Konjugation zu «reputāre, reputō, reputāvī, reputātum»

Konjugation zu «reputāre, reputō, reputāvī, reputātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
reput‑o
reput‑e‑m
reputa‑ba‑m
reputa‑re‑m
reputa‑b‑o
2. Pers. Sg.
reputa‑s
reput‑e‑s
reputa‑ba‑s
reputa‑re‑s
reputa‑bi‑s
3. Pers. Sg.
reputa‑t
reput‑e‑t
reputa‑ba‑t
reputa‑re‑t
reputa‑bi‑t
1. Pers. Pl.
reputa‑mus
reput‑e‑mus
reputa‑ba‑mus
reputa‑re‑mus
reputa‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
reputa‑tis
reput‑e‑tis
reputa‑ba‑tis
reputa‑re‑tis
reputa‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
reputa‑nt
reput‑e‑nt
reputa‑ba‑nt
reputa‑re‑nt
reputa‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
reput‑or
reput‑e‑r
reputa‑ba‑r
reputa‑re‑r
reputa‑b‑or
2. Pers. Sg.
reputa‑ris
reput‑e‑ris, reput‑e‑re
reputa‑ba‑ris, reputa‑ba‑re
reputa‑re‑ris, reputa‑re‑re
reputa‑be‑ris, reputa‑be‑re
3. Pers. Sg.
reputa‑tur
reput‑e‑tur
reputa‑ba‑tur
reputa‑re‑tur
reputa‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
reputa‑mur
reput‑e‑mur
reputa‑ba‑mur
reputa‑re‑mur
reputa‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
reputa‑mini
reput‑e‑mini
reputa‑ba‑mini
reputa‑re‑mini
reputa‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
reputa‑ntur
reput‑e‑ntur
reputa‑ba‑ntur
reputa‑re‑ntur
reputa‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
reputav‑i
reputav‑eri‑m
reputav‑era‑m
reputav‑isse‑m
reputav‑ero
2. Pers. Sg.
reputav‑isti
reputav‑eri‑s
reputav‑era‑s
reputav‑isse‑s
reputav‑eris
3. Pers. Sg.
reputav‑it
reputav‑eri‑t
reputav‑era‑t
reputav‑isse‑t
reputav‑erit
1. Pers. Pl.
reputav‑imus
reputav‑eri‑mus
reputav‑era‑mus
reputav‑isse‑mus
reputav‑erimus
2. Pers. Pl.
reputav‑istis
reputav‑eri‑tis
reputav‑era‑tis
reputav‑isse‑tis
reputav‑eritis
3. Pers. Pl.
reputav‑erunt, reputav‑ere
reputav‑eri‑nt
reputav‑era‑nt
reputav‑isse‑nt
reputav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
reputat‑us sum
reputat‑us sim
reputat‑us eram
reputat‑us essem
reputat‑us ero
2. Pers. Sg.
reputat‑us es
reputat‑us sis
reputat‑us eras
reputat‑us esses
reputat‑us eris
3. Pers. Sg.
reputat‑us est
reputat‑us sit
reputat‑us erat
reputat‑us esset
reputat‑us erit
1. Pers. Pl.
reputat‑i sumus
reputat‑i simus
reputat‑i eramus
reputat‑i essemus
reputat‑i erimus
2. Pers. Pl.
reputat‑i estis
reputat‑i sitis
reputat‑i eratis
reputat‑i essetis
reputat‑i eritis
3. Pers. Pl.
reputat‑i sunt
reputat‑i sint
reputat‑i erant
reputat‑i essent
reputat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
reputans reputantis
Part. Fut. Akt.
reputaturus a um
Part. Perf. Pass.
reputatus a um
Gerundium
reputa‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
reputandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
reputa
reputa‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
reputare
reputa‑ri, reputa‑rier
Infinitiv Perf.
reputav‑isse
reputat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
reputatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
reputat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
reputans
reputans
reputans
Gen. Sg.
reputant‑is
reputant‑is
reputant‑is
Dat. Sg.
reputant‑i
reputant‑i
reputant‑i
Akk. Sg.
reputant‑em
reputant‑em
reputans
Abl. Sg.
reputant‑e
reputant‑e
reputant‑e
Nom. Pl.
reputant‑es
reputant‑es
reputant‑ia
Gen. Pl.
reputant‑ium
reputant‑ium
reputant‑ium
Dat. Pl.
reputant‑ibus
reputant‑ibus
reputant‑ibus
Akk. Pl.
reputant‑es, reputant‑is
reputant‑es, reputant‑is
reputant‑ia
Abl. Pl.
reputant‑ibus
reputant‑ibus
reputant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
reputat‑us
reputat‑a
reputat‑um
Gen. Sg.
reputat‑i
reputat‑ae
reputat‑i
Dat. Sg.
reputat‑o
reputat‑ae
reputat‑o
Akk. Sg.
reputat‑um
reputat‑am
reputat‑um
Abl. Sg.
reputat‑o
reputat‑a
reputat‑o
Nom. Pl.
reputat‑i
reputat‑ae
reputat‑a
Gen. Pl.
reputat‑orum
reputat‑arum
reputat‑orum
Dat. Pl.
reputat‑is
reputat‑is
reputat‑is
Akk. Pl.
reputat‑os
reputat‑as
reputat‑a
Abl. Pl.
reputat‑is
reputat‑is
reputat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
reputatur‑us
reputatur‑a
reputatur‑um
Gen. Sg.
reputatur‑i
reputatur‑ae
reputatur‑i
Dat. Sg.
reputatur‑o
reputatur‑ae
reputatur‑o
Akk. Sg.
reputatur‑um
reputatur‑am
reputatur‑um
Abl. Sg.
reputatur‑o
reputatur‑a
reputatur‑o
Nom. Pl.
reputatur‑i
reputatur‑ae
reputatur‑a
Gen. Pl.
reputatur‑orum
reputatur‑arum
reputatur‑orum
Dat. Pl.
reputatur‑is
reputatur‑is
reputatur‑is
Akk. Pl.
reputatur‑os
reputatur‑as
reputatur‑a
Abl. Pl.
reputatur‑is
reputatur‑is
reputatur‑is

Gerundium

Gen.
reputa‑ndi
Dat.
reputa‑ndo
Akk.
reputa‑ndum
Abl.
reputa‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
reputand‑us
reputand‑a
reputand‑um
Gen. Sg.
reputand‑i
reputand‑ae
reputand‑i
Dat. Sg.
reputand‑o
reputand‑ae
reputand‑o
Akk. Sg.
reputand‑um
reputand‑am
reputand‑um
Abl. Sg.
reputand‑o
reputand‑a
reputand‑o
Nom. Pl.
reputand‑i
reputand‑ae
reputand‑a
Gen. Pl.
reputand‑orum
reputand‑arum
reputand‑orum
Dat. Pl.
reputand‑is
reputand‑is
reputand‑is
Akk. Pl.
reputand‑os
reputand‑as
reputand‑a
Abl. Pl.
reputand‑is
reputand‑is
reputand‑is