Deklination zu «spīna -ae, f»

Deklination zu «spīna -ae, f»

Deklination

Latein bestimmter Artikel unbestimmter Artikel
Nom. Sg.
spin‑a
der Dorn
ein Dorn
Gen. Sg.
spin‑ae
des Dorns
eines Dorns
Dat. Sg.
spin‑ae
dem Dorn
einem Dorn
Akk. Sg.
spin‑am
den Dorn
einen Dorn
Abl. Sg.
spin‑a
durch den Dorn
durch einen Dorn
Nom. Pl.
spin‑ae
die Dornen
Dornen
Gen. Pl.
spin‑arum
der Dornen
Dornen
Dat. Pl.
spin‑is
den Dornen
Dornen
Akk. Pl.
spin‑as
die Dornen
Dornen
Abl. Pl.
spin‑is
durch die Dornen
durch Dornen