Konjugation zu «īnsipere, īnsipiō,-,-»

Konjugation zu «īnsipere, īnsipiō,-,-»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
insipi‑o
insipi‑a‑m
insipi‑eba‑m
insipe‑re‑m
insipi‑a‑m
2. Pers. Sg.
insipi‑s
insipi‑a‑s
insipi‑eba‑s
insipe‑re‑s
insipi‑e‑s
3. Pers. Sg.
insipi‑t
insipi‑a‑t
insipi‑eba‑t
insipe‑re‑t
insipi‑e‑t
1. Pers. Pl.
insipi‑mus
insipi‑a‑mus
insipi‑eba‑mus
insipe‑re‑mus
insipi‑e‑mus
2. Pers. Pl.
insipi‑tis
insipi‑a‑tis
insipi‑eba‑tis
insipe‑re‑tis
insipi‑e‑tis
3. Pers. Pl.
insipi‑u‑nt
insipi‑a‑nt
insipi‑eba‑nt
insipe‑re‑nt
insipi‑e‑nt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
insipiens insipientis
Part. Fut. Akt.
Part. Perf. Pass.
Gerundium
insipi‑e‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
insipiendus a um, insipiundus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
insipe
insipi‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
insipere
Infinitiv Perf.
Infinitiv Fut.

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
insip‑i‑ens
insip‑i‑ens
insip‑i‑ens
Gen. Sg.
insip‑i‑ent‑is
insip‑i‑ent‑is
insip‑i‑ent‑is
Dat. Sg.
insip‑i‑ent‑i
insip‑i‑ent‑i
insip‑i‑ent‑i
Akk. Sg.
insip‑i‑ent‑em
insip‑i‑ent‑em
insip‑i‑ens
Abl. Sg.
insip‑i‑ent‑e
insip‑i‑ent‑e
insip‑i‑ent‑e
Nom. Pl.
insip‑i‑ent‑es
insip‑i‑ent‑es
insip‑i‑ent‑ia
Gen. Pl.
insip‑i‑ent‑ium
insip‑i‑ent‑ium
insip‑i‑ent‑ium
Dat. Pl.
insip‑i‑ent‑ibus
insip‑i‑ent‑ibus
insip‑i‑ent‑ibus
Akk. Pl.
insip‑i‑ent‑es, insip‑i‑ent‑is
insip‑i‑ent‑es, insip‑i‑ent‑is
insip‑i‑ent‑ia
Abl. Pl.
insip‑i‑ent‑ibus
insip‑i‑ent‑ibus
insip‑i‑ent‑ibus

Gerundium

Gen.
insipi‑e‑ndi
Dat.
insipi‑e‑ndo
Akk.
insipi‑e‑ndum
Abl.
insipi‑e‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
insipi‑end‑us, insipiund‑us
insipi‑end‑a, insipiund‑a
insipi‑end‑um, insipiund‑um
Gen. Sg.
insipi‑end‑i, insipiund‑i
insipi‑end‑ae, insipiund‑ae
insipi‑end‑i, insipiund‑i
Dat. Sg.
insipi‑end‑o, insipiund‑o
insipi‑end‑ae, insipiund‑ae
insipi‑end‑o, insipiund‑o
Akk. Sg.
insipi‑end‑um, insipiund‑um
insipi‑end‑am, insipiund‑am
insipi‑end‑um, insipiund‑um
Abl. Sg.
insipi‑end‑o, insipiund‑o
insipi‑end‑a, insipiund‑a
insipi‑end‑o, insipiund‑o
Nom. Pl.
insipi‑end‑i, insipiund‑i
insipi‑end‑ae, insipiund‑ae
insipi‑end‑a, insipiund‑a
Gen. Pl.
insipi‑end‑orum, insipiund‑orum
insipi‑end‑arum, insipiund‑arum
insipi‑end‑orum, insipiund‑orum
Dat. Pl.
insipi‑end‑is, insipiund‑is
insipi‑end‑is, insipiund‑is
insipi‑end‑is, insipiund‑is
Akk. Pl.
insipi‑end‑os, insipiund‑os
insipi‑end‑as, insipiund‑as
insipi‑end‑a, insipiund‑a
Abl. Pl.
insipi‑end‑is, insipiund‑is
insipi‑end‑is, insipiund‑is
insipi‑end‑is, insipiund‑is