Konjugation zu «cibāre, cibō, cibāvī, cibātum»

Konjugation zu «cibāre, cibō, cibāvī, cibātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
cib‑o
cib‑e‑m
ciba‑ba‑m
ciba‑re‑m
ciba‑b‑o
2. Pers. Sg.
ciba‑s
cib‑e‑s
ciba‑ba‑s
ciba‑re‑s
ciba‑bi‑s
3. Pers. Sg.
ciba‑t
cib‑e‑t
ciba‑ba‑t
ciba‑re‑t
ciba‑bi‑t
1. Pers. Pl.
ciba‑mus
cib‑e‑mus
ciba‑ba‑mus
ciba‑re‑mus
ciba‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
ciba‑tis
cib‑e‑tis
ciba‑ba‑tis
ciba‑re‑tis
ciba‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
ciba‑nt
cib‑e‑nt
ciba‑ba‑nt
ciba‑re‑nt
ciba‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
cib‑or
cib‑e‑r
ciba‑ba‑r
ciba‑re‑r
ciba‑b‑or
2. Pers. Sg.
ciba‑ris
cib‑e‑ris, cib‑e‑re
ciba‑ba‑ris, ciba‑ba‑re
ciba‑re‑ris, ciba‑re‑re
ciba‑be‑ris, ciba‑be‑re
3. Pers. Sg.
ciba‑tur
cib‑e‑tur
ciba‑ba‑tur
ciba‑re‑tur
ciba‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
ciba‑mur
cib‑e‑mur
ciba‑ba‑mur
ciba‑re‑mur
ciba‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
ciba‑mini
cib‑e‑mini
ciba‑ba‑mini
ciba‑re‑mini
ciba‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
ciba‑ntur
cib‑e‑ntur
ciba‑ba‑ntur
ciba‑re‑ntur
ciba‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
cibav‑i
cibav‑eri‑m
cibav‑era‑m
cibav‑isse‑m
cibav‑ero
2. Pers. Sg.
cibav‑isti
cibav‑eri‑s
cibav‑era‑s
cibav‑isse‑s
cibav‑eris
3. Pers. Sg.
cibav‑it
cibav‑eri‑t
cibav‑era‑t
cibav‑isse‑t
cibav‑erit
1. Pers. Pl.
cibav‑imus
cibav‑eri‑mus
cibav‑era‑mus
cibav‑isse‑mus
cibav‑erimus
2. Pers. Pl.
cibav‑istis
cibav‑eri‑tis
cibav‑era‑tis
cibav‑isse‑tis
cibav‑eritis
3. Pers. Pl.
cibav‑erunt, cibav‑ere
cibav‑eri‑nt
cibav‑era‑nt
cibav‑isse‑nt
cibav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
cibat‑us sum
cibat‑us sim
cibat‑us eram
cibat‑us essem
cibat‑us ero
2. Pers. Sg.
cibat‑us es
cibat‑us sis
cibat‑us eras
cibat‑us esses
cibat‑us eris
3. Pers. Sg.
cibat‑us est
cibat‑us sit
cibat‑us erat
cibat‑us esset
cibat‑us erit
1. Pers. Pl.
cibat‑i sumus
cibat‑i simus
cibat‑i eramus
cibat‑i essemus
cibat‑i erimus
2. Pers. Pl.
cibat‑i estis
cibat‑i sitis
cibat‑i eratis
cibat‑i essetis
cibat‑i eritis
3. Pers. Pl.
cibat‑i sunt
cibat‑i sint
cibat‑i erant
cibat‑i essent
cibat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
cibans cibantis
Part. Fut. Akt.
cibaturus a um
Part. Perf. Pass.
cibatus a um
Gerundium
ciba‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
cibandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
ciba
ciba‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
cibare
ciba‑ri, ciba‑rier
Infinitiv Perf.
cibav‑isse
cibat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
cibatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
cibat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
cibans
cibans
cibans
Gen. Sg.
cibant‑is
cibant‑is
cibant‑is
Dat. Sg.
cibant‑i
cibant‑i
cibant‑i
Akk. Sg.
cibant‑em
cibant‑em
cibans
Abl. Sg.
cibant‑e
cibant‑e
cibant‑e
Nom. Pl.
cibant‑es
cibant‑es
cibant‑ia
Gen. Pl.
cibant‑ium
cibant‑ium
cibant‑ium
Dat. Pl.
cibant‑ibus
cibant‑ibus
cibant‑ibus
Akk. Pl.
cibant‑es, cibant‑is
cibant‑es, cibant‑is
cibant‑ia
Abl. Pl.
cibant‑ibus
cibant‑ibus
cibant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
cibat‑us
cibat‑a
cibat‑um
Gen. Sg.
cibat‑i
cibat‑ae
cibat‑i
Dat. Sg.
cibat‑o
cibat‑ae
cibat‑o
Akk. Sg.
cibat‑um
cibat‑am
cibat‑um
Abl. Sg.
cibat‑o
cibat‑a
cibat‑o
Nom. Pl.
cibat‑i
cibat‑ae
cibat‑a
Gen. Pl.
cibat‑orum
cibat‑arum
cibat‑orum
Dat. Pl.
cibat‑is
cibat‑is
cibat‑is
Akk. Pl.
cibat‑os
cibat‑as
cibat‑a
Abl. Pl.
cibat‑is
cibat‑is
cibat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
cibatur‑us
cibatur‑a
cibatur‑um
Gen. Sg.
cibatur‑i
cibatur‑ae
cibatur‑i
Dat. Sg.
cibatur‑o
cibatur‑ae
cibatur‑o
Akk. Sg.
cibatur‑um
cibatur‑am
cibatur‑um
Abl. Sg.
cibatur‑o
cibatur‑a
cibatur‑o
Nom. Pl.
cibatur‑i
cibatur‑ae
cibatur‑a
Gen. Pl.
cibatur‑orum
cibatur‑arum
cibatur‑orum
Dat. Pl.
cibatur‑is
cibatur‑is
cibatur‑is
Akk. Pl.
cibatur‑os
cibatur‑as
cibatur‑a
Abl. Pl.
cibatur‑is
cibatur‑is
cibatur‑is

Gerundium

Gen.
ciba‑ndi
Dat.
ciba‑ndo
Akk.
ciba‑ndum
Abl.
ciba‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
ciband‑us
ciband‑a
ciband‑um
Gen. Sg.
ciband‑i
ciband‑ae
ciband‑i
Dat. Sg.
ciband‑o
ciband‑ae
ciband‑o
Akk. Sg.
ciband‑um
ciband‑am
ciband‑um
Abl. Sg.
ciband‑o
ciband‑a
ciband‑o
Nom. Pl.
ciband‑i
ciband‑ae
ciband‑a
Gen. Pl.
ciband‑orum
ciband‑arum
ciband‑orum
Dat. Pl.
ciband‑is
ciband‑is
ciband‑is
Akk. Pl.
ciband‑os
ciband‑as
ciband‑a
Abl. Pl.
ciband‑is
ciband‑is
ciband‑is