Konjugation zu «experīrī, experior, expertus sum»

Konjugation zu «experīrī, experior, expertus sum»

Präsensstamm

Präs. Ind. Präs. Konj. Imperf. Ind. Imperf. Konj. Fut. I Ind.
1. Pers. Sg.
experi‑or
experi‑a‑r
experi‑eba‑r
experi‑re‑r
experi‑a‑r
2. Pers. Sg.
experi‑ris, experi‑re
experi‑a‑ris, experi‑a‑re
experi‑eba‑ris, experi‑eba‑re
experi‑re‑ris, experi‑re‑re
experi‑e‑ris, experi‑e‑re
3. Pers. Sg.
experi‑tur
experi‑a‑tur
experi‑eba‑tur
experi‑re‑tur
experi‑e‑tur
1. Pers. Pl.
experi‑mur
experi‑a‑mur
experi‑eba‑mur
experi‑re‑mur
experi‑e‑mur
2. Pers. Pl.
experi‑mini
experi‑a‑mini
experi‑eba‑mini
experi‑re‑mini
experi‑e‑mini
3. Pers. Pl.
experi‑u‑ntur
experi‑a‑ntur
experi‑eba‑ntur
experi‑re‑ntur
experi‑e‑ntur

Perfektstamm

Perf. Ind. Perf. Konj. Plusquamperf. Ind. Plusquamperf. Konj. Fut. II Ind.
1. Pers. Sg.
expert‑us sum
expert‑us sim
expert‑us eram
expert‑us essem
expert‑us ero
2. Pers. Sg.
expert‑us es
expert‑us sis
expert‑us eras
expert‑us esses
expert‑us eris
3. Pers. Sg.
expert‑us est
expert‑us sit
expert‑us erat
expert‑us esset
expert‑us erit
1. Pers. Pl.
expert‑i sumus
expert‑i simus
expert‑i eramus
expert‑i essemus
expert‑i erimus
2. Pers. Pl.
expert‑i estis
expert‑i sitis
expert‑i eratis
expert‑i essetis
expert‑i eritis
3. Pers. Pl.
expert‑i sunt
expert‑i sint
expert‑i erant
expert‑i essent
expert‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs.
experiens experientis
Part. Fut.
experturus a um
Part. Perf.
expertus a um
Gerundium
experi‑e‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
experiendus a um, experiundus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
experi‑re
experi‑mini
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Infinitiv Präs.
experiri, experirier
Infinitiv Perf.
expert‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
expertur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
experi‑ens
experi‑ens
experi‑ens
Gen. Sg.
experi‑ent‑is
experi‑ent‑is
experi‑ent‑is
Dat. Sg.
experi‑ent‑i
experi‑ent‑i
experi‑ent‑i
Akk. Sg.
experi‑ent‑em
experi‑ent‑em
experi‑ens
Abl. Sg.
experi‑ent‑e
experi‑ent‑e
experi‑ent‑e
Nom. Pl.
experi‑ent‑es
experi‑ent‑es
experi‑ent‑ia
Gen. Pl.
experi‑ent‑ium
experi‑ent‑ium
experi‑ent‑ium
Dat. Pl.
experi‑ent‑ibus
experi‑ent‑ibus
experi‑ent‑ibus
Akk. Pl.
experi‑ent‑es, experi‑ent‑is
experi‑ent‑es, experi‑ent‑is
experi‑ent‑ia
Abl. Pl.
experi‑ent‑ibus
experi‑ent‑ibus
experi‑ent‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
expert‑us
expert‑a
expert‑um
Gen. Sg.
expert‑i
expert‑ae
expert‑i
Dat. Sg.
expert‑o
expert‑ae
expert‑o
Akk. Sg.
expert‑um
expert‑am
expert‑um
Abl. Sg.
expert‑o
expert‑a
expert‑o
Vok. Sg.
expert‑e
Nom. Pl.
expert‑i
expert‑ae
expert‑a
Gen. Pl.
expert‑orum
expert‑arum
expert‑orum
Dat. Pl.
expert‑is
expert‑is
expert‑is
Akk. Pl.
expert‑os
expert‑as
expert‑a
Abl. Pl.
expert‑is
expert‑is
expert‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
expertur‑us
expertur‑a
expertur‑um
Gen. Sg.
expertur‑i
expertur‑ae
expertur‑i
Dat. Sg.
expertur‑o
expertur‑ae
expertur‑o
Akk. Sg.
expertur‑um
expertur‑am
expertur‑um
Abl. Sg.
expertur‑o
expertur‑a
expertur‑o
Vok. Sg.
expertur‑e
Nom. Pl.
expertur‑i
expertur‑ae
expertur‑a
Gen. Pl.
expertur‑orum
expertur‑arum
expertur‑orum
Dat. Pl.
expertur‑is
expertur‑is
expertur‑is
Akk. Pl.
expertur‑os
expertur‑as
expertur‑a
Abl. Pl.
expertur‑is
expertur‑is
expertur‑is

Gerundium

Gen.
experi‑e‑ndi
Dat.
experi‑e‑ndo
Akk.
experi‑e‑ndum
Abl.
experi‑e‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
experi‑end‑us, experiund‑us
experi‑end‑a, experiund‑a
experi‑end‑um, experiund‑um
Gen. Sg.
experi‑end‑i, experiund‑i
experi‑end‑ae, experiund‑ae
experi‑end‑i, experiund‑i
Dat. Sg.
experi‑end‑o, experiund‑o
experi‑end‑ae, experiund‑ae
experi‑end‑o, experiund‑o
Akk. Sg.
experi‑end‑um, experiund‑um
experi‑end‑am, experiund‑am
experi‑end‑um, experiund‑um
Abl. Sg.
experi‑end‑o, experiund‑o
experi‑end‑a, experiund‑a
experi‑end‑o, experiund‑o
Vok. Sg.
experi‑end‑e, experiund‑e
Nom. Pl.
experi‑end‑i, experiund‑i
experi‑end‑ae, experiund‑ae
experi‑end‑a, experiund‑a
Gen. Pl.
experi‑end‑orum, experiund‑orum
experi‑end‑arum, experiund‑arum
experi‑end‑orum, experiund‑orum
Dat. Pl.
experi‑end‑is, experiund‑is
experi‑end‑is, experiund‑is
experi‑end‑is, experiund‑is
Akk. Pl.
experi‑end‑os, experiund‑os
experi‑end‑as, experiund‑as
experi‑end‑a, experiund‑a
Abl. Pl.
experi‑end‑is, experiund‑is
experi‑end‑is, experiund‑is
experi‑end‑is, experiund‑is