Deklination zu «crux crucis, f»

Deklination zu «crux crucis, f»

Deklination

Latein bestimmter Artikel unbestimmter Artikel
Nom. Sg.
crux
der Kreuz
ein Kreuz
Gen. Sg.
cruc‑is
des Kreuzes
eines Kreuzes
Dat. Sg.
cruc‑i
dem Kreuz
einem Kreuz
Akk. Sg.
cruc‑em
den Kreuz
einen Kreuz
Abl. Sg.
cruc‑e
durch den Kreuz
durch einen Kreuz
Nom. Pl.
cruc‑es
die Kreuze
Kreuze
Gen. Pl.
cruc‑um
der Kreuze
Kreuze
Dat. Pl.
cruc‑ibus
den Kreuzen
Kreuzen
Akk. Pl.
cruc‑es
die Kreuze
Kreuze
Abl. Pl.
cruc‑ibus
durch die Kreuze
durch Kreuze