Konjugation zu «lībāre, lībō, lībāvī, lībātum»

Konjugation zu «lībāre, lībō, lībāvī, lībātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
lib‑o
lib‑e‑m
liba‑ba‑m
liba‑re‑m
liba‑b‑o
2. Pers. Sg.
liba‑s
lib‑e‑s
liba‑ba‑s
liba‑re‑s
liba‑bi‑s
3. Pers. Sg.
liba‑t
lib‑e‑t
liba‑ba‑t
liba‑re‑t
liba‑bi‑t
1. Pers. Pl.
liba‑mus
lib‑e‑mus
liba‑ba‑mus
liba‑re‑mus
liba‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
liba‑tis
lib‑e‑tis
liba‑ba‑tis
liba‑re‑tis
liba‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
liba‑nt
lib‑e‑nt
liba‑ba‑nt
liba‑re‑nt
liba‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
lib‑or
lib‑e‑r
liba‑ba‑r
liba‑re‑r
liba‑b‑or
2. Pers. Sg.
liba‑ris
lib‑e‑ris, lib‑e‑re
liba‑ba‑ris, liba‑ba‑re
liba‑re‑ris, liba‑re‑re
liba‑be‑ris, liba‑be‑re
3. Pers. Sg.
liba‑tur
lib‑e‑tur
liba‑ba‑tur
liba‑re‑tur
liba‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
liba‑mur
lib‑e‑mur
liba‑ba‑mur
liba‑re‑mur
liba‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
liba‑mini
lib‑e‑mini
liba‑ba‑mini
liba‑re‑mini
liba‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
liba‑ntur
lib‑e‑ntur
liba‑ba‑ntur
liba‑re‑ntur
liba‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
libav‑i
libav‑eri‑m
libav‑era‑m
libav‑isse‑m
libav‑ero
2. Pers. Sg.
libav‑isti
libav‑eri‑s
libav‑era‑s
libav‑isse‑s
libav‑eris
3. Pers. Sg.
libav‑it
libav‑eri‑t
libav‑era‑t
libav‑isse‑t
libav‑erit
1. Pers. Pl.
libav‑imus
libav‑eri‑mus
libav‑era‑mus
libav‑isse‑mus
libav‑erimus
2. Pers. Pl.
libav‑istis
libav‑eri‑tis
libav‑era‑tis
libav‑isse‑tis
libav‑eritis
3. Pers. Pl.
libav‑erunt, libav‑ere
libav‑eri‑nt
libav‑era‑nt
libav‑isse‑nt
libav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
libat‑us sum
libat‑us sim
libat‑us eram
libat‑us essem
libat‑us ero
2. Pers. Sg.
libat‑us es
libat‑us sis
libat‑us eras
libat‑us esses
libat‑us eris
3. Pers. Sg.
libat‑us est
libat‑us sit
libat‑us erat
libat‑us esset
libat‑us erit
1. Pers. Pl.
libat‑i sumus
libat‑i simus
libat‑i eramus
libat‑i essemus
libat‑i erimus
2. Pers. Pl.
libat‑i estis
libat‑i sitis
libat‑i eratis
libat‑i essetis
libat‑i eritis
3. Pers. Pl.
libat‑i sunt
libat‑i sint
libat‑i erant
libat‑i essent
libat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
libans libantis
Part. Fut. Akt.
libaturus a um
Part. Perf. Pass.
libatus a um
Gerundium
liba‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
libandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
liba
liba‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.
liba‑nto

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
libare
liba‑ri, liba‑rier
Infinitiv Perf.
libav‑isse
libat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
libatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
libat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
libans
libans
libans
Gen. Sg.
libant‑is
libant‑is
libant‑is
Dat. Sg.
libant‑i
libant‑i
libant‑i
Akk. Sg.
libant‑em
libant‑em
libans
Abl. Sg.
libant‑e
libant‑e
libant‑e
Nom. Pl.
libant‑es
libant‑es
libant‑ia
Gen. Pl.
libant‑ium
libant‑ium
libant‑ium
Dat. Pl.
libant‑ibus
libant‑ibus
libant‑ibus
Akk. Pl.
libant‑es, libant‑is
libant‑es, libant‑is
libant‑ia
Abl. Pl.
libant‑ibus
libant‑ibus
libant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
libat‑us
libat‑a
libat‑um
Gen. Sg.
libat‑i
libat‑ae
libat‑i
Dat. Sg.
libat‑o
libat‑ae
libat‑o
Akk. Sg.
libat‑um
libat‑am
libat‑um
Abl. Sg.
libat‑o
libat‑a
libat‑o
Nom. Pl.
libat‑i
libat‑ae
libat‑a
Gen. Pl.
libat‑orum
libat‑arum
libat‑orum
Dat. Pl.
libat‑is
libat‑is
libat‑is
Akk. Pl.
libat‑os
libat‑as
libat‑a
Abl. Pl.
libat‑is
libat‑is
libat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
libatur‑us
libatur‑a
libatur‑um
Gen. Sg.
libatur‑i
libatur‑ae
libatur‑i
Dat. Sg.
libatur‑o
libatur‑ae
libatur‑o
Akk. Sg.
libatur‑um
libatur‑am
libatur‑um
Abl. Sg.
libatur‑o
libatur‑a
libatur‑o
Nom. Pl.
libatur‑i
libatur‑ae
libatur‑a
Gen. Pl.
libatur‑orum
libatur‑arum
libatur‑orum
Dat. Pl.
libatur‑is
libatur‑is
libatur‑is
Akk. Pl.
libatur‑os
libatur‑as
libatur‑a
Abl. Pl.
libatur‑is
libatur‑is
libatur‑is

Gerundium

Gen.
liba‑ndi
Dat.
liba‑ndo
Akk.
liba‑ndum
Abl.
liba‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
liband‑us
liband‑a
liband‑um
Gen. Sg.
liband‑i
liband‑ae
liband‑i
Dat. Sg.
liband‑o
liband‑ae
liband‑o
Akk. Sg.
liband‑um
liband‑am
liband‑um
Abl. Sg.
liband‑o
liband‑a
liband‑o
Nom. Pl.
liband‑i
liband‑ae
liband‑a
Gen. Pl.
liband‑orum
liband‑arum
liband‑orum
Dat. Pl.
liband‑is
liband‑is
liband‑is
Akk. Pl.
liband‑os
liband‑as
liband‑a
Abl. Pl.
liband‑is
liband‑is
liband‑is