Konjugation zu «negāre, negō, negāvī, negātum»

Konjugation zu «negāre, negō, negāvī, negātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
neg‑o
neg‑e‑m
nega‑ba‑m
nega‑re‑m
nega‑b‑o
2. Pers. Sg.
nega‑s
neg‑e‑s
nega‑ba‑s
nega‑re‑s
nega‑bi‑s
3. Pers. Sg.
nega‑t
neg‑e‑t
nega‑ba‑t
nega‑re‑t
nega‑bi‑t
1. Pers. Pl.
nega‑mus
neg‑e‑mus
nega‑ba‑mus
nega‑re‑mus
nega‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
nega‑tis
neg‑e‑tis
nega‑ba‑tis
nega‑re‑tis
nega‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
nega‑nt
neg‑e‑nt
nega‑ba‑nt
nega‑re‑nt
nega‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
neg‑or
neg‑e‑r
nega‑ba‑r
nega‑re‑r
nega‑b‑or
2. Pers. Sg.
nega‑ris
neg‑e‑ris, neg‑e‑re
nega‑ba‑ris, nega‑ba‑re
nega‑re‑ris, nega‑re‑re
nega‑be‑ris, nega‑be‑re
3. Pers. Sg.
nega‑tur
neg‑e‑tur
nega‑ba‑tur
nega‑re‑tur
nega‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
nega‑mur
neg‑e‑mur
nega‑ba‑mur
nega‑re‑mur
nega‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
nega‑mini
neg‑e‑mini
nega‑ba‑mini
nega‑re‑mini
nega‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
nega‑ntur
neg‑e‑ntur
nega‑ba‑ntur
nega‑re‑ntur
nega‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
negav‑i
negav‑eri‑m, negassim
negav‑era‑m
negav‑isse‑m
negav‑ero
2. Pers. Sg.
negav‑isti
negav‑eri‑s
negav‑era‑s
negav‑isse‑s
negav‑eris
3. Pers. Sg.
negav‑it
negav‑eri‑t
negav‑era‑t
negav‑isse‑t
negav‑erit
1. Pers. Pl.
negav‑imus
negav‑eri‑mus
negav‑era‑mus
negav‑isse‑mus
negav‑erimus
2. Pers. Pl.
negav‑istis
negav‑eri‑tis
negav‑era‑tis
negav‑isse‑tis
negav‑eritis
3. Pers. Pl.
negav‑erunt, negav‑ere
negav‑eri‑nt
negav‑era‑nt
negav‑isse‑nt
negav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
negat‑us sum
negat‑us sim
negat‑us eram
negat‑us essem
negat‑us ero
2. Pers. Sg.
negat‑us es
negat‑us sis
negat‑us eras
negat‑us esses
negat‑us eris
3. Pers. Sg.
negat‑us est
negat‑us sit
negat‑us erat
negat‑us esset
negat‑us erit
1. Pers. Pl.
negat‑i sumus
negat‑i simus
negat‑i eramus
negat‑i essemus
negat‑i erimus
2. Pers. Pl.
negat‑i estis
negat‑i sitis
negat‑i eratis
negat‑i essetis
negat‑i eritis
3. Pers. Pl.
negat‑i sunt
negat‑i sint
negat‑i erant
negat‑i essent
negat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
negans negantis
Part. Fut. Akt.
negaturus a um
Part. Perf. Pass.
negatus a um
Gerundium
nega‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
negandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
nega
nega‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
negare
nega‑ri, nega‑rier
Infinitiv Perf.
negav‑isse
negat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
negatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
negat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
negans
negans
negans
Gen. Sg.
negant‑is
negant‑is
negant‑is
Dat. Sg.
negant‑i
negant‑i
negant‑i
Akk. Sg.
negant‑em
negant‑em
negans
Abl. Sg.
negant‑e
negant‑e
negant‑e
Nom. Pl.
negant‑es
negant‑es
negant‑ia
Gen. Pl.
negant‑ium
negant‑ium
negant‑ium
Dat. Pl.
negant‑ibus
negant‑ibus
negant‑ibus
Akk. Pl.
negant‑es, negant‑is
negant‑es, negant‑is
negant‑ia
Abl. Pl.
negant‑ibus
negant‑ibus
negant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
negat‑us
negat‑a
negat‑um
Gen. Sg.
negat‑i
negat‑ae
negat‑i
Dat. Sg.
negat‑o
negat‑ae
negat‑o
Akk. Sg.
negat‑um
negat‑am
negat‑um
Abl. Sg.
negat‑o
negat‑a
negat‑o
Nom. Pl.
negat‑i
negat‑ae
negat‑a
Gen. Pl.
negat‑orum
negat‑arum
negat‑orum
Dat. Pl.
negat‑is
negat‑is
negat‑is
Akk. Pl.
negat‑os
negat‑as
negat‑a
Abl. Pl.
negat‑is
negat‑is
negat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
negatur‑us
negatur‑a
negatur‑um
Gen. Sg.
negatur‑i
negatur‑ae
negatur‑i
Dat. Sg.
negatur‑o
negatur‑ae
negatur‑o
Akk. Sg.
negatur‑um
negatur‑am
negatur‑um
Abl. Sg.
negatur‑o
negatur‑a
negatur‑o
Nom. Pl.
negatur‑i
negatur‑ae
negatur‑a
Gen. Pl.
negatur‑orum
negatur‑arum
negatur‑orum
Dat. Pl.
negatur‑is
negatur‑is
negatur‑is
Akk. Pl.
negatur‑os
negatur‑as
negatur‑a
Abl. Pl.
negatur‑is
negatur‑is
negatur‑is

Gerundium

Gen.
nega‑ndi
Dat.
nega‑ndo
Akk.
nega‑ndum
Abl.
nega‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
negand‑us
negand‑a
negand‑um
Gen. Sg.
negand‑i
negand‑ae
negand‑i
Dat. Sg.
negand‑o
negand‑ae
negand‑o
Akk. Sg.
negand‑um
negand‑am
negand‑um
Abl. Sg.
negand‑o
negand‑a
negand‑o
Nom. Pl.
negand‑i
negand‑ae
negand‑a
Gen. Pl.
negand‑orum
negand‑arum
negand‑orum
Dat. Pl.
negand‑is
negand‑is
negand‑is
Akk. Pl.
negand‑os
negand‑as
negand‑a
Abl. Pl.
negand‑is
negand‑is
negand‑is