Konjugation zu «dēclāmitāre, dēclāmitō, dēclāmitāvī, dēclāmitātum»

Konjugation zu «dēclāmitāre, dēclāmitō, dēclāmitāvī, dēclāmitātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
declamit‑o
declamit‑e‑m
declamita‑ba‑m
declamita‑re‑m
declamita‑b‑o
2. Pers. Sg.
declamita‑s
declamit‑e‑s
declamita‑ba‑s
declamita‑re‑s
declamita‑bi‑s
3. Pers. Sg.
declamita‑t
declamit‑e‑t
declamita‑ba‑t
declamita‑re‑t
declamita‑bi‑t
1. Pers. Pl.
declamita‑mus
declamit‑e‑mus
declamita‑ba‑mus
declamita‑re‑mus
declamita‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
declamita‑tis
declamit‑e‑tis
declamita‑ba‑tis
declamita‑re‑tis
declamita‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
declamita‑nt
declamit‑e‑nt
declamita‑ba‑nt
declamita‑re‑nt
declamita‑bu‑nt

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
declamitav‑i
declamitav‑eri‑m
declamitav‑era‑m
declamitav‑isse‑m
declamitav‑ero
2. Pers. Sg.
declamitav‑isti
declamitav‑eri‑s
declamitav‑era‑s
declamitav‑isse‑s
declamitav‑eris
3. Pers. Sg.
declamitav‑it
declamitav‑eri‑t
declamitav‑era‑t
declamitav‑isse‑t
declamitav‑erit
1. Pers. Pl.
declamitav‑imus
declamitav‑eri‑mus
declamitav‑era‑mus
declamitav‑isse‑mus
declamitav‑erimus
2. Pers. Pl.
declamitav‑istis
declamitav‑eri‑tis
declamitav‑era‑tis
declamitav‑isse‑tis
declamitav‑eritis
3. Pers. Pl.
declamitav‑erunt, declamitav‑ere
declamitav‑eri‑nt
declamitav‑era‑nt
declamitav‑isse‑nt
declamitav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
2. Pers. Sg.
3. Pers. Sg.
declamitat‑um est
declamitat‑um sit
declamitat‑um erat
declamitat‑um esset
declamitat‑um erit
1. Pers. Pl.
2. Pers. Pl.
3. Pers. Pl.

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
declamitans declamitantis
Part. Fut. Akt.
declamitaturus a um
Part. Perf. Pass.
declamitat‑um
Gerundium
declamita‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
declamita‑ndum

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
declamita
declamita‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
declamitare
declamita‑ri, declamita‑rier
Infinitiv Perf.
declamitav‑isse
declamitat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
declamitatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
declamitat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
declamitans
declamitans
declamitans
Gen. Sg.
declamitant‑is
declamitant‑is
declamitant‑is
Dat. Sg.
declamitant‑i
declamitant‑i
declamitant‑i
Akk. Sg.
declamitant‑em
declamitant‑em
declamitans
Abl. Sg.
declamitant‑e
declamitant‑e
declamitant‑e
Nom. Pl.
declamitant‑es
declamitant‑es
declamitant‑ia
Gen. Pl.
declamitant‑ium
declamitant‑ium
declamitant‑ium
Dat. Pl.
declamitant‑ibus
declamitant‑ibus
declamitant‑ibus
Akk. Pl.
declamitant‑es, declamitant‑is
declamitant‑es, declamitant‑is
declamitant‑ia
Abl. Pl.
declamitant‑ibus
declamitant‑ibus
declamitant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
declamitat‑us
declamitat‑a
declamitat‑um
Gen. Sg.
declamitat‑i
declamitat‑ae
declamitat‑i
Dat. Sg.
declamitat‑o
declamitat‑ae
declamitat‑o
Akk. Sg.
declamitat‑um
declamitat‑am
declamitat‑um
Abl. Sg.
declamitat‑o
declamitat‑a
declamitat‑o
Nom. Pl.
declamitat‑i
declamitat‑ae
declamitat‑a
Gen. Pl.
declamitat‑orum
declamitat‑arum
declamitat‑orum
Dat. Pl.
declamitat‑is
declamitat‑is
declamitat‑is
Akk. Pl.
declamitat‑os
declamitat‑as
declamitat‑a
Abl. Pl.
declamitat‑is
declamitat‑is
declamitat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
declamitatur‑us
declamitatur‑a
declamitatur‑um
Gen. Sg.
declamitatur‑i
declamitatur‑ae
declamitatur‑i
Dat. Sg.
declamitatur‑o
declamitatur‑ae
declamitatur‑o
Akk. Sg.
declamitatur‑um
declamitatur‑am
declamitatur‑um
Abl. Sg.
declamitatur‑o
declamitatur‑a
declamitatur‑o
Nom. Pl.
declamitatur‑i
declamitatur‑ae
declamitatur‑a
Gen. Pl.
declamitatur‑orum
declamitatur‑arum
declamitatur‑orum
Dat. Pl.
declamitatur‑is
declamitatur‑is
declamitatur‑is
Akk. Pl.
declamitatur‑os
declamitatur‑as
declamitatur‑a
Abl. Pl.
declamitatur‑is
declamitatur‑is
declamitatur‑is

Gerundium

Gen.
declamita‑ndi
Dat.
declamita‑ndo
Akk.
declamita‑ndum
Abl.
declamita‑ndo