Konjugation zu «sapere, sapiō, sapuī,-»

Konjugation zu «sapere, sapiō, sapuī,-»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
sapi‑o
sapi‑a‑m
sapi‑eba‑m
sape‑re‑m
sapi‑a‑m
2. Pers. Sg.
sapi‑s
sapi‑a‑s
sapi‑eba‑s
sape‑re‑s
sapi‑e‑s
3. Pers. Sg.
sapi‑t
sapi‑a‑t
sapi‑eba‑t
sape‑re‑t
sapi‑e‑t
1. Pers. Pl.
sapi‑mus
sapi‑a‑mus
sapi‑eba‑mus
sape‑re‑mus
sapi‑e‑mus
2. Pers. Pl.
sapi‑tis
sapi‑a‑tis
sapi‑eba‑tis
sape‑re‑tis
sapi‑e‑tis
3. Pers. Pl.
sapi‑u‑nt
sapi‑a‑nt
sapi‑eba‑nt
sape‑re‑nt
sapi‑e‑nt

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
sapu‑i, sapii
sapu‑eri‑m
sapu‑era‑m
sapu‑isse‑m
sapu‑ero
2. Pers. Sg.
sapu‑isti, sapiisti
sapu‑eri‑s
sapu‑era‑s
sapu‑isse‑s
sapu‑eris
3. Pers. Sg.
sapu‑it
sapu‑eri‑t
sapu‑era‑t
sapu‑isse‑t, sapisset
sapu‑erit
1. Pers. Pl.
sapu‑imus
sapu‑eri‑mus
sapu‑era‑mus
sapu‑isse‑mus
sapu‑erimus
2. Pers. Pl.
sapu‑istis
sapu‑eri‑tis
sapu‑era‑tis
sapu‑isse‑tis
sapu‑eritis
3. Pers. Pl.
sapu‑erunt, sapu‑ere
sapu‑eri‑nt
sapu‑era‑nt
sapu‑isse‑nt
sapu‑erint

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
sapiens sapientis
Part. Fut. Akt.
Part. Perf. Pass.
Gerundium
sapi‑e‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
sapi‑e‑ndum

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
sape
sapi‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
sapere
sap‑i, sap‑ier
Infinitiv Perf.
sapu‑isse, sapiisse
Infinitiv Fut.

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
sap‑i‑ens
sap‑i‑ens
sap‑i‑ens
Gen. Sg.
sap‑i‑ent‑is
sap‑i‑ent‑is
sap‑i‑ent‑is
Dat. Sg.
sap‑i‑ent‑i
sap‑i‑ent‑i
sap‑i‑ent‑i
Akk. Sg.
sap‑i‑ent‑em
sap‑i‑ent‑em
sap‑i‑ens
Abl. Sg.
sap‑i‑ent‑e
sap‑i‑ent‑e
sap‑i‑ent‑e
Nom. Pl.
sap‑i‑ent‑es
sap‑i‑ent‑es
sap‑i‑ent‑ia
Gen. Pl.
sap‑i‑ent‑ium
sap‑i‑ent‑ium
sap‑i‑ent‑ium
Dat. Pl.
sap‑i‑ent‑ibus
sap‑i‑ent‑ibus
sap‑i‑ent‑ibus
Akk. Pl.
sap‑i‑ent‑es, sap‑i‑ent‑is
sap‑i‑ent‑es, sap‑i‑ent‑is
sap‑i‑ent‑ia
Abl. Pl.
sap‑i‑ent‑ibus
sap‑i‑ent‑ibus
sap‑i‑ent‑ibus

Gerundium

Gen.
sapi‑e‑ndi
Dat.
sapi‑e‑ndo
Akk.
sapi‑e‑ndum
Abl.
sapi‑e‑ndo