Konjugation zu «adigere, adigō, adēgī, adāctum»

Konjugation zu «adigere, adigō, adēgī, adāctum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
adig‑o
adig‑a‑m
adig‑eba‑m
adige‑re‑m
adig‑a‑m
2. Pers. Sg.
adig‑i‑s
adig‑a‑s
adig‑eba‑s
adige‑re‑s
adig‑e‑s
3. Pers. Sg.
adig‑i‑t
adig‑a‑t
adig‑eba‑t
adige‑re‑t
adig‑e‑t
1. Pers. Pl.
adig‑i‑mus
adig‑a‑mus
adig‑eba‑mus
adige‑re‑mus
adig‑e‑mus
2. Pers. Pl.
adig‑i‑tis
adig‑a‑tis
adig‑eba‑tis
adige‑re‑tis
adig‑e‑tis
3. Pers. Pl.
adig‑u‑nt
adig‑a‑nt
adig‑eba‑nt
adige‑re‑nt
adig‑e‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
adig‑or
adig‑a‑r
adig‑eba‑r
adige‑re‑r
adig‑a‑r
2. Pers. Sg.
adig‑e‑ris
adig‑a‑ris, adig‑a‑re
adig‑eba‑ris, adig‑eba‑re
adige‑re‑ris, adige‑re‑re
adig‑e‑ris, adig‑e‑re
3. Pers. Sg.
adig‑i‑tur
adig‑a‑tur
adig‑eba‑tur
adige‑re‑tur
adig‑e‑tur
1. Pers. Pl.
adig‑i‑mur
adig‑a‑mur
adig‑eba‑mur
adige‑re‑mur
adig‑e‑mur
2. Pers. Pl.
adig‑i‑mini
adig‑a‑mini
adig‑eba‑mini
adige‑re‑mini
adig‑e‑mini
3. Pers. Pl.
adig‑u‑ntur
adig‑a‑ntur
adig‑eba‑ntur
adige‑re‑ntur
adig‑e‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
adeg‑i
adeg‑eri‑m
adeg‑era‑m
adeg‑isse‑m
adeg‑ero
2. Pers. Sg.
adeg‑isti
adeg‑eri‑s
adeg‑era‑s
adeg‑isse‑s
adeg‑eris
3. Pers. Sg.
adeg‑it
adeg‑eri‑t
adeg‑era‑t
adeg‑isse‑t
adeg‑erit
1. Pers. Pl.
adeg‑imus
adeg‑eri‑mus
adeg‑era‑mus
adeg‑isse‑mus
adeg‑erimus
2. Pers. Pl.
adeg‑istis
adeg‑eri‑tis
adeg‑era‑tis
adeg‑isse‑tis
adeg‑eritis
3. Pers. Pl.
adeg‑erunt, adeg‑ere
adeg‑eri‑nt, adaxint
adeg‑era‑nt
adeg‑isse‑nt
adeg‑erint, adaxint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
adact‑us sum
adact‑us sim
adact‑us eram
adact‑us essem
adact‑us ero
2. Pers. Sg.
adact‑us es
adact‑us sis
adact‑us eras
adact‑us esses
adact‑us eris
3. Pers. Sg.
adact‑us est
adact‑us sit
adact‑us erat
adact‑us esset
adact‑us erit
1. Pers. Pl.
adact‑i sumus
adact‑i simus
adact‑i eramus
adact‑i essemus
adact‑i erimus
2. Pers. Pl.
adact‑i estis
adact‑i sitis
adact‑i eratis
adact‑i essetis
adact‑i eritis
3. Pers. Pl.
adact‑i sunt
adact‑i sint
adact‑i erant
adact‑i essent
adact‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
adigens adigentis
Part. Fut. Akt.
adacturus a um
Part. Perf. Pass.
adactus a um
Gerundium
adige‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
adigendus a um, adigundus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
adige
adig‑i‑te
Imperativ II, 2. Pers.
adig‑i‑to
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
adigere
adig‑i, adig‑ier
Infinitiv Perf.
adeg‑isse
adact‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
adactur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
adact‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
adigens
adigens
adigens
Gen. Sg.
adigent‑is
adigent‑is
adigent‑is
Dat. Sg.
adigent‑i
adigent‑i
adigent‑i
Akk. Sg.
adigent‑em
adigent‑em
adigens
Abl. Sg.
adigent‑e
adigent‑e
adigent‑e
Nom. Pl.
adigent‑es
adigent‑es
adigent‑ia
Gen. Pl.
adigent‑ium
adigent‑ium
adigent‑ium
Dat. Pl.
adigent‑ibus
adigent‑ibus
adigent‑ibus
Akk. Pl.
adigent‑es, adigent‑is
adigent‑es, adigent‑is
adigent‑ia
Abl. Pl.
adigent‑ibus
adigent‑ibus
adigent‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
adact‑us
adact‑a
adact‑um
Gen. Sg.
adact‑i
adact‑ae
adact‑i
Dat. Sg.
adact‑o
adact‑ae
adact‑o
Akk. Sg.
adact‑um
adact‑am
adact‑um
Abl. Sg.
adact‑o
adact‑a
adact‑o
Nom. Pl.
adact‑i
adact‑ae
adact‑a
Gen. Pl.
adact‑orum
adact‑arum
adact‑orum
Dat. Pl.
adact‑is
adact‑is
adact‑is
Akk. Pl.
adact‑os
adact‑as
adact‑a
Abl. Pl.
adact‑is
adact‑is
adact‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
adactur‑us
adactur‑a
adactur‑um
Gen. Sg.
adactur‑i
adactur‑ae
adactur‑i
Dat. Sg.
adactur‑o
adactur‑ae
adactur‑o
Akk. Sg.
adactur‑um
adactur‑am
adactur‑um
Abl. Sg.
adactur‑o
adactur‑a
adactur‑o
Nom. Pl.
adactur‑i
adactur‑ae
adactur‑a
Gen. Pl.
adactur‑orum
adactur‑arum
adactur‑orum
Dat. Pl.
adactur‑is
adactur‑is
adactur‑is
Akk. Pl.
adactur‑os
adactur‑as
adactur‑a
Abl. Pl.
adactur‑is
adactur‑is
adactur‑is

Gerundium

Gen.
adige‑ndi
Dat.
adige‑ndo
Akk.
adige‑ndum
Abl.
adige‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
adigend‑us, adigund‑us
adigend‑a, adigund‑a
adigend‑um, adigund‑um
Gen. Sg.
adigend‑i, adigund‑i
adigend‑ae, adigund‑ae
adigend‑i, adigund‑i
Dat. Sg.
adigend‑o, adigund‑o
adigend‑ae, adigund‑ae
adigend‑o, adigund‑o
Akk. Sg.
adigend‑um, adigund‑um
adigend‑am, adigund‑am
adigend‑um, adigund‑um
Abl. Sg.
adigend‑o, adigund‑o
adigend‑a, adigund‑a
adigend‑o, adigund‑o
Nom. Pl.
adigend‑i, adigund‑i
adigend‑ae, adigund‑ae
adigend‑a, adigund‑a
Gen. Pl.
adigend‑orum, adigund‑orum
adigend‑arum, adigund‑arum
adigend‑orum, adigund‑orum
Dat. Pl.
adigend‑is, adigund‑is
adigend‑is, adigund‑is
adigend‑is, adigund‑is
Akk. Pl.
adigend‑os, adigund‑os
adigend‑as, adigund‑as
adigend‑a, adigund‑a
Abl. Pl.
adigend‑is, adigund‑is
adigend‑is, adigund‑is
adigend‑is, adigund‑is