Konjugation zu «litāre, litō, litāvī, litātum»

Konjugation zu «litāre, litō, litāvī, litātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
lit‑o
lit‑e‑m
lita‑ba‑m
lita‑re‑m
lita‑b‑o
2. Pers. Sg.
lita‑s
lit‑e‑s
lita‑ba‑s
lita‑re‑s
lita‑bi‑s
3. Pers. Sg.
lita‑t
lit‑e‑t
lita‑ba‑t
lita‑re‑t
lita‑bi‑t
1. Pers. Pl.
lita‑mus
lit‑e‑mus
lita‑ba‑mus
lita‑re‑mus
lita‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
lita‑tis
lit‑e‑tis
lita‑ba‑tis
lita‑re‑tis
lita‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
lita‑nt
lit‑e‑nt
lita‑ba‑nt
lita‑re‑nt
lita‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
lit‑or
lit‑e‑r
lita‑ba‑r
lita‑re‑r
lita‑b‑or
2. Pers. Sg.
lita‑ris
lit‑e‑ris, lit‑e‑re
lita‑ba‑ris, lita‑ba‑re
lita‑re‑ris, lita‑re‑re
lita‑be‑ris, lita‑be‑re
3. Pers. Sg.
lita‑tur
lit‑e‑tur
lita‑ba‑tur
lita‑re‑tur
lita‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
lita‑mur
lit‑e‑mur
lita‑ba‑mur
lita‑re‑mur
lita‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
lita‑mini
lit‑e‑mini
lita‑ba‑mini
lita‑re‑mini
lita‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
lita‑ntur
lit‑e‑ntur
lita‑ba‑ntur
lita‑re‑ntur
lita‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
litav‑i
litav‑eri‑m
litav‑era‑m
litav‑isse‑m
litav‑ero
2. Pers. Sg.
litav‑isti
litav‑eri‑s
litav‑era‑s
litav‑isse‑s
litav‑eris
3. Pers. Sg.
litav‑it
litav‑eri‑t
litav‑era‑t
litav‑isse‑t
litav‑erit
1. Pers. Pl.
litav‑imus
litav‑eri‑mus
litav‑era‑mus
litav‑isse‑mus
litav‑erimus
2. Pers. Pl.
litav‑istis
litav‑eri‑tis
litav‑era‑tis
litav‑isse‑tis
litav‑eritis
3. Pers. Pl.
litav‑erunt, litav‑ere
litav‑eri‑nt
litav‑era‑nt
litav‑isse‑nt
litav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
litat‑us sum
litat‑us sim
litat‑us eram
litat‑us essem
litat‑us ero
2. Pers. Sg.
litat‑us es
litat‑us sis
litat‑us eras
litat‑us esses
litat‑us eris
3. Pers. Sg.
litat‑us est
litat‑us sit
litat‑us erat
litat‑us esset
litat‑us erit
1. Pers. Pl.
litat‑i sumus
litat‑i simus
litat‑i eramus
litat‑i essemus
litat‑i erimus
2. Pers. Pl.
litat‑i estis
litat‑i sitis
litat‑i eratis
litat‑i essetis
litat‑i eritis
3. Pers. Pl.
litat‑i sunt
litat‑i sint
litat‑i erant
litat‑i essent
litat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
litans litantis
Part. Fut. Akt.
litaturus a um
Part. Perf. Pass.
litatus a um
Gerundium
lita‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
litandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
lita
lita‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
litare
lita‑ri, lita‑rier
Infinitiv Perf.
litav‑isse
litat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
litatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
litat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
litans
litans
litans
Gen. Sg.
litant‑is
litant‑is
litant‑is
Dat. Sg.
litant‑i
litant‑i
litant‑i
Akk. Sg.
litant‑em
litant‑em
litans
Abl. Sg.
litant‑e
litant‑e
litant‑e
Nom. Pl.
litant‑es
litant‑es
litant‑ia
Gen. Pl.
litant‑ium
litant‑ium
litant‑ium
Dat. Pl.
litant‑ibus
litant‑ibus
litant‑ibus
Akk. Pl.
litant‑es, litant‑is
litant‑es, litant‑is
litant‑ia
Abl. Pl.
litant‑ibus
litant‑ibus
litant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
litat‑us
litat‑a
litat‑um
Gen. Sg.
litat‑i
litat‑ae
litat‑i
Dat. Sg.
litat‑o
litat‑ae
litat‑o
Akk. Sg.
litat‑um
litat‑am
litat‑um
Abl. Sg.
litat‑o
litat‑a
litat‑o
Nom. Pl.
litat‑i
litat‑ae
litat‑a
Gen. Pl.
litat‑orum
litat‑arum
litat‑orum
Dat. Pl.
litat‑is
litat‑is
litat‑is
Akk. Pl.
litat‑os
litat‑as
litat‑a
Abl. Pl.
litat‑is
litat‑is
litat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
litatur‑us
litatur‑a
litatur‑um
Gen. Sg.
litatur‑i
litatur‑ae
litatur‑i
Dat. Sg.
litatur‑o
litatur‑ae
litatur‑o
Akk. Sg.
litatur‑um
litatur‑am
litatur‑um
Abl. Sg.
litatur‑o
litatur‑a
litatur‑o
Nom. Pl.
litatur‑i
litatur‑ae
litatur‑a
Gen. Pl.
litatur‑orum
litatur‑arum
litatur‑orum
Dat. Pl.
litatur‑is
litatur‑is
litatur‑is
Akk. Pl.
litatur‑os
litatur‑as
litatur‑a
Abl. Pl.
litatur‑is
litatur‑is
litatur‑is

Gerundium

Gen.
lita‑ndi
Dat.
lita‑ndo
Akk.
lita‑ndum
Abl.
lita‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
litand‑us
litand‑a
litand‑um
Gen. Sg.
litand‑i
litand‑ae
litand‑i
Dat. Sg.
litand‑o
litand‑ae
litand‑o
Akk. Sg.
litand‑um
litand‑am
litand‑um
Abl. Sg.
litand‑o
litand‑a
litand‑o
Nom. Pl.
litand‑i
litand‑ae
litand‑a
Gen. Pl.
litand‑orum
litand‑arum
litand‑orum
Dat. Pl.
litand‑is
litand‑is
litand‑is
Akk. Pl.
litand‑os
litand‑as
litand‑a
Abl. Pl.
litand‑is
litand‑is
litand‑is