Konjugation zu «prōrumpere, prōrumpō, prōrūpī, prōruptum»

Konjugation zu «prōrumpere, prōrumpō, prōrūpī, prōruptum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
prorump‑o
prorump‑a‑m
prorump‑eba‑m
prorumpe‑re‑m
prorump‑a‑m
2. Pers. Sg.
prorump‑i‑s
prorump‑a‑s
prorump‑eba‑s
prorumpe‑re‑s
prorump‑e‑s
3. Pers. Sg.
prorump‑i‑t
prorump‑a‑t
prorump‑eba‑t
prorumpe‑re‑t
prorump‑e‑t
1. Pers. Pl.
prorump‑i‑mus
prorump‑a‑mus
prorump‑eba‑mus
prorumpe‑re‑mus
prorump‑e‑mus
2. Pers. Pl.
prorump‑i‑tis
prorump‑a‑tis
prorump‑eba‑tis
prorumpe‑re‑tis
prorump‑e‑tis
3. Pers. Pl.
prorump‑u‑nt
prorump‑a‑nt
prorump‑eba‑nt
prorumpe‑re‑nt
prorump‑e‑nt

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
prorup‑i
prorup‑eri‑m
prorup‑era‑m
prorup‑isse‑m
prorup‑ero
2. Pers. Sg.
prorup‑isti
prorup‑eri‑s
prorup‑era‑s
prorup‑isse‑s
prorup‑eris
3. Pers. Sg.
prorup‑it
prorup‑eri‑t
prorup‑era‑t
prorup‑isse‑t
prorup‑erit
1. Pers. Pl.
prorup‑imus
prorup‑eri‑mus
prorup‑era‑mus
prorup‑isse‑mus
prorup‑erimus
2. Pers. Pl.
prorup‑istis
prorup‑eri‑tis
prorup‑era‑tis
prorup‑isse‑tis
prorup‑eritis
3. Pers. Pl.
prorup‑erunt, prorup‑ere
prorup‑eri‑nt
prorup‑era‑nt
prorup‑isse‑nt
prorup‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
2. Pers. Sg.
3. Pers. Sg.
prorupt‑um est
prorupt‑um sit
prorupt‑um erat
prorupt‑um esset
prorupt‑um erit
1. Pers. Pl.
2. Pers. Pl.
3. Pers. Pl.

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
prorumpens prorumpentis
Part. Fut. Akt.
prorupturus a um
Part. Perf. Pass.
prorupt‑um
Gerundium
prorumpe‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
prorumpe‑ndum

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
prorumpe
prorump‑i‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
prorumpere
prorump‑i, prorump‑ier
Infinitiv Perf.
prorup‑isse
prorupt‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
proruptur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
prorupt‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
prorumpens
prorumpens
prorumpens
Gen. Sg.
prorumpent‑is
prorumpent‑is
prorumpent‑is
Dat. Sg.
prorumpent‑i
prorumpent‑i
prorumpent‑i
Akk. Sg.
prorumpent‑em
prorumpent‑em
prorumpens
Abl. Sg.
prorumpent‑e
prorumpent‑e
prorumpent‑e
Nom. Pl.
prorumpent‑es
prorumpent‑es
prorumpent‑ia
Gen. Pl.
prorumpent‑ium
prorumpent‑ium
prorumpent‑ium
Dat. Pl.
prorumpent‑ibus
prorumpent‑ibus
prorumpent‑ibus
Akk. Pl.
prorumpent‑es, prorumpent‑is
prorumpent‑es, prorumpent‑is
prorumpent‑ia
Abl. Pl.
prorumpent‑ibus
prorumpent‑ibus
prorumpent‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
prorupt‑us
prorupt‑a
prorupt‑um
Gen. Sg.
prorupt‑i
prorupt‑ae
prorupt‑i
Dat. Sg.
prorupt‑o
prorupt‑ae
prorupt‑o
Akk. Sg.
prorupt‑um
prorupt‑am
prorupt‑um
Abl. Sg.
prorupt‑o
prorupt‑a
prorupt‑o
Nom. Pl.
prorupt‑i
prorupt‑ae
prorupt‑a
Gen. Pl.
prorupt‑orum
prorupt‑arum
prorupt‑orum
Dat. Pl.
prorupt‑is
prorupt‑is
prorupt‑is
Akk. Pl.
prorupt‑os
prorupt‑as
prorupt‑a
Abl. Pl.
prorupt‑is
prorupt‑is
prorupt‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
proruptur‑us
proruptur‑a
proruptur‑um
Gen. Sg.
proruptur‑i
proruptur‑ae
proruptur‑i
Dat. Sg.
proruptur‑o
proruptur‑ae
proruptur‑o
Akk. Sg.
proruptur‑um
proruptur‑am
proruptur‑um
Abl. Sg.
proruptur‑o
proruptur‑a
proruptur‑o
Nom. Pl.
proruptur‑i
proruptur‑ae
proruptur‑a
Gen. Pl.
proruptur‑orum
proruptur‑arum
proruptur‑orum
Dat. Pl.
proruptur‑is
proruptur‑is
proruptur‑is
Akk. Pl.
proruptur‑os
proruptur‑as
proruptur‑a
Abl. Pl.
proruptur‑is
proruptur‑is
proruptur‑is

Gerundium

Gen.
prorumpe‑ndi
Dat.
prorumpe‑ndo
Akk.
prorumpe‑ndum
Abl.
prorumpe‑ndo