Konjugation zu «circumcīdere, circumcīdō, circumcīdī, circumcīsum»

Konjugation zu «circumcīdere, circumcīdō, circumcīdī, circumcīsum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
circumcid‑o
circumcid‑a‑m
circumcid‑eba‑m
circumcide‑re‑m
circumcid‑a‑m
2. Pers. Sg.
circumcid‑i‑s
circumcid‑a‑s
circumcid‑eba‑s
circumcide‑re‑s
circumcid‑e‑s
3. Pers. Sg.
circumcid‑i‑t
circumcid‑a‑t
circumcid‑eba‑t
circumcide‑re‑t
circumcid‑e‑t
1. Pers. Pl.
circumcid‑i‑mus
circumcid‑a‑mus
circumcid‑eba‑mus
circumcide‑re‑mus
circumcid‑e‑mus
2. Pers. Pl.
circumcid‑i‑tis
circumcid‑a‑tis
circumcid‑eba‑tis
circumcide‑re‑tis
circumcid‑e‑tis
3. Pers. Pl.
circumcid‑u‑nt
circumcid‑a‑nt
circumcid‑eba‑nt
circumcide‑re‑nt
circumcid‑e‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
circumcid‑or
circumcid‑a‑r
circumcid‑eba‑r
circumcide‑re‑r
circumcid‑a‑r
2. Pers. Sg.
circumcid‑e‑ris
circumcid‑a‑ris, circumcid‑a‑re
circumcid‑eba‑ris, circumcid‑eba‑re
circumcide‑re‑ris, circumcide‑re‑re
circumcid‑e‑ris, circumcid‑e‑re
3. Pers. Sg.
circumcid‑i‑tur
circumcid‑a‑tur
circumcid‑eba‑tur
circumcide‑re‑tur
circumcid‑e‑tur
1. Pers. Pl.
circumcid‑i‑mur
circumcid‑a‑mur
circumcid‑eba‑mur
circumcide‑re‑mur
circumcid‑e‑mur
2. Pers. Pl.
circumcid‑i‑mini
circumcid‑a‑mini
circumcid‑eba‑mini
circumcide‑re‑mini
circumcid‑e‑mini
3. Pers. Pl.
circumcid‑u‑ntur
circumcid‑a‑ntur
circumcid‑eba‑ntur
circumcide‑re‑ntur
circumcid‑e‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
circumcid‑i
circumcid‑eri‑m
circumcid‑era‑m
circumcid‑isse‑m
circumcid‑ero
2. Pers. Sg.
circumcid‑isti
circumcid‑eri‑s
circumcid‑era‑s
circumcid‑isse‑s
circumcid‑eris
3. Pers. Sg.
circumcid‑it
circumcid‑eri‑t
circumcid‑era‑t
circumcid‑isse‑t
circumcid‑erit
1. Pers. Pl.
circumcid‑imus
circumcid‑eri‑mus
circumcid‑era‑mus
circumcid‑isse‑mus
circumcid‑erimus
2. Pers. Pl.
circumcid‑istis
circumcid‑eri‑tis
circumcid‑era‑tis
circumcid‑isse‑tis
circumcid‑eritis
3. Pers. Pl.
circumcid‑erunt, circumcid‑ere
circumcid‑eri‑nt
circumcid‑era‑nt
circumcid‑isse‑nt
circumcid‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
circumcis‑us sum
circumcis‑us sim
circumcis‑us eram
circumcis‑us essem
circumcis‑us ero
2. Pers. Sg.
circumcis‑us es
circumcis‑us sis
circumcis‑us eras
circumcis‑us esses
circumcis‑us eris
3. Pers. Sg.
circumcis‑us est
circumcis‑us sit
circumcis‑us erat
circumcis‑us esset
circumcis‑us erit
1. Pers. Pl.
circumcis‑i sumus
circumcis‑i simus
circumcis‑i eramus
circumcis‑i essemus
circumcis‑i erimus
2. Pers. Pl.
circumcis‑i estis
circumcis‑i sitis
circumcis‑i eratis
circumcis‑i essetis
circumcis‑i eritis
3. Pers. Pl.
circumcis‑i sunt
circumcis‑i sint
circumcis‑i erant
circumcis‑i essent
circumcis‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
circumcidens circumcidentis
Part. Fut. Akt.
circumcisurus a um
Part. Perf. Pass.
circumcisus a um
Gerundium
circumcide‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
circumcidendus a um, circumcidundus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
circumcide
circumcid‑i‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
circumcidere
circumcid‑i, circumcid‑ier
Infinitiv Perf.
circumcid‑isse
circumcis‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
circumcisur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
circumcis‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
circumcidens
circumcidens
circumcidens
Gen. Sg.
circumcident‑is
circumcident‑is
circumcident‑is
Dat. Sg.
circumcident‑i
circumcident‑i
circumcident‑i
Akk. Sg.
circumcident‑em
circumcident‑em
circumcidens
Abl. Sg.
circumcident‑e
circumcident‑e
circumcident‑e
Nom. Pl.
circumcident‑es
circumcident‑es
circumcident‑ia
Gen. Pl.
circumcident‑ium
circumcident‑ium
circumcident‑ium
Dat. Pl.
circumcident‑ibus
circumcident‑ibus
circumcident‑ibus
Akk. Pl.
circumcident‑es, circumcident‑is
circumcident‑es, circumcident‑is
circumcident‑ia
Abl. Pl.
circumcident‑ibus
circumcident‑ibus
circumcident‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
circumcis‑us
circumcis‑a
circumcis‑um
Gen. Sg.
circumcis‑i
circumcis‑ae
circumcis‑i
Dat. Sg.
circumcis‑o
circumcis‑ae
circumcis‑o
Akk. Sg.
circumcis‑um
circumcis‑am
circumcis‑um
Abl. Sg.
circumcis‑o
circumcis‑a
circumcis‑o
Nom. Pl.
circumcis‑i
circumcis‑ae
circumcis‑a
Gen. Pl.
circumcis‑orum
circumcis‑arum
circumcis‑orum
Dat. Pl.
circumcis‑is
circumcis‑is
circumcis‑is
Akk. Pl.
circumcis‑os
circumcis‑as
circumcis‑a
Abl. Pl.
circumcis‑is
circumcis‑is
circumcis‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
circumcisur‑us
circumcisur‑a, circumcaesura
circumcisur‑um
Gen. Sg.
circumcisur‑i
circumcisur‑ae
circumcisur‑i
Dat. Sg.
circumcisur‑o
circumcisur‑ae
circumcisur‑o
Akk. Sg.
circumcisur‑um
circumcisur‑am
circumcisur‑um
Abl. Sg.
circumcisur‑o
circumcisur‑a
circumcisur‑o
Nom. Pl.
circumcisur‑i
circumcisur‑ae
circumcisur‑a
Gen. Pl.
circumcisur‑orum
circumcisur‑arum
circumcisur‑orum
Dat. Pl.
circumcisur‑is
circumcisur‑is
circumcisur‑is
Akk. Pl.
circumcisur‑os
circumcisur‑as
circumcisur‑a
Abl. Pl.
circumcisur‑is
circumcisur‑is
circumcisur‑is

