Konjugation zu «ūnīre, ūniō, ūnīvī, ūnītum»

Konjugation zu «ūnīre, ūniō, ūnīvī, ūnītum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
uni‑o
uni‑a‑m
uni‑eba‑m
uni‑re‑m
uni‑a‑m
2. Pers. Sg.
uni‑s
uni‑a‑s
uni‑eba‑s
uni‑re‑s
uni‑e‑s
3. Pers. Sg.
uni‑t
uni‑a‑t
uni‑eba‑t
uni‑re‑t
uni‑e‑t
1. Pers. Pl.
uni‑mus
uni‑a‑mus
uni‑eba‑mus
uni‑re‑mus
uni‑e‑mus
2. Pers. Pl.
uni‑tis
uni‑a‑tis
uni‑eba‑tis
uni‑re‑tis
uni‑e‑tis
3. Pers. Pl.
uni‑u‑nt
uni‑a‑nt
uni‑eba‑nt
uni‑re‑nt
uni‑e‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
uni‑or
uni‑a‑r
uni‑eba‑r
uni‑re‑r
uni‑a‑r
2. Pers. Sg.
uni‑ris
uni‑a‑ris, uni‑a‑re
uni‑eba‑ris, uni‑eba‑re
uni‑re‑ris, uni‑re‑re
uni‑e‑ris, uni‑e‑re
3. Pers. Sg.
uni‑tur
uni‑a‑tur
uni‑eba‑tur
uni‑re‑tur
uni‑e‑tur
1. Pers. Pl.
uni‑mur
uni‑a‑mur
uni‑eba‑mur
uni‑re‑mur
uni‑e‑mur
2. Pers. Pl.
uni‑mini
uni‑a‑mini
uni‑eba‑mini
uni‑re‑mini
uni‑e‑mini
3. Pers. Pl.
uni‑u‑ntur
uni‑a‑ntur
uni‑eba‑ntur
uni‑re‑ntur
uni‑e‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
univ‑i
univ‑eri‑m
univ‑era‑m
univ‑isse‑m
univ‑ero
2. Pers. Sg.
univ‑isti
univ‑eri‑s
univ‑era‑s
univ‑isse‑s
univ‑eris
3. Pers. Sg.
univ‑it
univ‑eri‑t
univ‑era‑t
univ‑isse‑t
univ‑erit
1. Pers. Pl.
univ‑imus
univ‑eri‑mus
univ‑era‑mus
univ‑isse‑mus
univ‑erimus
2. Pers. Pl.
univ‑istis
univ‑eri‑tis
univ‑era‑tis
univ‑isse‑tis
univ‑eritis
3. Pers. Pl.
univ‑erunt, univ‑ere
univ‑eri‑nt
univ‑era‑nt
univ‑isse‑nt
univ‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
unit‑us sum
unit‑us sim
unit‑us eram
unit‑us essem
unit‑us ero
2. Pers. Sg.
unit‑us es
unit‑us sis
unit‑us eras
unit‑us esses
unit‑us eris
3. Pers. Sg.
unit‑us est
unit‑us sit
unit‑us erat
unit‑us esset
unit‑us erit
1. Pers. Pl.
unit‑i sumus
unit‑i simus
unit‑i eramus
unit‑i essemus
unit‑i erimus
2. Pers. Pl.
unit‑i estis
unit‑i sitis
unit‑i eratis
unit‑i essetis
unit‑i eritis
3. Pers. Pl.
unit‑i sunt
unit‑i sint
unit‑i erant
unit‑i essent
unit‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
uniens unientis
Part. Fut. Akt.
uniturus a um
Part. Perf. Pass.
unitus a um
Gerundium
uni‑e‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
uniendus a um, uniundus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
uni
uni‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
unire
uni‑ri, uni‑rier
Infinitiv Perf.
univ‑isse
unit‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
unitur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
unit‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
uni‑ens
uni‑ens
uni‑ens
Gen. Sg.
uni‑ent‑is
uni‑ent‑is
uni‑ent‑is
Dat. Sg.
uni‑ent‑i
uni‑ent‑i
uni‑ent‑i
Akk. Sg.
uni‑ent‑em
uni‑ent‑em
uni‑ens
Abl. Sg.
uni‑ent‑e
uni‑ent‑e
uni‑ent‑e
Nom. Pl.
uni‑ent‑es
uni‑ent‑es
uni‑ent‑ia
Gen. Pl.
uni‑ent‑ium
uni‑ent‑ium
uni‑ent‑ium
Dat. Pl.
uni‑ent‑ibus
uni‑ent‑ibus
uni‑ent‑ibus
Akk. Pl.
uni‑ent‑es, uni‑ent‑is
uni‑ent‑es, uni‑ent‑is
uni‑ent‑ia
Abl. Pl.
uni‑ent‑ibus
uni‑ent‑ibus
uni‑ent‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
unit‑us
unit‑a
unit‑um
Gen. Sg.
unit‑i
unit‑ae
unit‑i
Dat. Sg.
unit‑o
unit‑ae
unit‑o
Akk. Sg.
unit‑um
unit‑am
unit‑um
Abl. Sg.
unit‑o
unit‑a
unit‑o
Nom. Pl.
unit‑i
unit‑ae
unit‑a
Gen. Pl.
unit‑orum
unit‑arum
unit‑orum
Dat. Pl.
unit‑is
unit‑is
unit‑is
Akk. Pl.
unit‑os
unit‑as
unit‑a
Abl. Pl.
unit‑is
unit‑is
unit‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
unitur‑us
unitur‑a
unitur‑um
Gen. Sg.
unitur‑i
unitur‑ae
unitur‑i
Dat. Sg.
unitur‑o
unitur‑ae
unitur‑o
Akk. Sg.
unitur‑um
unitur‑am
unitur‑um
Abl. Sg.
unitur‑o
unitur‑a
unitur‑o
Nom. Pl.
unitur‑i
unitur‑ae
unitur‑a
Gen. Pl.
unitur‑orum
unitur‑arum
unitur‑orum
Dat. Pl.
unitur‑is
unitur‑is
unitur‑is
Akk. Pl.
unitur‑os
unitur‑as
unitur‑a
Abl. Pl.
unitur‑is
unitur‑is
unitur‑is

