Konjugation zu «repōnere, repōnō, reposuī, repositum»

Konjugation zu «repōnere, repōnō, reposuī, repositum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
repon‑o
repon‑a‑m
repon‑eba‑m
repone‑re‑m
repon‑a‑m
2. Pers. Sg.
repon‑i‑s
repon‑a‑s
repon‑eba‑s
repone‑re‑s
repon‑e‑s
3. Pers. Sg.
repon‑i‑t
repon‑a‑t
repon‑eba‑t
repone‑re‑t
repon‑e‑t
1. Pers. Pl.
repon‑i‑mus
repon‑a‑mus
repon‑eba‑mus
repone‑re‑mus
repon‑e‑mus
2. Pers. Pl.
repon‑i‑tis
repon‑a‑tis
repon‑eba‑tis
repone‑re‑tis
repon‑e‑tis
3. Pers. Pl.
repon‑u‑nt
repon‑a‑nt
repon‑eba‑nt
repone‑re‑nt
repon‑e‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
repon‑or
repon‑a‑r
repon‑eba‑r
repone‑re‑r
repon‑a‑r
2. Pers. Sg.
repon‑e‑ris
repon‑a‑ris, repon‑a‑re
repon‑eba‑ris, repon‑eba‑re
repone‑re‑ris, repone‑re‑re
repon‑e‑ris, repon‑e‑re
3. Pers. Sg.
repon‑i‑tur
repon‑a‑tur
repon‑eba‑tur
repone‑re‑tur
repon‑e‑tur
1. Pers. Pl.
repon‑i‑mur
repon‑a‑mur
repon‑eba‑mur
repone‑re‑mur
repon‑e‑mur
2. Pers. Pl.
repon‑i‑mini
repon‑a‑mini
repon‑eba‑mini
repone‑re‑mini
repon‑e‑mini
3. Pers. Pl.
repon‑u‑ntur
repon‑a‑ntur
repon‑eba‑ntur
repone‑re‑ntur
repon‑e‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
reposu‑i, reposivi
reposu‑eri‑m
reposu‑era‑m
reposu‑isse‑m
reposu‑ero
2. Pers. Sg.
reposu‑isti
reposu‑eri‑s
reposu‑era‑s
reposu‑isse‑s
reposu‑eris
3. Pers. Sg.
reposu‑it
reposu‑eri‑t
reposu‑era‑t
reposu‑isse‑t
reposu‑erit
1. Pers. Pl.
reposu‑imus
reposu‑eri‑mus
reposu‑era‑mus
reposu‑isse‑mus
reposu‑erimus
2. Pers. Pl.
reposu‑istis
reposu‑eri‑tis
reposu‑era‑tis
reposu‑isse‑tis
reposu‑eritis
3. Pers. Pl.
reposu‑erunt, reposu‑ere
reposu‑eri‑nt
reposu‑era‑nt
reposu‑isse‑nt
reposu‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
reposit‑us sum
reposit‑us sim
reposit‑us eram
reposit‑us essem
reposit‑us ero
2. Pers. Sg.
reposit‑us es
reposit‑us sis
reposit‑us eras
reposit‑us esses
reposit‑us eris
3. Pers. Sg.
reposit‑us est
reposit‑us sit
reposit‑us erat
reposit‑us esset
reposit‑us erit
1. Pers. Pl.
reposit‑i sumus
reposit‑i simus
reposit‑i eramus
reposit‑i essemus
reposit‑i erimus
2. Pers. Pl.
reposit‑i estis
reposit‑i sitis
reposit‑i eratis
reposit‑i essetis
reposit‑i eritis
3. Pers. Pl.
reposit‑i sunt
reposit‑i sint
reposit‑i erant
reposit‑i essent
reposit‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
reponens reponentis
Part. Fut. Akt.
repositurus a um
Part. Perf. Pass.
repositus a um
Gerundium
repone‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
reponendus a um, reponundus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
repone
repon‑i‑te
Imperativ II, 2. Pers.
repon‑i‑to
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
reponere
repon‑i, repon‑ier
Infinitiv Perf.
reposu‑isse
reposit‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse, repostum ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
repositur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
reposit‑um iri, repostum iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
reponens
reponens
reponens
Gen. Sg.
reponent‑is
reponent‑is
reponent‑is
Dat. Sg.
reponent‑i
reponent‑i
reponent‑i
Akk. Sg.
reponent‑em
reponent‑em
reponens
Abl. Sg.
reponent‑e
reponent‑e
reponent‑e
Nom. Pl.
reponent‑es
reponent‑es
reponent‑ia
Gen. Pl.
reponent‑ium
reponent‑ium
reponent‑ium
Dat. Pl.
reponent‑ibus
reponent‑ibus
reponent‑ibus
Akk. Pl.
reponent‑es, reponent‑is
reponent‑es, reponent‑is
reponent‑ia
Abl. Pl.
reponent‑ibus
reponent‑ibus
reponent‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
reposit‑us, repostus
reposit‑a, reposta
reposit‑um, repostum
Gen. Sg.
reposit‑i, reposti
reposit‑ae, repostae
reposit‑i, reposti
Dat. Sg.
reposit‑o, reposto
reposit‑ae, repostae
reposit‑o, reposto
Akk. Sg.
reposit‑um, repostum
reposit‑am, repostam
reposit‑um, repostum
Abl. Sg.
reposit‑o, reposto
reposit‑a, reposta
reposit‑o, reposto
Nom. Pl.
reposit‑i, reposti
reposit‑ae, repostae
reposit‑a, reposta
Gen. Pl.
reposit‑orum, repostorum
reposit‑arum, repostarum
reposit‑orum, repostorum
Dat. Pl.
reposit‑is, repostis
reposit‑is, repostis
reposit‑is, repostis
Akk. Pl.
reposit‑os, repostos
reposit‑as, repostas
reposit‑a, reposta
Abl. Pl.
reposit‑is, repostis
reposit‑is, repostis
reposit‑is, repostis