Gerundium

Gen.
circumcide‑ndi
Dat.
circumcide‑ndo
Akk.
circumcide‑ndum
Abl.
circumcide‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
circumcidend‑us, circumcidund‑us
circumcidend‑a, circumcidund‑a
circumcidend‑um, circumcidund‑um
Gen. Sg.
circumcidend‑i, circumcidund‑i
circumcidend‑ae, circumcidund‑ae
circumcidend‑i, circumcidund‑i
Dat. Sg.
circumcidend‑o, circumcidund‑o
circumcidend‑ae, circumcidund‑ae
circumcidend‑o, circumcidund‑o
Akk. Sg.
circumcidend‑um, circumcidund‑um
circumcidend‑am, circumcidund‑am
circumcidend‑um, circumcidund‑um
Abl. Sg.
circumcidend‑o, circumcidund‑o
circumcidend‑a, circumcidund‑a
circumcidend‑o, circumcidund‑o
Nom. Pl.
circumcidend‑i, circumcidund‑i
circumcidend‑ae, circumcidund‑ae
circumcidend‑a, circumcidund‑a
Gen. Pl.
circumcidend‑orum, circumcidund‑orum
circumcidend‑arum, circumcidund‑arum
circumcidend‑orum, circumcidund‑orum
Dat. Pl.
circumcidend‑is, circumcidund‑is
circumcidend‑is, circumcidund‑is
circumcidend‑is, circumcidund‑is
Akk. Pl.
circumcidend‑os, circumcidund‑os
circumcidend‑as, circumcidund‑as
circumcidend‑a, circumcidund‑a
Abl. Pl.
circumcidend‑is, circumcidund‑is
circumcidend‑is, circumcidund‑is
circumcidend‑is, circumcidund‑is