Konjugation zu «probāre, probō, probāvī, probātum»

Konjugation zu «probāre, probō, probāvī, probātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
prob‑o
prob‑e‑m
proba‑ba‑m
proba‑re‑m
proba‑b‑o
2. Pers. Sg.
proba‑s
prob‑e‑s
proba‑ba‑s
proba‑re‑s
proba‑bi‑s
3. Pers. Sg.
proba‑t
prob‑e‑t
proba‑ba‑t
proba‑re‑t
proba‑bi‑t
1. Pers. Pl.
proba‑mus
prob‑e‑mus
proba‑ba‑mus
proba‑re‑mus
proba‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
proba‑tis
prob‑e‑tis
proba‑ba‑tis
proba‑re‑tis
proba‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
proba‑nt
prob‑e‑nt
proba‑ba‑nt
proba‑re‑nt
proba‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
prob‑or
prob‑e‑r
proba‑ba‑r
proba‑re‑r
proba‑b‑or
2. Pers. Sg.
proba‑ris
prob‑e‑ris, prob‑e‑re
proba‑ba‑ris, proba‑ba‑re
proba‑re‑ris, proba‑re‑re
proba‑be‑ris, proba‑be‑re
3. Pers. Sg.
proba‑tur
prob‑e‑tur
proba‑ba‑tur
proba‑re‑tur
proba‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
proba‑mur
prob‑e‑mur
proba‑ba‑mur
proba‑re‑mur
proba‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
proba‑mini
prob‑e‑mini
proba‑ba‑mini
proba‑re‑mini
proba‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
proba‑ntur
prob‑e‑ntur
proba‑ba‑ntur
proba‑re‑ntur
proba‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
probav‑i
probav‑eri‑m
probav‑era‑m
probav‑isse‑m
probav‑ero
2. Pers. Sg.
probav‑isti
probav‑eri‑s
probav‑era‑s
probav‑isse‑s
probav‑eris
3. Pers. Sg.
probav‑it
probav‑eri‑t
probav‑era‑t
probav‑isse‑t
probav‑erit
1. Pers. Pl.
probav‑imus
probav‑eri‑mus
probav‑era‑mus
probav‑isse‑mus
probav‑erimus
2. Pers. Pl.
probav‑istis
probav‑eri‑tis
probav‑era‑tis
probav‑isse‑tis
probav‑eritis
3. Pers. Pl.
probav‑erunt, probav‑ere
probav‑eri‑nt
probav‑era‑nt
probav‑isse‑nt
probav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
probat‑us sum
probat‑us sim
probat‑us eram
probat‑us essem
probat‑us ero
2. Pers. Sg.
probat‑us es
probat‑us sis
probat‑us eras
probat‑us esses
probat‑us eris
3. Pers. Sg.
probat‑us est
probat‑us sit
probat‑us erat
probat‑us esset
probat‑us erit
1. Pers. Pl.
probat‑i sumus
probat‑i simus
probat‑i eramus
probat‑i essemus
probat‑i erimus
2. Pers. Pl.
probat‑i estis
probat‑i sitis
probat‑i eratis
probat‑i essetis
probat‑i eritis
3. Pers. Pl.
probat‑i sunt
probat‑i sint
probat‑i erant
probat‑i essent
probat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
probans probantis
Part. Fut. Akt.
probaturus a um
Part. Perf. Pass.
probatus a um
Gerundium
proba‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
probandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
proba
proba‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
probare
proba‑ri, proba‑rier
Infinitiv Perf.
probav‑isse
probat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
probatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
probat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
probans
probans
probans
Gen. Sg.
probant‑is
probant‑is
probant‑is
Dat. Sg.
probant‑i
probant‑i
probant‑i
Akk. Sg.
probant‑em
probant‑em
probans
Abl. Sg.
probant‑e
probant‑e
probant‑e
Nom. Pl.
probant‑es
probant‑es
probant‑ia
Gen. Pl.
probant‑ium
probant‑ium
probant‑ium
Dat. Pl.
probant‑ibus
probant‑ibus
probant‑ibus
Akk. Pl.
probant‑es, probant‑is
probant‑es, probant‑is
probant‑ia
Abl. Pl.
probant‑ibus
probant‑ibus
probant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
probat‑us
probat‑a
probat‑um
Gen. Sg.
probat‑i
probat‑ae
probat‑i
Dat. Sg.
probat‑o
probat‑ae
probat‑o
Akk. Sg.
probat‑um
probat‑am
probat‑um
Abl. Sg.
probat‑o
probat‑a
probat‑o
Nom. Pl.
probat‑i
probat‑ae
probat‑a
Gen. Pl.
probat‑orum
probat‑arum
probat‑orum
Dat. Pl.
probat‑is
probat‑is
probat‑is
Akk. Pl.
probat‑os
probat‑as
probat‑a
Abl. Pl.
probat‑is
probat‑is
probat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
probatur‑us
probatur‑a
probatur‑um
Gen. Sg.
probatur‑i
probatur‑ae
probatur‑i
Dat. Sg.
probatur‑o
probatur‑ae
probatur‑o
Akk. Sg.
probatur‑um
probatur‑am
probatur‑um
Abl. Sg.
probatur‑o
probatur‑a
probatur‑o
Nom. Pl.
probatur‑i
probatur‑ae
probatur‑a
Gen. Pl.
probatur‑orum
probatur‑arum
probatur‑orum
Dat. Pl.
probatur‑is
probatur‑is
probatur‑is
Akk. Pl.
probatur‑os
probatur‑as
probatur‑a
Abl. Pl.
probatur‑is
probatur‑is
probatur‑is