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
repositur‑us
repositur‑a
repositur‑um
Gen. Sg.
repositur‑i
repositur‑ae
repositur‑i
Dat. Sg.
repositur‑o
repositur‑ae
repositur‑o
Akk. Sg.
repositur‑um
repositur‑am
repositur‑um
Abl. Sg.
repositur‑o
repositur‑a
repositur‑o
Nom. Pl.
repositur‑i
repositur‑ae
repositur‑a
Gen. Pl.
repositur‑orum
repositur‑arum
repositur‑orum
Dat. Pl.
repositur‑is
repositur‑is
repositur‑is
Akk. Pl.
repositur‑os
repositur‑as
repositur‑a
Abl. Pl.
repositur‑is
repositur‑is
repositur‑is

Gerundium

Gen.
repone‑ndi
Dat.
repone‑ndo
Akk.
repone‑ndum
Abl.
repone‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
reponend‑us, reponund‑us
reponend‑a, reponund‑a
reponend‑um, reponund‑um
Gen. Sg.
reponend‑i, reponund‑i
reponend‑ae, reponund‑ae
reponend‑i, reponund‑i
Dat. Sg.
reponend‑o, reponund‑o
reponend‑ae, reponund‑ae
reponend‑o, reponund‑o
Akk. Sg.
reponend‑um, reponund‑um
reponend‑am, reponund‑am
reponend‑um, reponund‑um
Abl. Sg.
reponend‑o, reponund‑o
reponend‑a, reponund‑a
reponend‑o, reponund‑o
Nom. Pl.
reponend‑i, reponund‑i
reponend‑ae, reponund‑ae
reponend‑a, reponund‑a
Gen. Pl.
reponend‑orum, reponund‑orum
reponend‑arum, reponund‑arum
reponend‑orum, reponund‑orum
Dat. Pl.
reponend‑is, reponund‑is
reponend‑is, reponund‑is
reponend‑is, reponund‑is
Akk. Pl.
reponend‑os, reponund‑os
reponend‑as, reponund‑as
reponend‑a, reponund‑a
Abl. Pl.
reponend‑is, reponund‑is
reponend‑is, reponund‑is
reponend‑is, reponund‑is