Konjugation zu «inīre, ineō, iniī, initum»

Konjugation zu «inīre, ineō, iniī, initum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
ineo
ineam
inibam
inirem
inibo
2. Pers. Sg.
inis
ineas
inibas
inires
inibis
3. Pers. Sg.
init
ineat
inibat
iniret
inibit
1. Pers. Pl.
inimus
ineamus
inibamus
iniremus
inibimus
2. Pers. Pl.
initis
ineatis
inibatis
iniretis
inibitis
3. Pers. Pl.
ineunt
ineant
inibant
inirent
inibunt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
ineor
inear
inibar
inirer
inibor
2. Pers. Sg.
iniris
inearis
inibaris
inireris
inibiris
3. Pers. Sg.
initur
ineatur
inibatur
iniretur
inibitur
1. Pers. Pl.
inimur
ineamur
inibamur
iniremur
inibimur
2. Pers. Pl.
inimini
ineamini
inibamini
iniremini
inibimini
3. Pers. Pl.
ineuntur
ineantur
inibantur
inirentur
inibuntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
ini‑i, ini
ini‑eri‑m
ini‑era‑m
inisse‑m
ini‑ero
2. Pers. Sg.
inisti
ini‑eri‑s
ini‑era‑s
inisse‑s
ini‑eris
3. Pers. Sg.
ini‑it, init
ini‑eri‑t
ini‑era‑t
inisse‑t
ini‑erit
1. Pers. Pl.
ini‑imus, inivimus
ini‑eri‑mus
ini‑era‑mus
inisse‑mus
ini‑erimus
2. Pers. Pl.
inistis, iniistis
ini‑eri‑tis
ini‑era‑tis
inisse‑tis
ini‑eritis
3. Pers. Pl.
ini‑erunt, ini‑ere, inivere
ini‑eri‑nt
ini‑era‑nt
inisse‑nt, iniissent
ini‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
init‑us sum
init‑us sim
init‑us eram
init‑us essem
init‑us ero
2. Pers. Sg.
init‑us es
init‑us sis
init‑us eras
init‑us esses
init‑us eris
3. Pers. Sg.
init‑us est
init‑us sit
init‑us erat
init‑us esset
init‑us erit
1. Pers. Pl.
init‑i sumus
init‑i simus
init‑i eramus
init‑i essemus
init‑i erimus
2. Pers. Pl.
init‑i estis
init‑i sitis
init‑i eratis
init‑i essetis
init‑i eritis
3. Pers. Pl.
init‑i sunt
init‑i sint
init‑i erant
init‑i essent
init‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
iniens ineuntis
Part. Fut. Akt.
initurus a um
Part. Perf. Pass.
initus a um
Gerundium
ineu‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
ineundus a um, ineundum

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
ini
inite
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
inire
iniri
Infinitiv Perf.
inisse
init‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
initur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
iniens
iniens
iniens
Gen. Sg.
ineunt‑is
ineunt‑is
ineunt‑is
Dat. Sg.
ineunt‑i
ineunt‑i
ineunt‑i
Akk. Sg.
ineunt‑em
ineunt‑em
iniens
Abl. Sg.
ineunt‑e
ineunt‑e
ineunt‑e
Nom. Pl.
ineunt‑es
ineunt‑es
ineunt‑ia
Gen. Pl.
ineunt‑ium
ineunt‑ium
ineunt‑ium
Dat. Pl.
ineunt‑ibus
ineunt‑ibus
ineunt‑ibus
Akk. Pl.
ineunt‑es, ineunt‑is
ineunt‑es, ineunt‑is
ineunt‑ia
Abl. Pl.
ineunt‑ibus
ineunt‑ibus
ineunt‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
init‑us
init‑a
init‑um
Gen. Sg.
init‑i
init‑ae
init‑i
Dat. Sg.
init‑o
init‑ae
init‑o
Akk. Sg.
init‑um
init‑am
init‑um
Abl. Sg.
init‑o
init‑a
init‑o
Nom. Pl.
init‑i
init‑ae
init‑a
Gen. Pl.
init‑orum
init‑arum
init‑orum
Dat. Pl.
init‑is
init‑is
init‑is
Akk. Pl.
init‑os
init‑as
init‑a
Abl. Pl.
init‑is
init‑is
init‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
initur‑us
initur‑a
initur‑um
Gen. Sg.
initur‑i
initur‑ae
initur‑i
Dat. Sg.
initur‑o
initur‑ae
initur‑o
Akk. Sg.
initur‑um
initur‑am
initur‑um
Abl. Sg.
initur‑o
initur‑a
initur‑o
Nom. Pl.
initur‑i
initur‑ae
initur‑a
Gen. Pl.
initur‑orum
initur‑arum
initur‑orum
Dat. Pl.
initur‑is
initur‑is
initur‑is
Akk. Pl.
initur‑os
initur‑as
initur‑a
Abl. Pl.
initur‑is
initur‑is
initur‑is

Gerundium

Gen.
ineundi
Dat.
ineundo
Akk.
ineundum
Abl.
ineundo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
ineund‑us
ineund‑a
ineund‑um
Gen. Sg.
ineund‑i
ineund‑ae
ineund‑i
Dat. Sg.
ineund‑o
ineund‑ae
ineund‑o
Akk. Sg.
ineund‑um
ineund‑am
ineund‑um
Abl. Sg.
ineund‑o
ineund‑a
ineund‑o
Nom. Pl.
ineund‑i
ineund‑ae
ineund‑a
Gen. Pl.
ineund‑orum
ineund‑arum
ineund‑orum
Dat. Pl.
ineund‑is
ineund‑is
ineund‑is
Akk. Pl.
ineund‑os
ineund‑as
ineund‑a
Abl. Pl.
ineund‑is
ineund‑is
ineund‑is