Konjugation zu «parāre, parō, parāvī, parātum»

Konjugation zu «parāre, parō, parāvī, parātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
par‑o
par‑e‑m
para‑ba‑m
para‑re‑m
para‑b‑o
2. Pers. Sg.
para‑s
par‑e‑s
para‑ba‑s
para‑re‑s
para‑bi‑s
3. Pers. Sg.
para‑t
par‑e‑t
para‑ba‑t
para‑re‑t
para‑bi‑t
1. Pers. Pl.
para‑mus
par‑e‑mus
para‑ba‑mus
para‑re‑mus
para‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
para‑tis
par‑e‑tis
para‑ba‑tis
para‑re‑tis
para‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
para‑nt
par‑e‑nt
para‑ba‑nt
para‑re‑nt
para‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
par‑or
par‑e‑r
para‑ba‑r
para‑re‑r
para‑b‑or
2. Pers. Sg.
para‑ris
par‑e‑ris, par‑e‑re
para‑ba‑ris, para‑ba‑re
para‑re‑ris, para‑re‑re
para‑be‑ris, para‑be‑re
3. Pers. Sg.
para‑tur
par‑e‑tur
para‑ba‑tur
para‑re‑tur
para‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
para‑mur
par‑e‑mur
para‑ba‑mur
para‑re‑mur
para‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
para‑mini
par‑e‑mini
para‑ba‑mini
para‑re‑mini
para‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
para‑ntur
par‑e‑ntur
para‑ba‑ntur
para‑re‑ntur
para‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
parav‑i
parav‑eri‑m
parav‑era‑m
parav‑isse‑m
parav‑ero
2. Pers. Sg.
parav‑isti
parav‑eri‑s
parav‑era‑s
parav‑isse‑s
parav‑eris
3. Pers. Sg.
parav‑it
parav‑eri‑t
parav‑era‑t
parav‑isse‑t
parav‑erit
1. Pers. Pl.
parav‑imus
parav‑eri‑mus
parav‑era‑mus
parav‑isse‑mus
parav‑erimus
2. Pers. Pl.
parav‑istis
parav‑eri‑tis
parav‑era‑tis
parav‑isse‑tis
parav‑eritis
3. Pers. Pl.
parav‑erunt, parav‑ere
parav‑eri‑nt
parav‑era‑nt
parav‑isse‑nt
parav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
parat‑us sum
parat‑us sim
parat‑us eram
parat‑us essem
parat‑us ero
2. Pers. Sg.
parat‑us es
parat‑us sis
parat‑us eras
parat‑us esses
parat‑us eris
3. Pers. Sg.
parat‑us est
parat‑us sit
parat‑us erat
parat‑us esset
parat‑us erit
1. Pers. Pl.
parat‑i sumus
parat‑i simus
parat‑i eramus
parat‑i essemus
parat‑i erimus
2. Pers. Pl.
parat‑i estis
parat‑i sitis
parat‑i eratis
parat‑i essetis
parat‑i eritis
3. Pers. Pl.
parat‑i sunt
parat‑i sint
parat‑i erant
parat‑i essent
parat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
parans parantis
Part. Fut. Akt.
paraturus a um
Part. Perf. Pass.
paratus a um
Gerundium
para‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
parandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
para
para‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
parare
para‑ri, para‑rier
Infinitiv Perf.
parav‑isse
parat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
paratur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
parat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
parans
parans
parans
Gen. Sg.
parant‑is
parant‑is
parant‑is
Dat. Sg.
parant‑i
parant‑i
parant‑i
Akk. Sg.
parant‑em
parant‑em
parans
Abl. Sg.
parant‑e
parant‑e
parant‑e
Nom. Pl.
parant‑es
parant‑es
parant‑ia
Gen. Pl.
parant‑ium
parant‑ium
parant‑ium
Dat. Pl.
parant‑ibus
parant‑ibus
parant‑ibus
Akk. Pl.
parant‑es, parant‑is
parant‑es, parant‑is
parant‑ia
Abl. Pl.
parant‑ibus
parant‑ibus
parant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
parat‑us
parat‑a
parat‑um
Gen. Sg.
parat‑i
parat‑ae
parat‑i
Dat. Sg.
parat‑o
parat‑ae
parat‑o
Akk. Sg.
parat‑um
parat‑am
parat‑um
Abl. Sg.
parat‑o
parat‑a
parat‑o
Nom. Pl.
parat‑i
parat‑ae
parat‑a
Gen. Pl.
parat‑orum
parat‑arum
parat‑orum
Dat. Pl.
parat‑is
parat‑is
parat‑is
Akk. Pl.
parat‑os
parat‑as
parat‑a
Abl. Pl.
parat‑is
parat‑is
parat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
paratur‑us
paratur‑a
paratur‑um
Gen. Sg.
paratur‑i
paratur‑ae
paratur‑i
Dat. Sg.
paratur‑o
paratur‑ae
paratur‑o
Akk. Sg.
paratur‑um
paratur‑am
paratur‑um
Abl. Sg.
paratur‑o
paratur‑a
paratur‑o
Nom. Pl.
paratur‑i
paratur‑ae
paratur‑a
Gen. Pl.
paratur‑orum
paratur‑arum
paratur‑orum
Dat. Pl.
paratur‑is
paratur‑is
paratur‑is
Akk. Pl.
paratur‑os
paratur‑as
paratur‑a
Abl. Pl.
paratur‑is
paratur‑is
paratur‑is

