Konjugation zu «accūsāre, accūsō, accūsāvī, accūsātum»

Konjugation zu «accūsāre, accūsō, accūsāvī, accūsātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
accus‑o
accus‑e‑m
accusa‑ba‑m
accusa‑re‑m
accusa‑b‑o
2. Pers. Sg.
accusa‑s
accus‑e‑s
accusa‑ba‑s
accusa‑re‑s
accusa‑bi‑s
3. Pers. Sg.
accusa‑t
accus‑e‑t
accusa‑ba‑t
accusa‑re‑t
accusa‑bi‑t
1. Pers. Pl.
accusa‑mus
accus‑e‑mus
accusa‑ba‑mus
accusa‑re‑mus
accusa‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
accusa‑tis
accus‑e‑tis
accusa‑ba‑tis
accusa‑re‑tis
accusa‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
accusa‑nt
accus‑e‑nt
accusa‑ba‑nt
accusa‑re‑nt
accusa‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
accus‑or
accus‑e‑r
accusa‑ba‑r
accusa‑re‑r
accusa‑b‑or
2. Pers. Sg.
accusa‑ris
accus‑e‑ris, accus‑e‑re
accusa‑ba‑ris, accusa‑ba‑re
accusa‑re‑ris, accusa‑re‑re
accusa‑be‑ris, accusa‑be‑re
3. Pers. Sg.
accusa‑tur
accus‑e‑tur
accusa‑ba‑tur
accusa‑re‑tur
accusa‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
accusa‑mur
accus‑e‑mur
accusa‑ba‑mur
accusa‑re‑mur
accusa‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
accusa‑mini
accus‑e‑mini
accusa‑ba‑mini
accusa‑re‑mini
accusa‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
accusa‑ntur
accus‑e‑ntur
accusa‑ba‑ntur
accusa‑re‑ntur
accusa‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
accusav‑i
accusav‑eri‑m
accusav‑era‑m
accusav‑isse‑m
accusav‑ero
2. Pers. Sg.
accusav‑isti
accusav‑eri‑s
accusav‑era‑s
accusav‑isse‑s
accusav‑eris
3. Pers. Sg.
accusav‑it
accusav‑eri‑t
accusav‑era‑t
accusav‑isse‑t
accusav‑erit
1. Pers. Pl.
accusav‑imus
accusav‑eri‑mus
accusav‑era‑mus
accusav‑isse‑mus
accusav‑erimus
2. Pers. Pl.
accusav‑istis
accusav‑eri‑tis
accusav‑era‑tis
accusav‑isse‑tis
accusav‑eritis
3. Pers. Pl.
accusav‑erunt, accusav‑ere
accusav‑eri‑nt
accusav‑era‑nt
accusav‑isse‑nt
accusav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
accusat‑us sum
accusat‑us sim
accusat‑us eram
accusat‑us essem
accusat‑us ero
2. Pers. Sg.
accusat‑us es
accusat‑us sis
accusat‑us eras
accusat‑us esses
accusat‑us eris
3. Pers. Sg.
accusat‑us est
accusat‑us sit
accusat‑us erat
accusat‑us esset
accusat‑us erit
1. Pers. Pl.
accusat‑i sumus
accusat‑i simus
accusat‑i eramus
accusat‑i essemus
accusat‑i erimus
2. Pers. Pl.
accusat‑i estis
accusat‑i sitis
accusat‑i eratis
accusat‑i essetis
accusat‑i eritis
3. Pers. Pl.
accusat‑i sunt
accusat‑i sint
accusat‑i erant
accusat‑i essent
accusat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
accusans accusantis
Part. Fut. Akt.
accusaturus a um
Part. Perf. Pass.
accusatus a um
Gerundium
accusa‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
accusandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
accusa
accusa‑te
Imperativ II, 2. Pers.
accusa‑tote
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
accusare
accusa‑ri, accusa‑rier
Infinitiv Perf.
accusav‑isse
accusat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
accusatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
accusat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
accusans
accusans
accusans
Gen. Sg.
accusant‑is
accusant‑is
accusant‑is
Dat. Sg.
accusant‑i
accusant‑i
accusant‑i
Akk. Sg.
accusant‑em
accusant‑em
accusans
Abl. Sg.
accusant‑e
accusant‑e
accusant‑e
Nom. Pl.
accusant‑es
accusant‑es
accusant‑ia
Gen. Pl.
accusant‑ium
accusant‑ium
accusant‑ium
Dat. Pl.
accusant‑ibus
accusant‑ibus
accusant‑ibus
Akk. Pl.
accusant‑es, accusant‑is
accusant‑es, accusant‑is
accusant‑ia
Abl. Pl.
accusant‑ibus
accusant‑ibus
accusant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
accusat‑us
accusat‑a
accusat‑um
Gen. Sg.
accusat‑i
accusat‑ae
accusat‑i
Dat. Sg.
accusat‑o
accusat‑ae
accusat‑o
Akk. Sg.
accusat‑um
accusat‑am
accusat‑um
Abl. Sg.
accusat‑o
accusat‑a
accusat‑o
Nom. Pl.
accusat‑i
accusat‑ae
accusat‑a
Gen. Pl.
accusat‑orum
accusat‑arum
accusat‑orum
Dat. Pl.
accusat‑is
accusat‑is
accusat‑is
Akk. Pl.
accusat‑os
accusat‑as
accusat‑a
Abl. Pl.
accusat‑is
accusat‑is
accusat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
accusatur‑us
accusatur‑a
accusatur‑um
Gen. Sg.
accusatur‑i
accusatur‑ae
accusatur‑i
Dat. Sg.
accusatur‑o
accusatur‑ae
accusatur‑o
Akk. Sg.
accusatur‑um
accusatur‑am
accusatur‑um
Abl. Sg.
accusatur‑o
accusatur‑a
accusatur‑o
Nom. Pl.
accusatur‑i
accusatur‑ae
accusatur‑a
Gen. Pl.
accusatur‑orum
accusatur‑arum
accusatur‑orum
Dat. Pl.
accusatur‑is
accusatur‑is
accusatur‑is
Akk. Pl.
accusatur‑os
accusatur‑as
accusatur‑a
Abl. Pl.
accusatur‑is
accusatur‑is
accusatur‑is

Gerundium

Gen.
accusa‑ndi
Dat.
accusa‑ndo
Akk.
accusa‑ndum
Abl.
accusa‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
accusand‑us
accusand‑a
accusand‑um
Gen. Sg.
accusand‑i
accusand‑ae
accusand‑i
Dat. Sg.
accusand‑o
accusand‑ae
accusand‑o
Akk. Sg.
accusand‑um
accusand‑am
accusand‑um
Abl. Sg.
accusand‑o
accusand‑a
accusand‑o
Nom. Pl.
accusand‑i
accusand‑ae
accusand‑a
Gen. Pl.
accusand‑orum
accusand‑arum
accusand‑orum
Dat. Pl.
accusand‑is
accusand‑is
accusand‑is
Akk. Pl.
accusand‑os
accusand‑as
accusand‑a
Abl. Pl.
accusand‑is
accusand‑is
accusand‑is