Konjugation zu «variāre, variō, variāvī, variātum»

Konjugation zu «variāre, variō, variāvī, variātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
vari‑o
vari‑e‑m
varia‑ba‑m
varia‑re‑m
varia‑b‑o
2. Pers. Sg.
varia‑s
vari‑e‑s
varia‑ba‑s
varia‑re‑s
varia‑bi‑s
3. Pers. Sg.
varia‑t
vari‑e‑t
varia‑ba‑t
varia‑re‑t
varia‑bi‑t
1. Pers. Pl.
varia‑mus
vari‑e‑mus
varia‑ba‑mus
varia‑re‑mus
varia‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
varia‑tis
vari‑e‑tis
varia‑ba‑tis
varia‑re‑tis
varia‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
varia‑nt
vari‑e‑nt
varia‑ba‑nt
varia‑re‑nt
varia‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
vari‑or
vari‑e‑r
varia‑ba‑r
varia‑re‑r
varia‑b‑or
2. Pers. Sg.
varia‑ris
vari‑e‑ris, vari‑e‑re
varia‑ba‑ris, varia‑ba‑re
varia‑re‑ris, varia‑re‑re
varia‑be‑ris, varia‑be‑re
3. Pers. Sg.
varia‑tur
vari‑e‑tur
varia‑ba‑tur
varia‑re‑tur
varia‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
varia‑mur
vari‑e‑mur
varia‑ba‑mur
varia‑re‑mur
varia‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
varia‑mini
vari‑e‑mini
varia‑ba‑mini
varia‑re‑mini
varia‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
varia‑ntur
vari‑e‑ntur
varia‑ba‑ntur
varia‑re‑ntur
varia‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
variav‑i
variav‑eri‑m
variav‑era‑m
variav‑isse‑m
variav‑ero
2. Pers. Sg.
variav‑isti
variav‑eri‑s
variav‑era‑s
variav‑isse‑s
variav‑eris
3. Pers. Sg.
variav‑it
variav‑eri‑t
variav‑era‑t
variav‑isse‑t
variav‑erit
1. Pers. Pl.
variav‑imus
variav‑eri‑mus
variav‑era‑mus
variav‑isse‑mus
variav‑erimus
2. Pers. Pl.
variav‑istis
variav‑eri‑tis
variav‑era‑tis
variav‑isse‑tis
variav‑eritis
3. Pers. Pl.
variav‑erunt, variav‑ere
variav‑eri‑nt
variav‑era‑nt
variav‑isse‑nt
variav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
variat‑us sum
variat‑us sim
variat‑us eram
variat‑us essem
variat‑us ero
2. Pers. Sg.
variat‑us es
variat‑us sis
variat‑us eras
variat‑us esses
variat‑us eris
3. Pers. Sg.
variat‑us est
variat‑us sit
variat‑us erat
variat‑us esset
variat‑us erit
1. Pers. Pl.
variat‑i sumus
variat‑i simus
variat‑i eramus
variat‑i essemus
variat‑i erimus
2. Pers. Pl.
variat‑i estis
variat‑i sitis
variat‑i eratis
variat‑i essetis
variat‑i eritis
3. Pers. Pl.
variat‑i sunt
variat‑i sint
variat‑i erant
variat‑i essent
variat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
varians variantis
Part. Fut. Akt.
variaturus a um
Part. Perf. Pass.
variatus a um
Gerundium
varia‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
variandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
varia
varia‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
variare
varia‑ri, varia‑rier
Infinitiv Perf.
variav‑isse
variat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
variatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
variat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
varians
varians
varians
Gen. Sg.
variant‑is
variant‑is
variant‑is
Dat. Sg.
variant‑i
variant‑i
variant‑i
Akk. Sg.
variant‑em
variant‑em
varians
Abl. Sg.
variant‑e
variant‑e
variant‑e
Nom. Pl.
variant‑es
variant‑es
variant‑ia
Gen. Pl.
variant‑ium
variant‑ium
variant‑ium
Dat. Pl.
variant‑ibus
variant‑ibus
variant‑ibus
Akk. Pl.
variant‑es, variant‑is
variant‑es, variant‑is
variant‑ia
Abl. Pl.
variant‑ibus
variant‑ibus
variant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
variat‑us
variat‑a
variat‑um
Gen. Sg.
variat‑i
variat‑ae
variat‑i
Dat. Sg.
variat‑o
variat‑ae
variat‑o
Akk. Sg.
variat‑um
variat‑am
variat‑um
Abl. Sg.
variat‑o
variat‑a
variat‑o
Nom. Pl.
variat‑i
variat‑ae
variat‑a
Gen. Pl.
variat‑orum
variat‑arum
variat‑orum
Dat. Pl.
variat‑is
variat‑is
variat‑is
Akk. Pl.
variat‑os
variat‑as
variat‑a
Abl. Pl.
variat‑is
variat‑is
variat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
variatur‑us
variatur‑a
variatur‑um
Gen. Sg.
variatur‑i
variatur‑ae
variatur‑i
Dat. Sg.
variatur‑o
variatur‑ae
variatur‑o
Akk. Sg.
variatur‑um
variatur‑am
variatur‑um
Abl. Sg.
variatur‑o
variatur‑a
variatur‑o
Nom. Pl.
variatur‑i
variatur‑ae
variatur‑a
Gen. Pl.
variatur‑orum
variatur‑arum
variatur‑orum
Dat. Pl.
variatur‑is
variatur‑is
variatur‑is
Akk. Pl.
variatur‑os
variatur‑as
variatur‑a
Abl. Pl.
variatur‑is
variatur‑is
variatur‑is

Gerundium

Gen.
varia‑ndi
Dat.
varia‑ndo
Akk.
varia‑ndum
Abl.
varia‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
variand‑us
variand‑a
variand‑um
Gen. Sg.
variand‑i
variand‑ae
variand‑i
Dat. Sg.
variand‑o
variand‑ae
variand‑o
Akk. Sg.
variand‑um
variand‑am
variand‑um
Abl. Sg.
variand‑o
variand‑a
variand‑o
Nom. Pl.
variand‑i
variand‑ae
variand‑a
Gen. Pl.
variand‑orum
variand‑arum
variand‑orum
Dat. Pl.
variand‑is
variand‑is
variand‑is
Akk. Pl.
variand‑os
variand‑as
variand‑a
Abl. Pl.
variand‑is
variand‑is
variand‑is