Konjugation zu «iactāre, iactō, iactāvī, iactātum»

Konjugation zu «iactāre, iactō, iactāvī, iactātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
iact‑o
iact‑e‑m
iacta‑ba‑m
iacta‑re‑m
iacta‑b‑o
2. Pers. Sg.
iacta‑s
iact‑e‑s
iacta‑ba‑s
iacta‑re‑s
iacta‑bi‑s
3. Pers. Sg.
iacta‑t
iact‑e‑t
iacta‑ba‑t
iacta‑re‑t
iacta‑bi‑t
1. Pers. Pl.
iacta‑mus
iact‑e‑mus
iacta‑ba‑mus
iacta‑re‑mus
iacta‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
iacta‑tis
iact‑e‑tis
iacta‑ba‑tis
iacta‑re‑tis
iacta‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
iacta‑nt
iact‑e‑nt
iacta‑ba‑nt
iacta‑re‑nt
iacta‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
iact‑or
iact‑e‑r
iacta‑ba‑r
iacta‑re‑r
iacta‑b‑or
2. Pers. Sg.
iacta‑ris
iact‑e‑ris, iact‑e‑re
iacta‑ba‑ris, iacta‑ba‑re
iacta‑re‑ris, iacta‑re‑re
iacta‑be‑ris, iacta‑be‑re
3. Pers. Sg.
iacta‑tur
iact‑e‑tur
iacta‑ba‑tur
iacta‑re‑tur
iacta‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
iacta‑mur
iact‑e‑mur
iacta‑ba‑mur
iacta‑re‑mur
iacta‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
iacta‑mini
iact‑e‑mini
iacta‑ba‑mini
iacta‑re‑mini
iacta‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
iacta‑ntur
iact‑e‑ntur
iacta‑ba‑ntur
iacta‑re‑ntur
iacta‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
iactav‑i
iactav‑eri‑m
iactav‑era‑m
iactav‑isse‑m
iactav‑ero
2. Pers. Sg.
iactav‑isti
iactav‑eri‑s
iactav‑era‑s
iactav‑isse‑s
iactav‑eris
3. Pers. Sg.
iactav‑it
iactav‑eri‑t
iactav‑era‑t
iactav‑isse‑t
iactav‑erit
1. Pers. Pl.
iactav‑imus
iactav‑eri‑mus
iactav‑era‑mus
iactav‑isse‑mus
iactav‑erimus
2. Pers. Pl.
iactav‑istis
iactav‑eri‑tis
iactav‑era‑tis
iactav‑isse‑tis
iactav‑eritis
3. Pers. Pl.
iactav‑erunt, iactav‑ere
iactav‑eri‑nt
iactav‑era‑nt
iactav‑isse‑nt
iactav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
iactat‑us sum
iactat‑us sim
iactat‑us eram
iactat‑us essem
iactat‑us ero
2. Pers. Sg.
iactat‑us es
iactat‑us sis
iactat‑us eras
iactat‑us esses
iactat‑us eris
3. Pers. Sg.
iactat‑us est
iactat‑us sit
iactat‑us erat
iactat‑us esset
iactat‑us erit
1. Pers. Pl.
iactat‑i sumus
iactat‑i simus
iactat‑i eramus
iactat‑i essemus
iactat‑i erimus
2. Pers. Pl.
iactat‑i estis
iactat‑i sitis
iactat‑i eratis
iactat‑i essetis
iactat‑i eritis
3. Pers. Pl.
iactat‑i sunt
iactat‑i sint
iactat‑i erant
iactat‑i essent
iactat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
iactans iactantis
Part. Fut. Akt.
iactaturus a um
Part. Perf. Pass.
iactatus a um
Gerundium
iacta‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
iactandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
iacta
iacta‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
iactare
iacta‑ri, iacta‑rier
Infinitiv Perf.
iactav‑isse
iactat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
iactatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
iactat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
iactans
iactans
iactans
Gen. Sg.
iactant‑is
iactant‑is
iactant‑is
Dat. Sg.
iactant‑i
iactant‑i
iactant‑i
Akk. Sg.
iactant‑em
iactant‑em
iactans
Abl. Sg.
iactant‑e
iactant‑e
iactant‑e
Nom. Pl.
iactant‑es
iactant‑es
iactant‑ia
Gen. Pl.
iactant‑ium
iactant‑ium
iactant‑ium
Dat. Pl.
iactant‑ibus
iactant‑ibus
iactant‑ibus
Akk. Pl.
iactant‑es, iactant‑is
iactant‑es, iactant‑is
iactant‑ia
Abl. Pl.
iactant‑ibus
iactant‑ibus
iactant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
iactat‑us
iactat‑a
iactat‑um
Gen. Sg.
iactat‑i
iactat‑ae
iactat‑i
Dat. Sg.
iactat‑o
iactat‑ae
iactat‑o
Akk. Sg.
iactat‑um
iactat‑am
iactat‑um
Abl. Sg.
iactat‑o
iactat‑a
iactat‑o
Nom. Pl.
iactat‑i
iactat‑ae
iactat‑a
Gen. Pl.
iactat‑orum
iactat‑arum
iactat‑orum
Dat. Pl.
iactat‑is
iactat‑is
iactat‑is
Akk. Pl.
iactat‑os
iactat‑as
iactat‑a
Abl. Pl.
iactat‑is
iactat‑is
iactat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
iactatur‑us
iactatur‑a
iactatur‑um
Gen. Sg.
iactatur‑i
iactatur‑ae
iactatur‑i
Dat. Sg.
iactatur‑o
iactatur‑ae
iactatur‑o
Akk. Sg.
iactatur‑um
iactatur‑am
iactatur‑um
Abl. Sg.
iactatur‑o
iactatur‑a
iactatur‑o
Nom. Pl.
iactatur‑i
iactatur‑ae
iactatur‑a
Gen. Pl.
iactatur‑orum
iactatur‑arum
iactatur‑orum
Dat. Pl.
iactatur‑is
iactatur‑is
iactatur‑is
Akk. Pl.
iactatur‑os
iactatur‑as
iactatur‑a
Abl. Pl.
iactatur‑is
iactatur‑is
iactatur‑is

