Konjugation zu «portāre, portō, portāvī, portātum»

Konjugation zu «portāre, portō, portāvī, portātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
port‑o
port‑e‑m
porta‑ba‑m
porta‑re‑m
porta‑b‑o
2. Pers. Sg.
porta‑s
port‑e‑s
porta‑ba‑s
porta‑re‑s
porta‑bi‑s
3. Pers. Sg.
porta‑t
port‑e‑t
porta‑ba‑t
porta‑re‑t
porta‑bi‑t
1. Pers. Pl.
porta‑mus
port‑e‑mus
porta‑ba‑mus
porta‑re‑mus
porta‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
porta‑tis
port‑e‑tis
porta‑ba‑tis
porta‑re‑tis
porta‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
porta‑nt
port‑e‑nt
porta‑ba‑nt
porta‑re‑nt
porta‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
port‑or
port‑e‑r
porta‑ba‑r
porta‑re‑r
porta‑b‑or
2. Pers. Sg.
porta‑ris
port‑e‑ris, port‑e‑re
porta‑ba‑ris, porta‑ba‑re
porta‑re‑ris, porta‑re‑re
porta‑be‑ris, porta‑be‑re
3. Pers. Sg.
porta‑tur
port‑e‑tur
porta‑ba‑tur
porta‑re‑tur
porta‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
porta‑mur
port‑e‑mur
porta‑ba‑mur
porta‑re‑mur
porta‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
porta‑mini
port‑e‑mini
porta‑ba‑mini
porta‑re‑mini
porta‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
porta‑ntur
port‑e‑ntur
porta‑ba‑ntur
porta‑re‑ntur
porta‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
portav‑i
portav‑eri‑m
portav‑era‑m
portav‑isse‑m
portav‑ero
2. Pers. Sg.
portav‑isti
portav‑eri‑s
portav‑era‑s
portav‑isse‑s
portav‑eris
3. Pers. Sg.
portav‑it
portav‑eri‑t
portav‑era‑t
portav‑isse‑t
portav‑erit
1. Pers. Pl.
portav‑imus
portav‑eri‑mus
portav‑era‑mus
portav‑isse‑mus
portav‑erimus
2. Pers. Pl.
portav‑istis
portav‑eri‑tis
portav‑era‑tis
portav‑isse‑tis
portav‑eritis
3. Pers. Pl.
portav‑erunt, portav‑ere
portav‑eri‑nt
portav‑era‑nt
portav‑isse‑nt
portav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
portat‑us sum
portat‑us sim
portat‑us eram
portat‑us essem
portat‑us ero
2. Pers. Sg.
portat‑us es
portat‑us sis
portat‑us eras
portat‑us esses
portat‑us eris
3. Pers. Sg.
portat‑us est
portat‑us sit
portat‑us erat
portat‑us esset
portat‑us erit
1. Pers. Pl.
portat‑i sumus
portat‑i simus
portat‑i eramus
portat‑i essemus
portat‑i erimus
2. Pers. Pl.
portat‑i estis
portat‑i sitis
portat‑i eratis
portat‑i essetis
portat‑i eritis
3. Pers. Pl.
portat‑i sunt
portat‑i sint
portat‑i erant
portat‑i essent
portat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
portans portantis
Part. Fut. Akt.
portaturus a um
Part. Perf. Pass.
portatus a um
Gerundium
porta‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
portandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
porta
porta‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
portare
porta‑ri, porta‑rier
Infinitiv Perf.
portav‑isse
portat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
portatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
portat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
portans
portans
portans
Gen. Sg.
portant‑is
portant‑is
portant‑is
Dat. Sg.
portant‑i
portant‑i
portant‑i
Akk. Sg.
portant‑em
portant‑em
portans
Abl. Sg.
portant‑e
portant‑e
portant‑e
Nom. Pl.
portant‑es
portant‑es
portant‑ia
Gen. Pl.
portant‑ium
portant‑ium
portant‑ium
Dat. Pl.
portant‑ibus
portant‑ibus
portant‑ibus
Akk. Pl.
portant‑es, portant‑is
portant‑es, portant‑is
portant‑ia
Abl. Pl.
portant‑ibus
portant‑ibus
portant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
portat‑us
portat‑a
portat‑um
Gen. Sg.
portat‑i
portat‑ae
portat‑i
Dat. Sg.
portat‑o
portat‑ae
portat‑o
Akk. Sg.
portat‑um
portat‑am
portat‑um
Abl. Sg.
portat‑o
portat‑a
portat‑o
Nom. Pl.
portat‑i
portat‑ae
portat‑a
Gen. Pl.
portat‑orum
portat‑arum
portat‑orum
Dat. Pl.
portat‑is
portat‑is
portat‑is
Akk. Pl.
portat‑os
portat‑as
portat‑a
Abl. Pl.
portat‑is
portat‑is
portat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
portatur‑us
portatur‑a
portatur‑um
Gen. Sg.
portatur‑i
portatur‑ae
portatur‑i
Dat. Sg.
portatur‑o
portatur‑ae
portatur‑o
Akk. Sg.
portatur‑um
portatur‑am
portatur‑um
Abl. Sg.
portatur‑o
portatur‑a
portatur‑o
Nom. Pl.
portatur‑i
portatur‑ae
portatur‑a
Gen. Pl.
portatur‑orum
portatur‑arum
portatur‑orum
Dat. Pl.
portatur‑is
portatur‑is
portatur‑is
Akk. Pl.
portatur‑os
portatur‑as
portatur‑a
Abl. Pl.
portatur‑is
portatur‑is
portatur‑is

Gerundium

Gen.
porta‑ndi
Dat.
porta‑ndo
Akk.
porta‑ndum
Abl.
porta‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
portand‑us
portand‑a
portand‑um
Gen. Sg.
portand‑i
portand‑ae
portand‑i
Dat. Sg.
portand‑o
portand‑ae
portand‑o
Akk. Sg.
portand‑um
portand‑am
portand‑um
Abl. Sg.
portand‑o
portand‑a
portand‑o
Nom. Pl.
portand‑i
portand‑ae
portand‑a
Gen. Pl.
portand‑orum
portand‑arum
portand‑orum
Dat. Pl.
portand‑is
portand‑is
portand‑is
Akk. Pl.
portand‑os
portand‑as
portand‑a
Abl. Pl.
portand‑is
portand‑is
portand‑is