Konjugation zu «pēdere, pēdō, pepēdī, pēditum»

Konjugation zu «pēdere, pēdō, pepēdī, pēditum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
ped‑o
ped‑a‑m
ped‑eba‑m
pede‑re‑m
ped‑a‑m
2. Pers. Sg.
ped‑i‑s
ped‑a‑s
ped‑eba‑s
pede‑re‑s
ped‑e‑s
3. Pers. Sg.
ped‑i‑t
ped‑a‑t
ped‑eba‑t
pede‑re‑t
ped‑e‑t
1. Pers. Pl.
ped‑i‑mus
ped‑a‑mus
ped‑eba‑mus
pede‑re‑mus
ped‑e‑mus
2. Pers. Pl.
ped‑i‑tis
ped‑a‑tis
ped‑eba‑tis
pede‑re‑tis
ped‑e‑tis
3. Pers. Pl.
ped‑u‑nt
ped‑a‑nt
ped‑eba‑nt
pede‑re‑nt
ped‑e‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
ped‑or
ped‑a‑r
ped‑eba‑r
pede‑re‑r
ped‑a‑r
2. Pers. Sg.
ped‑e‑ris
ped‑a‑ris, ped‑a‑re
ped‑eba‑ris, ped‑eba‑re
pede‑re‑ris, pede‑re‑re
ped‑e‑ris, ped‑e‑re
3. Pers. Sg.
ped‑i‑tur
ped‑a‑tur
ped‑eba‑tur
pede‑re‑tur
ped‑e‑tur
1. Pers. Pl.
ped‑i‑mur
ped‑a‑mur
ped‑eba‑mur
pede‑re‑mur
ped‑e‑mur
2. Pers. Pl.
ped‑i‑mini
ped‑a‑mini
ped‑eba‑mini
pede‑re‑mini
ped‑e‑mini
3. Pers. Pl.
ped‑u‑ntur
ped‑a‑ntur
ped‑eba‑ntur
pede‑re‑ntur
ped‑e‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
peped‑i
peped‑eri‑m
peped‑era‑m
peped‑isse‑m
peped‑ero
2. Pers. Sg.
peped‑isti
peped‑eri‑s
peped‑era‑s
peped‑isse‑s
peped‑eris
3. Pers. Sg.
peped‑it
peped‑eri‑t
peped‑era‑t
peped‑isse‑t
peped‑erit
1. Pers. Pl.
peped‑imus
peped‑eri‑mus
peped‑era‑mus
peped‑isse‑mus
peped‑erimus
2. Pers. Pl.
peped‑istis
peped‑eri‑tis
peped‑era‑tis
peped‑isse‑tis
peped‑eritis
3. Pers. Pl.
peped‑erunt, peped‑ere
peped‑eri‑nt
peped‑era‑nt
peped‑isse‑nt
peped‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
pedit‑us sum
pedit‑us sim
pedit‑us eram
pedit‑us essem
pedit‑us ero
2. Pers. Sg.
pedit‑us es
pedit‑us sis
pedit‑us eras
pedit‑us esses
pedit‑us eris
3. Pers. Sg.
pedit‑us est
pedit‑us sit
pedit‑us erat
pedit‑us esset
pedit‑us erit
1. Pers. Pl.
pedit‑i sumus
pedit‑i simus
pedit‑i eramus
pedit‑i essemus
pedit‑i erimus
2. Pers. Pl.
pedit‑i estis
pedit‑i sitis
pedit‑i eratis
pedit‑i essetis
pedit‑i eritis
3. Pers. Pl.
pedit‑i sunt
pedit‑i sint
pedit‑i erant
pedit‑i essent
pedit‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
pedens pedentis
Part. Fut. Akt.
pediturus a um
Part. Perf. Pass.
peditus a um
Gerundium
pede‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
pedendus a um, pedundus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
pede
ped‑i‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
pedere
ped‑i, ped‑ier
Infinitiv Perf.
peped‑isse
pedit‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
peditur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
pedit‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
pedens
pedens
pedens
Gen. Sg.
pedent‑is
pedent‑is
pedent‑is
Dat. Sg.
pedent‑i
pedent‑i
pedent‑i
Akk. Sg.
pedent‑em
pedent‑em
pedens
Abl. Sg.
pedent‑e
pedent‑e
pedent‑e
Nom. Pl.
pedent‑es
pedent‑es
pedent‑ia
Gen. Pl.
pedent‑ium
pedent‑ium
pedent‑ium
Dat. Pl.
pedent‑ibus
pedent‑ibus
pedent‑ibus
Akk. Pl.
pedent‑es, pedent‑is
pedent‑es, pedent‑is
pedent‑ia
Abl. Pl.
pedent‑ibus
pedent‑ibus
pedent‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
pedit‑us
pedit‑a
pedit‑um
Gen. Sg.
pedit‑i
pedit‑ae
pedit‑i
Dat. Sg.
pedit‑o
pedit‑ae
pedit‑o
Akk. Sg.
pedit‑um
pedit‑am
pedit‑um
Abl. Sg.
pedit‑o
pedit‑a
pedit‑o
Nom. Pl.
pedit‑i
pedit‑ae
pedit‑a
Gen. Pl.
pedit‑orum
pedit‑arum
pedit‑orum
Dat. Pl.
pedit‑is
pedit‑is
pedit‑is
Akk. Pl.
pedit‑os
pedit‑as
pedit‑a
Abl. Pl.
pedit‑is
pedit‑is
pedit‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
peditur‑us
peditur‑a
peditur‑um
Gen. Sg.
peditur‑i
peditur‑ae
peditur‑i
Dat. Sg.
peditur‑o
peditur‑ae
peditur‑o
Akk. Sg.
peditur‑um
peditur‑am
peditur‑um
Abl. Sg.
peditur‑o
peditur‑a
peditur‑o
Nom. Pl.
peditur‑i
peditur‑ae
peditur‑a
Gen. Pl.
peditur‑orum
peditur‑arum
peditur‑orum
Dat. Pl.
peditur‑is
peditur‑is
peditur‑is
Akk. Pl.
peditur‑os
peditur‑as
peditur‑a
Abl. Pl.
peditur‑is
peditur‑is
peditur‑is

Gerundium

Gen.
pede‑ndi
Dat.
pede‑ndo
Akk.
pede‑ndum
Abl.
pede‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
pedend‑us, pedund‑us
pedend‑a, pedund‑a
pedend‑um, pedund‑um
Gen. Sg.
pedend‑i, pedund‑i
pedend‑ae, pedund‑ae
pedend‑i, pedund‑i
Dat. Sg.
pedend‑o, pedund‑o
pedend‑ae, pedund‑ae
pedend‑o, pedund‑o
Akk. Sg.
pedend‑um, pedund‑um
pedend‑am, pedund‑am
pedend‑um, pedund‑um
Abl. Sg.
pedend‑o, pedund‑o
pedend‑a, pedund‑a
pedend‑o, pedund‑o
Nom. Pl.
pedend‑i, pedund‑i
pedend‑ae, pedund‑ae
pedend‑a, pedund‑a
Gen. Pl.
pedend‑orum, pedund‑orum
pedend‑arum, pedund‑arum
pedend‑orum, pedund‑orum
Dat. Pl.
pedend‑is, pedund‑is
pedend‑is, pedund‑is
pedend‑is, pedund‑is
Akk. Pl.
pedend‑os, pedund‑os
pedend‑as, pedund‑as
pedend‑a, pedund‑a
Abl. Pl.
pedend‑is, pedund‑is
pedend‑is, pedund‑is
pedend‑is, pedund‑is