Partizip Präsens Aktiv (PPA) - Komparativ

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
iactant‑ior
iactant‑ior
iactant‑ius
Gen. Sg.
iactant‑ior‑is
iactant‑ior‑is
iactant‑ior‑is
Dat. Sg.
iactant‑ior‑i
iactant‑ior‑i
iactant‑ior‑i
Akk. Sg.
iactant‑ior‑em
iactant‑ior‑em
iactant‑ius
Abl. Sg.
iactant‑ior‑e
iactant‑ior‑e
iactant‑ior‑e
Nom. Pl.
iactant‑ior‑es
iactant‑ior‑es
iactant‑ior‑a
Gen. Pl.
iactant‑ior‑um
iactant‑ior‑um
iactant‑ior‑um
Dat. Pl.
iactant‑ior‑ibus
iactant‑ior‑ibus
iactant‑ior‑ibus
Akk. Pl.
iactant‑ior‑es
iactant‑ior‑es
iactant‑ior‑a
Abl. Pl.
iactant‑ior‑ibus
iactant‑ior‑ibus
iactant‑ior‑ibus

Partizip Präsens Aktiv (PPA) - Superlativ

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
iactant‑issim‑us
iactant‑issim‑a
iactant‑issim‑um
Gen. Sg.
iactant‑issim‑i
iactant‑issim‑ae
iactant‑issim‑i
Dat. Sg.
iactant‑issim‑o
iactant‑issim‑ae
iactant‑issim‑o
Akk. Sg.
iactant‑issim‑um
iactant‑issim‑am
iactant‑issim‑um
Abl. Sg.
iactant‑issim‑o
iactant‑issim‑a
iactant‑issim‑o
Nom. Pl.
iactant‑issim‑i
iactant‑issim‑ae
iactant‑issim‑a
Gen. Pl.
iactant‑issim‑orum
iactant‑issim‑arum
iactant‑issim‑orum
Dat. Pl.
iactant‑issim‑is
iactant‑issim‑is
iactant‑issim‑is
Akk. Pl.
iactant‑issim‑os
iactant‑issim‑as
iactant‑issim‑a
Abl. Pl.
iactant‑issim‑is
iactant‑issim‑is
iactant‑issim‑is

Gerundium

Gen.
iacta‑ndi
Dat.
iacta‑ndo
Akk.
iacta‑ndum
Abl.
iacta‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
iactand‑us
iactand‑a
iactand‑um
Gen. Sg.
iactand‑i
iactand‑ae
iactand‑i
Dat. Sg.
iactand‑o
iactand‑ae
iactand‑o
Akk. Sg.
iactand‑um
iactand‑am
iactand‑um
Abl. Sg.
iactand‑o
iactand‑a
iactand‑o
Nom. Pl.
iactand‑i
iactand‑ae
iactand‑a
Gen. Pl.
iactand‑orum
iactand‑arum
iactand‑orum
Dat. Pl.
iactand‑is
iactand‑is
iactand‑is
Akk. Pl.
iactand‑os
iactand‑as
iactand‑a
Abl. Pl.
iactand‑is
iactand‑is
iactand‑is