Konjugation zu «iacēre, iaceō, iacuī, iacitūrus»

Konjugation zu «iacēre, iaceō, iacuī, iacitūrus»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
iace‑o
iace‑a‑m
iace‑ba‑m
iace‑re‑m
iace‑b‑o
2. Pers. Sg.
iace‑s
iace‑a‑s
iace‑ba‑s
iace‑re‑s
iace‑bi‑s
3. Pers. Sg.
iace‑t
iace‑a‑t
iace‑ba‑t
iace‑re‑t
iace‑bi‑t
1. Pers. Pl.
iace‑mus
iace‑a‑mus
iace‑ba‑mus
iace‑re‑mus
iace‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
iace‑tis
iace‑a‑tis
iace‑ba‑tis
iace‑re‑tis
iace‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
iace‑nt
iace‑a‑nt
iace‑ba‑nt
iace‑re‑nt
iace‑bu‑nt

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
iacu‑i
iacu‑eri‑m
iacu‑era‑m
iacu‑isse‑m
iacu‑ero
2. Pers. Sg.
iacu‑isti
iacu‑eri‑s
iacu‑era‑s
iacu‑isse‑s
iacu‑eris
3. Pers. Sg.
iacu‑it
iacu‑eri‑t
iacu‑era‑t
iacu‑isse‑t
iacu‑erit
1. Pers. Pl.
iacu‑imus
iacu‑eri‑mus
iacu‑era‑mus
iacu‑isse‑mus
iacu‑erimus
2. Pers. Pl.
iacu‑istis
iacu‑eri‑tis
iacu‑era‑tis
iacu‑isse‑tis
iacu‑eritis
3. Pers. Pl.
iacu‑erunt, iacu‑ere
iacu‑eri‑nt
iacu‑era‑nt
iacu‑isse‑nt
iacu‑erint

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
iacens iacentis
Part. Fut. Akt.
iaciturus a um
Part. Perf. Pass.
Gerundium
iace‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
iacendus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
iace
iace‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.
iace‑to

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
iacere
iace‑ri, iace‑rier
Infinitiv Perf.
iacu‑isse
Infinitiv Fut.
iacitur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
iacens
iacens
iacens
Gen. Sg.
iacent‑is
iacent‑is
iacent‑is
Dat. Sg.
iacent‑i
iacent‑i
iacent‑i
Akk. Sg.
iacent‑em
iacent‑em
iacens
Abl. Sg.
iacent‑e
iacent‑e
iacent‑e
Nom. Pl.
iacent‑es
iacent‑es
iacent‑ia
Gen. Pl.
iacent‑ium, iacentum
iacent‑ium
iacent‑ium
Dat. Pl.
iacent‑ibus
iacent‑ibus
iacent‑ibus
Akk. Pl.
iacent‑es, iacent‑is
iacent‑es, iacent‑is
iacent‑ia
Abl. Pl.
iacent‑ibus
iacent‑ibus
iacent‑ibus

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
iacitur‑us
iacitur‑a
iacitur‑um
Gen. Sg.
iacitur‑i
iacitur‑ae
iacitur‑i
Dat. Sg.
iacitur‑o
iacitur‑ae
iacitur‑o
Akk. Sg.
iacitur‑um
iacitur‑am
iacitur‑um
Abl. Sg.
iacitur‑o
iacitur‑a
iacitur‑o
Vok. Sg.
iacitur‑e
Nom. Pl.
iacitur‑i
iacitur‑ae
iacitur‑a
Gen. Pl.
iacitur‑orum
iacitur‑arum
iacitur‑orum
Dat. Pl.
iacitur‑is
iacitur‑is
iacitur‑is
Akk. Pl.
iacitur‑os
iacitur‑as
iacitur‑a
Abl. Pl.
iacitur‑is
iacitur‑is
iacitur‑is

Partizip Präsens Aktiv (PPA) - Komparativ

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
iacent‑ior
iacent‑ior
iacent‑ius
Gen. Sg.
iacent‑ior‑is
iacent‑ior‑is
iacent‑ior‑is
Dat. Sg.
iacent‑ior‑i
iacent‑ior‑i
iacent‑ior‑i
Akk. Sg.
iacent‑ior‑em
iacent‑ior‑em
iacent‑ius
Abl. Sg.
iacent‑ior‑e
iacent‑ior‑e
iacent‑ior‑e
Nom. Pl.
iacent‑ior‑es
iacent‑ior‑es
iacent‑ior‑a
Gen. Pl.
iacent‑ior‑um
iacent‑ior‑um
iacent‑ior‑um
Dat. Pl.
iacent‑ior‑ibus
iacent‑ior‑ibus
iacent‑ior‑ibus
Akk. Pl.
iacent‑ior‑es
iacent‑ior‑es
iacent‑ior‑a
Abl. Pl.
iacent‑ior‑ibus
iacent‑ior‑ibus
iacent‑ior‑ibus

Gerundium

Gen.
iace‑ndi
Dat.
iace‑ndo
Akk.
iace‑ndum
Abl.
iace‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
iacend‑us
iacend‑a
iacend‑um
Gen. Sg.
iacend‑i
iacend‑ae
iacend‑i
Dat. Sg.
iacend‑o
iacend‑ae
iacend‑o
Akk. Sg.
iacend‑um
iacend‑am
iacend‑um
Abl. Sg.
iacend‑o
iacend‑a
iacend‑o
Vok. Sg.
iacend‑e
Nom. Pl.
iacend‑i
iacend‑ae
iacend‑a
Gen. Pl.
iacend‑orum
iacend‑arum
iacend‑orum
Dat. Pl.
iacend‑is
iacend‑is
iacend‑is
Akk. Pl.
iacend‑os
iacend‑as
iacend‑a
Abl. Pl.
iacend‑is
iacend‑is
iacend‑is