Gerundium

Gen.
uni‑e‑ndi
Dat.
uni‑e‑ndo
Akk.
uni‑e‑ndum
Abl.
uni‑e‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
uni‑end‑us, uniund‑us
uni‑end‑a, uniund‑a
uni‑end‑um, uniund‑um
Gen. Sg.
uni‑end‑i, uniund‑i
uni‑end‑ae, uniund‑ae
uni‑end‑i, uniund‑i
Dat. Sg.
uni‑end‑o, uniund‑o
uni‑end‑ae, uniund‑ae
uni‑end‑o, uniund‑o
Akk. Sg.
uni‑end‑um, uniund‑um
uni‑end‑am, uniund‑am
uni‑end‑um, uniund‑um
Abl. Sg.
uni‑end‑o, uniund‑o
uni‑end‑a, uniund‑a
uni‑end‑o, uniund‑o
Nom. Pl.
uni‑end‑i, uniund‑i
uni‑end‑ae, uniund‑ae
uni‑end‑a, uniund‑a
Gen. Pl.
uni‑end‑orum, uniund‑orum
uni‑end‑arum, uniund‑arum
uni‑end‑orum, uniund‑orum
Dat. Pl.
uni‑end‑is, uniund‑is
uni‑end‑is, uniund‑is
uni‑end‑is, uniund‑is
Akk. Pl.
uni‑end‑os, uniund‑os
uni‑end‑as, uniund‑as
uni‑end‑a, uniund‑a
Abl. Pl.
uni‑end‑is, uniund‑is
uni‑end‑is, uniund‑is
uni‑end‑is, uniund‑is