Konjugation zu «exsulāre, exsulō, exsulāvī, exsulātum»

Konjugation zu «exsulāre, exsulō, exsulāvī, exsulātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
exsul‑o
exsul‑e‑m
exsula‑ba‑m
exsula‑re‑m
exsula‑b‑o
2. Pers. Sg.
exsula‑s
exsul‑e‑s
exsula‑ba‑s
exsula‑re‑s
exsula‑bi‑s
3. Pers. Sg.
exsula‑t, exulat
exsul‑e‑t
exsula‑ba‑t
exsula‑re‑t
exsula‑bi‑t
1. Pers. Pl.
exsula‑mus
exsul‑e‑mus
exsula‑ba‑mus
exsula‑re‑mus
exsula‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
exsula‑tis
exsul‑e‑tis
exsula‑ba‑tis
exsula‑re‑tis
exsula‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
exsula‑nt
exsul‑e‑nt
exsula‑ba‑nt
exsula‑re‑nt
exsula‑bu‑nt

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
exsulav‑i
exsulav‑eri‑m
exsulav‑era‑m
exsulav‑isse‑m
exsulav‑ero
2. Pers. Sg.
exsulav‑isti
exsulav‑eri‑s
exsulav‑era‑s
exsulav‑isse‑s
exsulav‑eris
3. Pers. Sg.
exsulav‑it
exsulav‑eri‑t
exsulav‑era‑t, exularat
exsulav‑isse‑t
exsulav‑erit
1. Pers. Pl.
exsulav‑imus
exsulav‑eri‑mus
exsulav‑era‑mus
exsulav‑isse‑mus
exsulav‑erimus
2. Pers. Pl.
exsulav‑istis
exsulav‑eri‑tis
exsulav‑era‑tis
exsulav‑isse‑tis
exsulav‑eritis
3. Pers. Pl.
exsulav‑erunt, exsulav‑ere
exsulav‑eri‑nt
exsulav‑era‑nt
exsulav‑isse‑nt
exsulav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
2. Pers. Sg.
3. Pers. Sg.
exsulat‑um est
exsulat‑um sit
exsulat‑um erat
exsulat‑um esset
exsulat‑um erit
1. Pers. Pl.
2. Pers. Pl.
3. Pers. Pl.

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
exsulans exsulantis
Part. Fut. Akt.
exsulaturus a um
Part. Perf. Pass.
exsulat‑um
Gerundium
exsula‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
exsula‑ndum

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
exsula
exsula‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
exsulare
exsula‑ri, exsula‑rier
Infinitiv Perf.
exsulav‑isse
exsulat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
exsulatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
exsulat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
exsulans
exsulans
exsulans
Gen. Sg.
exsulant‑is
exsulant‑is
exsulant‑is
Dat. Sg.
exsulant‑i
exsulant‑i
exsulant‑i
Akk. Sg.
exsulant‑em
exsulant‑em
exsulans
Abl. Sg.
exsulant‑e
exsulant‑e
exsulant‑e
Nom. Pl.
exsulant‑es
exsulant‑es
exsulant‑ia
Gen. Pl.
exsulant‑ium
exsulant‑ium
exsulant‑ium
Dat. Pl.
exsulant‑ibus
exsulant‑ibus
exsulant‑ibus
Akk. Pl.
exsulant‑es, exsulant‑is
exsulant‑es, exsulant‑is
exsulant‑ia
Abl. Pl.
exsulant‑ibus
exsulant‑ibus
exsulant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
exsulat‑us
exsulat‑a
exsulat‑um
Gen. Sg.
exsulat‑i
exsulat‑ae
exsulat‑i
Dat. Sg.
exsulat‑o
exsulat‑ae
exsulat‑o
Akk. Sg.
exsulat‑um
exsulat‑am
exsulat‑um
Abl. Sg.
exsulat‑o
exsulat‑a
exsulat‑o
Nom. Pl.
exsulat‑i
exsulat‑ae
exsulat‑a
Gen. Pl.
exsulat‑orum
exsulat‑arum
exsulat‑orum
Dat. Pl.
exsulat‑is
exsulat‑is
exsulat‑is
Akk. Pl.
exsulat‑os
exsulat‑as
exsulat‑a
Abl. Pl.
exsulat‑is
exsulat‑is
exsulat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
exsulatur‑us
exsulatur‑a
exsulatur‑um
Gen. Sg.
exsulatur‑i
exsulatur‑ae
exsulatur‑i
Dat. Sg.
exsulatur‑o
exsulatur‑ae
exsulatur‑o
Akk. Sg.
exsulatur‑um
exsulatur‑am
exsulatur‑um
Abl. Sg.
exsulatur‑o
exsulatur‑a
exsulatur‑o
Nom. Pl.
exsulatur‑i
exsulatur‑ae
exsulatur‑a
Gen. Pl.
exsulatur‑orum
exsulatur‑arum
exsulatur‑orum
Dat. Pl.
exsulatur‑is
exsulatur‑is
exsulatur‑is
Akk. Pl.
exsulatur‑os
exsulatur‑as
exsulatur‑a
Abl. Pl.
exsulatur‑is
exsulatur‑is
exsulatur‑is

Gerundium

Gen.
exsula‑ndi
Dat.
exsula‑ndo
Akk.
exsula‑ndum
Abl.
exsula‑ndo