s
emov‑isse‑s
emov‑eris
3. Pers. Sg.
emov‑it, exmovit
emov‑eri‑t
emov‑era‑t
emov‑isse‑t
emov‑erit
1. Pers. Pl.
emov‑imus
emov‑eri‑mus
emov‑era‑mus
emov‑isse‑mus
emov‑erimus
2. Pers. Pl.
emov‑istis
emov‑eri‑tis
emov‑era‑tis
emov‑isse‑tis
emov‑eritis
3. Pers. Pl.
emov‑erunt, emov‑ere
emov‑eri‑nt
emov‑era‑nt
emov‑isse‑nt
emov‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
emot‑us sum
emot‑us sim
emot‑us eram
emot‑us essem
emot‑us ero
2. Pers. Sg.
emot‑us es
emot‑us sis
emot‑us eras
emot‑us esses
emot‑us eris
3. Pers. Sg.
emot‑us est
emot‑us sit
emot‑us erat
emot‑us esset
emot‑us erit
1. Pers. Pl.
emot‑i sumus
emot‑i simus
emot‑i eramus
emot‑i essemus
emot‑i erimus
2. Pers. Pl.
emot‑i estis
emot‑i sitis
emot‑i eratis
emot‑i essetis
emot‑i eritis
3. Pers. Pl.
emot‑i sunt
emot‑i sint
emot‑i erant
emot‑i essent
emot‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
emovens emoventis
Part. Fut. Akt.
emoturus a um
Part. Perf. Pass.
emotus a um
Gerundium
emove‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
emovendus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
emove
emove‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
emovere
emove‑ri, emove‑rier
Infinitiv Perf.
emov‑isse
emot‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
emotur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
emot‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
emovens
emovens
emovens
Gen. Sg.
emovent‑is
emovent‑is
emovent‑is
Dat. Sg.
emovent‑i
emovent‑i
emovent‑i
Akk. Sg.
emovent‑em
emovent‑em
emovens
Abl. Sg.
emovent‑e
emovent‑e
emovent‑e
Nom. Pl.
emovent‑es
emovent‑es
emovent‑ia
Gen. Pl.
emovent‑ium
emovent‑ium
emovent‑ium
Dat. Pl.
emovent‑ibus
emovent‑ibus
emovent‑ibus
Akk. Pl.
emovent‑es, emovent‑is
emovent‑es, emovent‑is
emovent‑ia
Abl. Pl.
emovent‑ibus
emovent‑ibus
emovent‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
emot‑us
emot‑a
emot‑um
Gen. Sg.
emot‑i
emot‑ae
emot‑i
Dat. Sg.
emot‑o
emot‑ae
emot‑o
Akk. Sg.
emot‑um
emot‑am
emot‑um
Abl. Sg.
emot‑o
emot‑a
emot‑o
Nom. Pl.
emot‑i
emot‑ae
emot‑a
Gen. Pl.
emot‑orum
emot‑arum
emot‑orum
Dat. Pl.
emot‑is
emot‑is
emot‑is
Akk. Pl.
emot‑os
emot‑as
emot‑a
Abl. Pl.
emot‑is
emot‑is
emot‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
emotur‑us
emotur‑a
emotur‑um
Gen. Sg.
emotur‑i
emotur‑ae
emotur‑i
Dat. Sg.
emotur‑o
emotur‑ae
emotur‑o
Akk. Sg.
emotur‑um
emotur‑am
emotur‑um
Abl. Sg.
emotur‑o
emotur‑a
emotur‑o
Nom. Pl.
emotur‑i
emotur‑ae
emotur‑a
Gen. Pl.
emotur‑orum
emotur‑arum
emotur‑orum
Dat. Pl.
emotur‑is
emotur‑is
emotur‑is
Akk. Pl.
emotur‑os
emotur‑as
emotur‑a
Abl. Pl.
emotur‑is
emotur‑is
emotur‑is

Gerundium

Gen.
emove‑ndi
Dat.
emove‑ndo
Akk.
emove‑ndum
Abl.
emove‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
emovend‑us
emovend‑a
emovend‑um
Gen. Sg.
emovend‑i
emovend‑ae
emovend‑i
Dat. Sg.
emovend‑o
emovend‑ae
emovend‑o
Akk. Sg.
emovend‑um
emovend‑am
emovend‑um
Abl. Sg.
emovend‑o
emovend‑a
emovend‑o
Nom. Pl.
emovend‑i
emovend‑ae
emovend‑a
Gen. Pl.
emovend‑orum
emovend‑arum
emovend‑orum
Dat. Pl.
emovend‑is
emovend‑is
emovend‑is
Akk. Pl.
emovend‑os
emovend‑as
emovend‑a
Abl. Pl.
emovend‑is
emovend‑is
emovend‑is