Konjugation zu «nārrāre, nārrō, nārrāvī, nārrātum»

Konjugation zu «nārrāre, nārrō, nārrāvī, nārrātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
narr‑o
narr‑e‑m
narra‑ba‑m
narra‑re‑m
narra‑b‑o
2. Pers. Sg.
narra‑s
narr‑e‑s
narra‑ba‑s
narra‑re‑s
narra‑bi‑s
3. Pers. Sg.
narra‑t
narr‑e‑t
narra‑ba‑t
narra‑re‑t
narra‑bi‑t
1. Pers. Pl.
narra‑mus
narr‑e‑mus
narra‑ba‑mus
narra‑re‑mus
narra‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
narra‑tis
narr‑e‑tis
narra‑ba‑tis
narra‑re‑tis
narra‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
narra‑nt
narr‑e‑nt
narra‑ba‑nt
narra‑re‑nt
narra‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
narr‑or
narr‑e‑r
narra‑ba‑r
narra‑re‑r
narra‑b‑or
2. Pers. Sg.
narra‑ris
narr‑e‑ris, narr‑e‑re
narra‑ba‑ris, narra‑ba‑re
narra‑re‑ris, narra‑re‑re
narra‑be‑ris, narra‑be‑re
3. Pers. Sg.
narra‑tur
narr‑e‑tur
narra‑ba‑tur
narra‑re‑tur
narra‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
narra‑mur
narr‑e‑mur
narra‑ba‑mur
narra‑re‑mur
narra‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
narra‑mini
narr‑e‑mini
narra‑ba‑mini
narra‑re‑mini
narra‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
narra‑ntur
narr‑e‑ntur
narra‑ba‑ntur
narra‑re‑ntur
narra‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
narrav‑i
narrav‑eri‑m
narrav‑era‑m
narrav‑isse‑m
narrav‑ero
2. Pers. Sg.
narrav‑isti
narrav‑eri‑s
narrav‑era‑s
narrav‑isse‑s
narrav‑eris
3. Pers. Sg.
narrav‑it
narrav‑eri‑t
narrav‑era‑t
narrav‑isse‑t
narrav‑erit
1. Pers. Pl.
narrav‑imus
narrav‑eri‑mus
narrav‑era‑mus
narrav‑isse‑mus
narrav‑erimus
2. Pers. Pl.
narrav‑istis
narrav‑eri‑tis
narrav‑era‑tis
narrav‑isse‑tis
narrav‑eritis
3. Pers. Pl.
narrav‑erunt, narrav‑ere
narrav‑eri‑nt
narrav‑era‑nt
narrav‑isse‑nt
narrav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
narrat‑us sum
narrat‑us sim
narrat‑us eram
narrat‑us essem
narrat‑us ero
2. Pers. Sg.
narrat‑us es
narrat‑us sis
narrat‑us eras
narrat‑us esses
narrat‑us eris
3. Pers. Sg.
narrat‑us est
narrat‑us sit
narrat‑us erat
narrat‑us esset
narrat‑us erit
1. Pers. Pl.
narrat‑i sumus
narrat‑i simus
narrat‑i eramus
narrat‑i essemus
narrat‑i erimus
2. Pers. Pl.
narrat‑i estis
narrat‑i sitis
narrat‑i eratis
narrat‑i essetis
narrat‑i eritis
3. Pers. Pl.
narrat‑i sunt
narrat‑i sint
narrat‑i erant
narrat‑i essent
narrat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
narrans narrantis
Part. Fut. Akt.
narraturus a um
Part. Perf. Pass.
narratus a um
Gerundium
narra‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
narrandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
narra
narra‑te
Imperativ II, 2. Pers.
narra‑to
Imperativ II, 3. Pers.
narra‑to

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
narrare
narra‑ri, narra‑rier
Infinitiv Perf.
narrav‑isse
narrat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
narratur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
narrat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
narrans
narrans
narrans
Gen. Sg.
narrant‑is
narrant‑is
narrant‑is
Dat. Sg.
narrant‑i
narrant‑i
narrant‑i
Akk. Sg.
narrant‑em
narrant‑em
narrans
Abl. Sg.
narrant‑e
narrant‑e
narrant‑e
Nom. Pl.
narrant‑es
narrant‑es
narrant‑ia
Gen. Pl.
narrant‑ium
narrant‑ium
narrant‑ium
Dat. Pl.
narrant‑ibus
narrant‑ibus
narrant‑ibus
Akk. Pl.
narrant‑es, narrant‑is
narrant‑es, narrant‑is
narrant‑ia
Abl. Pl.
narrant‑ibus
narrant‑ibus
narrant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
narrat‑us
narrat‑a
narrat‑um
Gen. Sg.
narrat‑i
narrat‑ae
narrat‑i
Dat. Sg.
narrat‑o
narrat‑ae
narrat‑o
Akk. Sg.
narrat‑um
narrat‑am
narrat‑um
Abl. Sg.
narrat‑o
narrat‑a
narrat‑o
Nom. Pl.
narrat‑i
narrat‑ae
narrat‑a
Gen. Pl.
narrat‑orum
narrat‑arum
narrat‑orum
Dat. Pl.
narrat‑is
narrat‑is
narrat‑is
Akk. Pl.
narrat‑os
narrat‑as
narrat‑a
Abl. Pl.
narrat‑is
narrat‑is
narrat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
narratur‑us
narratur‑a
narratur‑um
Gen. Sg.
narratur‑i
narratur‑ae
narratur‑i
Dat. Sg.
narratur‑o
narratur‑ae
narratur‑o
Akk. Sg.
narratur‑um
narratur‑am
narratur‑um
Abl. Sg.
narratur‑o
narratur‑a
narratur‑o
Nom. Pl.
narratur‑i
narratur‑ae
narratur‑a
Gen. Pl.
narratur‑orum
narratur‑arum
narratur‑orum
Dat. Pl.
narratur‑is
narratur‑is
narratur‑is
Akk. Pl.
narratur‑os
narratur‑as
narratur‑a
Abl. Pl.
narratur‑is
narratur‑is
narratur‑is

Gerundium

Gen.
narra‑ndi
Dat.
narra‑ndo
Akk.
narra‑ndum
Abl.
narra‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
narrand‑us
narrand‑a
narrand‑um
Gen. Sg.
narrand‑i
narrand‑ae
narrand‑i
Dat. Sg.
narrand‑o
narrand‑ae
narrand‑o
Akk. Sg.
narrand‑um
narrand‑am
narrand‑um
Abl. Sg.
narrand‑o
narrand‑a
narrand‑o
Nom. Pl.
narrand‑i
narrand‑ae
narrand‑a
Gen. Pl.
narrand‑orum
narrand‑arum
narrand‑orum
Dat. Pl.
narrand‑is
narrand‑is
narrand‑is
Akk. Pl.
narrand‑os
narrand‑as
narrand‑a
Abl. Pl.
narrand‑is
narrand‑is
narrand‑is