Konjugation zu «oportēre, oportet, oportuit,-»

Konjugation zu «oportēre, oportet, oportuit,-»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
2. Pers. Sg.
3. Pers. Sg.
oporte‑t
oporte‑a‑t
oporte‑ba‑t
oporte‑re‑t, opporteret
oporte‑bi‑t
1. Pers. Pl.
2. Pers. Pl.
3. Pers. Pl.
oportent
oportebant

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
2. Pers. Sg.
3. Pers. Sg.
oportu‑it
oportu‑eri‑t
oportu‑era‑t
oportu‑isse‑t
oportu‑erit
1. Pers. Pl.
2. Pers. Pl.
3. Pers. Pl.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
oportere
Infinitiv Perf.
oportuisse
Infinitiv Fut.