Konjugation zu «conciēre, concieō, concīvī, concitum»

Konjugation zu «conciēre, concieō, concīvī, concitum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
concie‑o
concie‑a‑m
concie‑ba‑m
concie‑re‑m
concie‑b‑o
2. Pers. Sg.
concie‑s
concie‑a‑s
concie‑ba‑s
concie‑re‑s
concie‑bi‑s
3. Pers. Sg.
concie‑t
concie‑a‑t
concie‑ba‑t
concie‑re‑t
concie‑bi‑t
1. Pers. Pl.
concie‑mus
concie‑a‑mus
concie‑ba‑mus
concie‑re‑mus
concie‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
concie‑tis
concie‑a‑tis
concie‑ba‑tis
concie‑re‑tis
concie‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
concie‑nt
concie‑a‑nt
concie‑ba‑nt
concie‑re‑nt
concie‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
concie‑or
concie‑a‑r
concie‑ba‑r
concie‑re‑r
concie‑b‑or
2. Pers. Sg.
concie‑ris
concie‑a‑ris, concie‑a‑re
concie‑ba‑ris, concie‑ba‑re
concie‑re‑ris, concie‑re‑re
concie‑be‑ris, concie‑be‑re
3. Pers. Sg.
concie‑tur
concie‑a‑tur
concie‑ba‑tur
concie‑re‑tur
concie‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
concie‑mur
concie‑a‑mur
concie‑ba‑mur
concie‑re‑mur
concie‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
concie‑mini
concie‑a‑mini
concie‑ba‑mini
concie‑re‑mini
concie‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
concie‑ntur
concie‑a‑ntur
concie‑ba‑ntur
concie‑re‑ntur
concie‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
conciv‑i
conciv‑eri‑m
conciv‑era‑m
conciv‑isse‑m
conciv‑ero
2. Pers. Sg.
conciv‑isti
conciv‑eri‑s
conciv‑era‑s
conciv‑isse‑s
conciv‑eris
3. Pers. Sg.
conciv‑it
conciv‑eri‑t
conciv‑era‑t
conciv‑isse‑t
conciv‑erit
1. Pers. Pl.
conciv‑imus
conciv‑eri‑mus
conciv‑era‑mus
conciv‑isse‑mus
conciv‑erimus
2. Pers. Pl.
conciv‑istis
conciv‑eri‑tis
conciv‑era‑tis
conciv‑isse‑tis
conciv‑eritis
3. Pers. Pl.
conciv‑erunt, conciv‑ere
conciv‑eri‑nt
conciv‑era‑nt
conciv‑isse‑nt
conciv‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
concit‑us sum
concit‑us sim
concit‑us eram
concit‑us essem
concit‑us ero
2. Pers. Sg.
concit‑us es
concit‑us sis
concit‑us eras
concit‑us esses
concit‑us eris
3. Pers. Sg.
concit‑us est
concit‑us sit
concit‑us erat
concit‑us esset
concit‑us erit
1. Pers. Pl.
concit‑i sumus
concit‑i simus
concit‑i eramus
concit‑i essemus
concit‑i erimus
2. Pers. Pl.
concit‑i estis
concit‑i sitis
concit‑i eratis
concit‑i essetis
concit‑i eritis
3. Pers. Pl.
concit‑i sunt
concit‑i sint
concit‑i erant
concit‑i essent
concit‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
conciens concientis
Part. Fut. Akt.
conciturus a um
Part. Perf. Pass.
concitus a um
Gerundium
concie‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
conciendus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
concie
concie‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
conciere
concie‑ri, concie‑rier
Infinitiv Perf.
conciv‑isse
concit‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
concitur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
concit‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
conciens
conciens
conciens
Gen. Sg.
concient‑is
concient‑is
concient‑is
Dat. Sg.
concient‑i
concient‑i
concient‑i
Akk. Sg.
concient‑em
concient‑em
conciens
Abl. Sg.
concient‑e
concient‑e
concient‑e
Nom. Pl.
concient‑es
concient‑es
concient‑ia
Gen. Pl.
concient‑ium
concient‑ium
concient‑ium
Dat. Pl.
concient‑ibus
concient‑ibus
concient‑ibus
Akk. Pl.
concient‑es, concient‑is
concient‑es, concient‑is
concient‑ia
Abl. Pl.
concient‑ibus
concient‑ibus
concient‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
concit‑us
concit‑a
concit‑um
Gen. Sg.
concit‑i
concit‑ae
concit‑i
Dat. Sg.
concit‑o
concit‑ae
concit‑o
Akk. Sg.
concit‑um
concit‑am
concit‑um
Abl. Sg.
concit‑o
concit‑a
concit‑o
Nom. Pl.
concit‑i
concit‑ae
concit‑a
Gen. Pl.
concit‑orum
concit‑arum
concit‑orum
Dat. Pl.
concit‑is
concit‑is
concit‑is
Akk. Pl.
concit‑os
concit‑as
concit‑a
Abl. Pl.
concit‑is
concit‑is
concit‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
concitur‑us
concitur‑a
concitur‑um
Gen. Sg.
concitur‑i
concitur‑ae
concitur‑i
Dat. Sg.
concitur‑o
concitur‑ae
concitur‑o
Akk. Sg.
concitur‑um
concitur‑am
concitur‑um
Abl. Sg.
concitur‑o
concitur‑a
concitur‑o
Nom. Pl.
concitur‑i
concitur‑ae
concitur‑a
Gen. Pl.
concitur‑orum
concitur‑arum
concitur‑orum
Dat. Pl.
concitur‑is
concitur‑is
concitur‑is
Akk. Pl.
concitur‑os
concitur‑as
concitur‑a
Abl. Pl.
concitur‑is
concitur‑is
concitur‑is

Gerundium

Gen.
concie‑ndi
Dat.
concie‑ndo
Akk.
concie‑ndum
Abl.
concie‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
conciend‑us
conciend‑a
conciend‑um
Gen. Sg.
conciend‑i
conciend‑ae
conciend‑i
Dat. Sg.
conciend‑o
conciend‑ae
conciend‑o
Akk. Sg.
conciend‑um
conciend‑am
conciend‑um
Abl. Sg.
conciend‑o
conciend‑a
conciend‑o
Nom. Pl.
conciend‑i
conciend‑ae
conciend‑a
Gen. Pl.
conciend‑orum
conciend‑arum
conciend‑orum
Dat. Pl.
conciend‑is
conciend‑is
conciend‑is
Akk. Pl.
conciend‑os
conciend‑as
conciend‑a
Abl. Pl.
conciend‑is
conciend‑is
conciend‑is