Konjugation zu «hūmāre, hūmō, hūmāvī, hūmātum»

Konjugation zu «hūmāre, hūmō, hūmāvī, hūmātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
hum‑o
hum‑e‑m
huma‑ba‑m
huma‑re‑m
huma‑b‑o
2. Pers. Sg.
huma‑s
hum‑e‑s
huma‑ba‑s
huma‑re‑s
huma‑bi‑s
3. Pers. Sg.
huma‑t
hum‑e‑t
huma‑ba‑t
huma‑re‑t
huma‑bi‑t
1. Pers. Pl.
huma‑mus
hum‑e‑mus
huma‑ba‑mus
huma‑re‑mus
huma‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
huma‑tis
hum‑e‑tis
huma‑ba‑tis
huma‑re‑tis
huma‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
huma‑nt
hum‑e‑nt
huma‑ba‑nt
huma‑re‑nt
huma‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
hum‑or
hum‑e‑r
huma‑ba‑r
huma‑re‑r
huma‑b‑or
2. Pers. Sg.
huma‑ris
hum‑e‑ris, hum‑e‑re
huma‑ba‑ris, huma‑ba‑re
huma‑re‑ris, huma‑re‑re
huma‑be‑ris, huma‑be‑re
3. Pers. Sg.
huma‑tur
hum‑e‑tur
huma‑ba‑tur
huma‑re‑tur
huma‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
huma‑mur
hum‑e‑mur
huma‑ba‑mur
huma‑re‑mur
huma‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
huma‑mini
hum‑e‑mini
huma‑ba‑mini
huma‑re‑mini
huma‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
huma‑ntur
hum‑e‑ntur
huma‑ba‑ntur
huma‑re‑ntur
huma‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
humav‑i
humav‑eri‑m
humav‑era‑m
humav‑isse‑m
humav‑ero
2. Pers. Sg.
humav‑isti
humav‑eri‑s
humav‑era‑s
humav‑isse‑s
humav‑eris
3. Pers. Sg.
humav‑it
humav‑eri‑t
humav‑era‑t
humav‑isse‑t
humav‑erit
1. Pers. Pl.
humav‑imus
humav‑eri‑mus
humav‑era‑mus
humav‑isse‑mus
humav‑erimus
2. Pers. Pl.
humav‑istis
humav‑eri‑tis
humav‑era‑tis
humav‑isse‑tis
humav‑eritis
3. Pers. Pl.
humav‑erunt, humav‑ere
humav‑eri‑nt
humav‑era‑nt
humav‑isse‑nt
humav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
humat‑us sum
humat‑us sim
humat‑us eram
humat‑us essem
humat‑us ero
2. Pers. Sg.
humat‑us es
humat‑us sis
humat‑us eras
humat‑us esses
humat‑us eris
3. Pers. Sg.
humat‑us est
humat‑us sit
humat‑us erat
humat‑us esset
humat‑us erit
1. Pers. Pl.
humat‑i sumus
humat‑i simus
humat‑i eramus
humat‑i essemus
humat‑i erimus
2. Pers. Pl.
humat‑i estis
humat‑i sitis
humat‑i eratis
humat‑i essetis
humat‑i eritis
3. Pers. Pl.
humat‑i sunt
humat‑i sint
humat‑i erant
humat‑i essent
humat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
humans humantis
Part. Fut. Akt.
humaturus a um
Part. Perf. Pass.
humatus a um
Gerundium
huma‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
humandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
huma
huma‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
humare
huma‑ri, huma‑rier
Infinitiv Perf.
humav‑isse
humat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
humatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
humat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
humans
humans
humans
Gen. Sg.
humant‑is
humant‑is
humant‑is
Dat. Sg.
humant‑i
humant‑i
humant‑i
Akk. Sg.
humant‑em
humant‑em
humans
Abl. Sg.
humant‑e
humant‑e
humant‑e
Nom. Pl.
humant‑es
humant‑es
humant‑ia
Gen. Pl.
humant‑ium
humant‑ium
humant‑ium
Dat. Pl.
humant‑ibus
humant‑ibus
humant‑ibus
Akk. Pl.
humant‑es, humant‑is
humant‑es, humant‑is
humant‑ia
Abl. Pl.
humant‑ibus
humant‑ibus
humant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
humat‑us
humat‑a
humat‑um
Gen. Sg.
humat‑i
humat‑ae
humat‑i
Dat. Sg.
humat‑o
humat‑ae
humat‑o
Akk. Sg.
humat‑um
humat‑am
humat‑um
Abl. Sg.
humat‑o
humat‑a
humat‑o
Nom. Pl.
humat‑i
humat‑ae
humat‑a
Gen. Pl.
humat‑orum
humat‑arum
humat‑orum
Dat. Pl.
humat‑is
humat‑is
humat‑is
Akk. Pl.
humat‑os
humat‑as
humat‑a
Abl. Pl.
humat‑is
humat‑is
humat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
humatur‑us
humatur‑a
humatur‑um
Gen. Sg.
humatur‑i
humatur‑ae
humatur‑i
Dat. Sg.
humatur‑o
humatur‑ae
humatur‑o
Akk. Sg.
humatur‑um
humatur‑am
humatur‑um
Abl. Sg.
humatur‑o
humatur‑a
humatur‑o
Nom. Pl.
humatur‑i
humatur‑ae
humatur‑a
Gen. Pl.
humatur‑orum
humatur‑arum
humatur‑orum
Dat. Pl.
humatur‑is
humatur‑is
humatur‑is
Akk. Pl.
humatur‑os
humatur‑as
humatur‑a
Abl. Pl.
humatur‑is
humatur‑is
humatur‑is

Gerundium

Gen.
huma‑ndi
Dat.
huma‑ndo
Akk.
huma‑ndum
Abl.
huma‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
humand‑us
humand‑a
humand‑um
Gen. Sg.
humand‑i
humand‑ae
humand‑i
Dat. Sg.
humand‑o
humand‑ae
humand‑o
Akk. Sg.
humand‑um
humand‑am
humand‑um
Abl. Sg.
humand‑o
humand‑a
humand‑o
Nom. Pl.
humand‑i
humand‑ae
humand‑a
Gen. Pl.
humand‑orum
humand‑arum
humand‑orum
Dat. Pl.
humand‑is
humand‑is
humand‑is
Akk. Pl.
humand‑os
humand‑as
humand‑a
Abl. Pl.
humand‑is
humand‑is
humand‑is