Partizip Perfekt Passiv (PPP) - Komparativ

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
parat‑ior
parat‑ior
parat‑ius
Gen. Sg.
parat‑ior‑is
parat‑ior‑is
parat‑ior‑is
Dat. Sg.
parat‑ior‑i
parat‑ior‑i
parat‑ior‑i
Akk. Sg.
parat‑ior‑em
parat‑ior‑em
parat‑ius
Abl. Sg.
parat‑ior‑e
parat‑ior‑e
parat‑ior‑e
Nom. Pl.
parat‑ior‑es
parat‑ior‑es
parat‑ior‑a
Gen. Pl.
parat‑ior‑um
parat‑ior‑um
parat‑ior‑um
Dat. Pl.
parat‑ior‑ibus
parat‑ior‑ibus
parat‑ior‑ibus
Akk. Pl.
parat‑ior‑es
parat‑ior‑es
parat‑ior‑a
Abl. Pl.
parat‑ior‑ibus
parat‑ior‑ibus
parat‑ior‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP) - Superlativ

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
parat‑issim‑us
parat‑issim‑a
parat‑issim‑um
Gen. Sg.
parat‑issim‑i
parat‑issim‑ae
parat‑issim‑i
Dat. Sg.
parat‑issim‑o
parat‑issim‑ae
parat‑issim‑o
Akk. Sg.
parat‑issim‑um
parat‑issim‑am
parat‑issim‑um
Abl. Sg.
parat‑issim‑o
parat‑issim‑a
parat‑issim‑o
Nom. Pl.
parat‑issim‑i
parat‑issim‑ae
parat‑issim‑a
Gen. Pl.
parat‑issim‑orum
parat‑issim‑arum
parat‑issim‑orum
Dat. Pl.
parat‑issim‑is
parat‑issim‑is
parat‑issim‑is
Akk. Pl.
parat‑issim‑os
parat‑issim‑as
parat‑issim‑a
Abl. Pl.
parat‑issim‑is
parat‑issim‑is
parat‑issim‑is

Gerundium

Gen.
para‑ndi
Dat.
para‑ndo
Akk.
para‑ndum
Abl.
para‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
parand‑us
parand‑a
parand‑um
Gen. Sg.
parand‑i
parand‑ae
parand‑i
Dat. Sg.
parand‑o
parand‑ae
parand‑o
Akk. Sg.
parand‑um
parand‑am
parand‑um
Abl. Sg.
parand‑o
parand‑a
parand‑o
Nom. Pl.
parand‑i
parand‑ae
parand‑a
Gen. Pl.
parand‑orum
parand‑arum
parand‑orum
Dat. Pl.
parand‑is
parand‑is
parand‑is
Akk. Pl.
parand‑os
parand‑as
parand‑a
Abl. Pl.
parand‑is
parand‑is
parand‑is