Partizip Perfekt Passiv (PPP) - Komparativ

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
probat‑ior
probat‑ior
probat‑ius
Gen. Sg.
probat‑ior‑is
probat‑ior‑is
probat‑ior‑is
Dat. Sg.
probat‑ior‑i
probat‑ior‑i
probat‑ior‑i
Akk. Sg.
probat‑ior‑em
probat‑ior‑em
probat‑ius
Abl. Sg.
probat‑ior‑e
probat‑ior‑e
probat‑ior‑e
Nom. Pl.
probat‑ior‑es
probat‑ior‑es
probat‑ior‑a
Gen. Pl.
probat‑ior‑um
probat‑ior‑um
probat‑ior‑um
Dat. Pl.
probat‑ior‑ibus
probat‑ior‑ibus
probat‑ior‑ibus
Akk. Pl.
probat‑ior‑es
probat‑ior‑es
probat‑ior‑a
Abl. Pl.
probat‑ior‑ibus
probat‑ior‑ibus
probat‑ior‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP) - Superlativ

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
probat‑issim‑us
probat‑issim‑a
probat‑issim‑um
Gen. Sg.
probat‑issim‑i
probat‑issim‑ae
probat‑issim‑i
Dat. Sg.
probat‑issim‑o
probat‑issim‑ae
probat‑issim‑o
Akk. Sg.
probat‑issim‑um
probat‑issim‑am
probat‑issim‑um
Abl. Sg.
probat‑issim‑o
probat‑issim‑a
probat‑issim‑o
Nom. Pl.
probat‑issim‑i
probat‑issim‑ae
probat‑issim‑a
Gen. Pl.
probat‑issim‑orum
probat‑issim‑arum
probat‑issim‑orum
Dat. Pl.
probat‑issim‑is
probat‑issim‑is
probat‑issim‑is
Akk. Pl.
probat‑issim‑os
probat‑issim‑as
probat‑issim‑a
Abl. Pl.
probat‑issim‑is
probat‑issim‑is
probat‑issim‑is

Gerundium

Gen.
proba‑ndi
Dat.
proba‑ndo
Akk.
proba‑ndum
Abl.
proba‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
proband‑us
proband‑a
proband‑um
Gen. Sg.
proband‑i
proband‑ae
proband‑i
Dat. Sg.
proband‑o
proband‑ae
proband‑o
Akk. Sg.
proband‑um
proband‑am
proband‑um
Abl. Sg.
proband‑o
proband‑a
proband‑o
Nom. Pl.
proband‑i
proband‑ae
proband‑a
Gen. Pl.
proband‑orum
proband‑arum
proband‑orum
Dat. Pl.
proband‑is
proband‑is
proband‑is
Akk. Pl.
proband‑os
proband‑as
proband‑a
Abl. Pl.
proband‑is
proband‑is
proband‑is