Konjugation zu «īnfōrmāre, īnfōrmō, īnfōrmāvī, īnfōrmātum»

Konjugation zu «īnfōrmāre, īnfōrmō, īnfōrmāvī, īnfōrmātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
inform‑o
inform‑e‑m
informa‑ba‑m
informa‑re‑m
informa‑b‑o
2. Pers. Sg.
informa‑s
inform‑e‑s
informa‑ba‑s
informa‑re‑s
informa‑bi‑s
3. Pers. Sg.
informa‑t
inform‑e‑t
informa‑ba‑t
informa‑re‑t
informa‑bi‑t
1. Pers. Pl.
informa‑mus
inform‑e‑mus
informa‑ba‑mus
informa‑re‑mus
informa‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
informa‑tis
inform‑e‑tis
informa‑ba‑tis
informa‑re‑tis
informa‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
informa‑nt
inform‑e‑nt
informa‑ba‑nt
informa‑re‑nt
informa‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
inform‑or
inform‑e‑r
informa‑ba‑r
informa‑re‑r
informa‑b‑or
2. Pers. Sg.
informa‑ris
inform‑e‑ris, inform‑e‑re
informa‑ba‑ris, informa‑ba‑re
informa‑re‑ris, informa‑re‑re
informa‑be‑ris, informa‑be‑re
3. Pers. Sg.
informa‑tur
inform‑e‑tur
informa‑ba‑tur
informa‑re‑tur
informa‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
informa‑mur
inform‑e‑mur
informa‑ba‑mur
informa‑re‑mur
informa‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
informa‑mini
inform‑e‑mini
informa‑ba‑mini
informa‑re‑mini
informa‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
informa‑ntur
inform‑e‑ntur
informa‑ba‑ntur
informa‑re‑ntur
informa‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
informav‑i
informav‑eri‑m
informav‑era‑m
informav‑isse‑m
informav‑ero
2. Pers. Sg.
informav‑isti
informav‑eri‑s
informav‑era‑s
informav‑isse‑s
informav‑eris
3. Pers. Sg.
informav‑it
informav‑eri‑t
informav‑era‑t
informav‑isse‑t
informav‑erit
1. Pers. Pl.
informav‑imus
informav‑eri‑mus
informav‑era‑mus
informav‑isse‑mus
informav‑erimus
2. Pers. Pl.
informav‑istis
informav‑eri‑tis
informav‑era‑tis
informav‑isse‑tis
informav‑eritis
3. Pers. Pl.
informav‑erunt, informav‑ere
informav‑eri‑nt
informav‑era‑nt
informav‑isse‑nt
informav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
informat‑us sum
informat‑us sim
informat‑us eram
informat‑us essem
informat‑us ero
2. Pers. Sg.
informat‑us es
informat‑us sis
informat‑us eras
informat‑us esses
informat‑us eris
3. Pers. Sg.
informat‑us est
informat‑us sit
informat‑us erat
informat‑us esset
informat‑us erit
1. Pers. Pl.
informat‑i sumus
informat‑i simus
informat‑i eramus
informat‑i essemus
informat‑i erimus
2. Pers. Pl.
informat‑i estis
informat‑i sitis
informat‑i eratis
informat‑i essetis
informat‑i eritis
3. Pers. Pl.
informat‑i sunt
informat‑i sint
informat‑i erant
informat‑i essent
informat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
informans informantis
Part. Fut. Akt.
informaturus a um
Part. Perf. Pass.
informatus a um
Gerundium
informa‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
informandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
informa
informa‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
informare
informa‑ri, informa‑rier
Infinitiv Perf.
informav‑isse
informat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
informatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
informat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
informans
informans
informans
Gen. Sg.
informant‑is
informant‑is
informant‑is
Dat. Sg.
informant‑i
informant‑i
informant‑i
Akk. Sg.
informant‑em
informant‑em
informans
Abl. Sg.
informant‑e
informant‑e
informant‑e
Nom. Pl.
informant‑es
informant‑es
informant‑ia
Gen. Pl.
informant‑ium
informant‑ium
informant‑ium
Dat. Pl.
informant‑ibus
informant‑ibus
informant‑ibus
Akk. Pl.
informant‑es, informant‑is
informant‑es, informant‑is
informant‑ia
Abl. Pl.
informant‑ibus
informant‑ibus
informant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
informat‑us
informat‑a
informat‑um
Gen. Sg.
informat‑i
informat‑ae
informat‑i
Dat. Sg.
informat‑o
informat‑ae
informat‑o
Akk. Sg.
informat‑um
informat‑am
informat‑um
Abl. Sg.
informat‑o
informat‑a
informat‑o
Nom. Pl.
informat‑i
informat‑ae
informat‑a
Gen. Pl.
informat‑orum
informat‑arum
informat‑orum
Dat. Pl.
informat‑is
informat‑is
informat‑is
Akk. Pl.
informat‑os
informat‑as
informat‑a
Abl. Pl.
informat‑is
informat‑is
informat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
informatur‑us
informatur‑a
informatur‑um
Gen. Sg.
informatur‑i
informatur‑ae
informatur‑i
Dat. Sg.
informatur‑o
informatur‑ae
informatur‑o
Akk. Sg.
informatur‑um
informatur‑am
informatur‑um
Abl. Sg.
informatur‑o
informatur‑a
informatur‑o
Nom. Pl.
informatur‑i
informatur‑ae
informatur‑a
Gen. Pl.
informatur‑orum
informatur‑arum
informatur‑orum
Dat. Pl.
informatur‑is
informatur‑is
informatur‑is
Akk. Pl.
informatur‑os
informatur‑as
informatur‑a
Abl. Pl.
informatur‑is
informatur‑is
informatur‑is

Gerundium

Gen.
informa‑ndi
Dat.
informa‑ndo
Akk.
informa‑ndum
Abl.
informa‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
informand‑us
informand‑a
informand‑um
Gen. Sg.
informand‑i
informand‑ae
informand‑i
Dat. Sg.
informand‑o
informand‑ae
informand‑o
Akk. Sg.
informand‑um
informand‑am
informand‑um
Abl. Sg.
informand‑o
informand‑a
informand‑o
Nom. Pl.
informand‑i
informand‑ae
informand‑a
Gen. Pl.
informand‑orum
informand‑arum
informand‑orum
Dat. Pl.
informand‑is
informand‑is
informand‑is
Akk. Pl.
informand‑os
informand‑as
informand‑a
Abl. Pl.
informand‑is
informand‑is
informand‑is