Konjugation zu «pandere, pandō, pandī, passum»

Konjugation zu «pandere, pandō, pandī, passum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
pand‑o
pand‑a‑m
pand‑eba‑m
pande‑re‑m
pand‑a‑m
2. Pers. Sg.
pand‑i‑s
pand‑a‑s
pand‑eba‑s
pande‑re‑s
pand‑e‑s
3. Pers. Sg.
pand‑i‑t
pand‑a‑t
pand‑eba‑t
pande‑re‑t
pand‑e‑t
1. Pers. Pl.
pand‑i‑mus
pand‑a‑mus
pand‑eba‑mus
pande‑re‑mus
pand‑e‑mus
2. Pers. Pl.
pand‑i‑tis
pand‑a‑tis
pand‑eba‑tis
pande‑re‑tis
pand‑e‑tis
3. Pers. Pl.
pand‑u‑nt
pand‑a‑nt
pand‑eba‑nt
pande‑re‑nt
pand‑e‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
pand‑or
pand‑a‑r
pand‑eba‑r
pande‑re‑r
pand‑a‑r
2. Pers. Sg.
pand‑e‑ris
pand‑a‑ris, pand‑a‑re
pand‑eba‑ris, pand‑eba‑re
pande‑re‑ris, pande‑re‑re
pand‑e‑ris, pand‑e‑re
3. Pers. Sg.
pand‑i‑tur
pand‑a‑tur
pand‑eba‑tur
pande‑re‑tur
pand‑e‑tur
1. Pers. Pl.
pand‑i‑mur
pand‑a‑mur
pand‑eba‑mur
pande‑re‑mur
pand‑e‑mur
2. Pers. Pl.
pand‑i‑mini
pand‑a‑mini
pand‑eba‑mini
pande‑re‑mini
pand‑e‑mini
3. Pers. Pl.
pand‑u‑ntur
pand‑a‑ntur
pand‑eba‑ntur
pande‑re‑ntur
pand‑e‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
pand‑i
pand‑eri‑m
pand‑era‑m
pand‑isse‑m
pand‑ero
2. Pers. Sg.
pand‑isti
pand‑eri‑s
pand‑era‑s
pand‑isse‑s
pand‑eris
3. Pers. Sg.
pand‑it
pand‑eri‑t
pand‑era‑t
pand‑isse‑t
pand‑erit
1. Pers. Pl.
pand‑imus
pand‑eri‑mus
pand‑era‑mus
pand‑isse‑mus
pand‑erimus
2. Pers. Pl.
pand‑istis
pand‑eri‑tis
pand‑era‑tis
pand‑isse‑tis
pand‑eritis
3. Pers. Pl.
pand‑erunt, pand‑ere
pand‑eri‑nt
pand‑era‑nt
pand‑isse‑nt
pand‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
pass‑us sum
pass‑us sim
pass‑us eram
pass‑us essem
pass‑us ero
2. Pers. Sg.
pass‑us es
pass‑us sis
pass‑us eras
pass‑us esses
pass‑us eris
3. Pers. Sg.
pass‑us est
pass‑us sit
pass‑us erat
pass‑us esset
pass‑us erit
1. Pers. Pl.
pass‑i sumus
pass‑i simus
pass‑i eramus
pass‑i essemus
pass‑i erimus
2. Pers. Pl.
pass‑i estis
pass‑i sitis
pass‑i eratis
pass‑i essetis
pass‑i eritis
3. Pers. Pl.
pass‑i sunt
pass‑i sint
pass‑i erant
pass‑i essent
pass‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
pandens pandentis
Part. Fut. Akt.
passurus a um
Part. Perf. Pass.
passus a um
Gerundium
pande‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
pandendus a um, pandundus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
pande
pand‑i‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
pandere
pand‑i, pand‑ier
Infinitiv Perf.
pand‑isse
pass‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
passur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
pass‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
pandens
pandens
pandens
Gen. Sg.
pandent‑is
pandent‑is
pandent‑is
Dat. Sg.
pandent‑i
pandent‑i
pandent‑i
Akk. Sg.
pandent‑em
pandent‑em
pandens
Abl. Sg.
pandent‑e
pandent‑e
pandent‑e
Nom. Pl.
pandent‑es
pandent‑es
pandent‑ia
Gen. Pl.
pandent‑ium
pandent‑ium
pandent‑ium
Dat. Pl.
pandent‑ibus
pandent‑ibus
pandent‑ibus
Akk. Pl.
pandent‑es, pandent‑is
pandent‑es, pandent‑is
pandent‑ia
Abl. Pl.
pandent‑ibus
pandent‑ibus
pandent‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
pass‑us
pass‑a
pass‑um
Gen. Sg.
pass‑i
pass‑ae
pass‑i
Dat. Sg.
pass‑o, panso
pass‑ae
pass‑o, panso
Akk. Sg.
pass‑um
pass‑am
pass‑um
Abl. Sg.
pass‑o, panso
pass‑a
pass‑o, panso
Nom. Pl.
pass‑i
pass‑ae
pass‑a
Gen. Pl.
pass‑orum
pass‑arum
pass‑orum
Dat. Pl.
pass‑is
pass‑is
pass‑is
Akk. Pl.
pass‑os
pass‑as
pass‑a
Abl. Pl.
pass‑is
pass‑is
pass‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
passur‑us
passur‑a
passur‑um
Gen. Sg.
passur‑i
passur‑ae
passur‑i
Dat. Sg.
passur‑o
passur‑ae
passur‑o
Akk. Sg.
passur‑um
passur‑am
passur‑um
Abl. Sg.
passur‑o
passur‑a
passur‑o
Nom. Pl.
passur‑i
passur‑ae
passur‑a
Gen. Pl.
passur‑orum
passur‑arum
passur‑orum
Dat. Pl.
passur‑is
passur‑is
passur‑is
Akk. Pl.
passur‑os
passur‑as
passur‑a
Abl. Pl.
passur‑is
passur‑is
passur‑is

Gerundium

Gen.
pande‑ndi
Dat.
pande‑ndo
Akk.
pande‑ndum
Abl.
pande‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
pandend‑us, pandund‑us
pandend‑a, pandund‑a
pandend‑um, pandund‑um
Gen. Sg.
pandend‑i, pandund‑i
pandend‑ae, pandund‑ae
pandend‑i, pandund‑i
Dat. Sg.
pandend‑o, pandund‑o
pandend‑ae, pandund‑ae
pandend‑o, pandund‑o
Akk. Sg.
pandend‑um, pandund‑um
pandend‑am, pandund‑am
pandend‑um, pandund‑um
Abl. Sg.
pandend‑o, pandund‑o
pandend‑a, pandund‑a
pandend‑o, pandund‑o
Nom. Pl.
pandend‑i, pandund‑i
pandend‑ae, pandund‑ae
pandend‑a, pandund‑a
Gen. Pl.
pandend‑orum, pandund‑orum
pandend‑arum, pandund‑arum
pandend‑orum, pandund‑orum
Dat. Pl.
pandend‑is, pandund‑is
pandend‑is, pandund‑is
pandend‑is, pandund‑is
Akk. Pl.
pandend‑os, pandund‑os
pandend‑as, pandund‑as
pandend‑a, pandund‑a
Abl. Pl.
pandend‑is, pandund‑is
pandend‑is, pandund‑is
pandend‑is, pandund‑is