Konjugation zu «dīstinguere, dīstinguō, dīstīnxi, dīstīnctum»

Konjugation zu «dīstinguere, dīstinguō, dīstīnxi, dīstīnctum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
distingu‑o
distingu‑a‑m
distingu‑eba‑m
distingue‑re‑m
distingu‑a‑m
2. Pers. Sg.
distingu‑i‑s
distingu‑a‑s
distingu‑eba‑s
distingue‑re‑s
distingu‑e‑s
3. Pers. Sg.
distingu‑i‑t
distingu‑a‑t
distingu‑eba‑t
distingue‑re‑t
distingu‑e‑t
1. Pers. Pl.
distingu‑i‑mus
distingu‑a‑mus
distingu‑eba‑mus
distingue‑re‑mus
distingu‑e‑mus
2. Pers. Pl.
distingu‑i‑tis
distingu‑a‑tis
distingu‑eba‑tis
distingue‑re‑tis
distingu‑e‑tis
3. Pers. Pl.
distingu‑u‑nt
distingu‑a‑nt
distingu‑eba‑nt
distingue‑re‑nt
distingu‑e‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
distingu‑or
distingu‑a‑r
distingu‑eba‑r
distingue‑re‑r
distingu‑a‑r
2. Pers. Sg.
distingu‑e‑ris
distingu‑a‑ris, distingu‑a‑re
distingu‑eba‑ris, distingu‑eba‑re
distingue‑re‑ris, distingue‑re‑re
distingu‑e‑ris, distingu‑e‑re
3. Pers. Sg.
distingu‑i‑tur
distingu‑a‑tur
distingu‑eba‑tur
distingue‑re‑tur
distingu‑e‑tur
1. Pers. Pl.
distingu‑i‑mur
distingu‑a‑mur
distingu‑eba‑mur
distingue‑re‑mur
distingu‑e‑mur
2. Pers. Pl.
distingu‑i‑mini
distingu‑a‑mini
distingu‑eba‑mini
distingue‑re‑mini
distingu‑e‑mini
3. Pers. Pl.
distingu‑u‑ntur
distingu‑a‑ntur
distingu‑eba‑ntur
distingue‑re‑ntur
distingu‑e‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
distinx‑i
distinx‑eri‑m
distinx‑era‑m
distinx‑isse‑m
distinx‑ero
2. Pers. Sg.
distinx‑isti
distinx‑eri‑s
distinx‑era‑s
distinx‑isse‑s
distinx‑eris
3. Pers. Sg.
distinx‑it
distinx‑eri‑t
distinx‑era‑t
distinx‑isse‑t
distinx‑erit
1. Pers. Pl.
distinx‑imus
distinx‑eri‑mus
distinx‑era‑mus
distinx‑isse‑mus
distinx‑erimus
2. Pers. Pl.
distinx‑istis
distinx‑eri‑tis
distinx‑era‑tis
distinx‑isse‑tis
distinx‑eritis
3. Pers. Pl.
distinx‑erunt, distinx‑ere
distinx‑eri‑nt
distinx‑era‑nt
distinx‑isse‑nt
distinx‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
distinct‑us sum
distinct‑us sim
distinct‑us eram
distinct‑us essem
distinct‑us ero
2. Pers. Sg.
distinct‑us es
distinct‑us sis
distinct‑us eras
distinct‑us esses
distinct‑us eris
3. Pers. Sg.
distinct‑us est
distinct‑us sit
distinct‑us erat
distinct‑us esset
distinct‑us erit
1. Pers. Pl.
distinct‑i sumus
distinct‑i simus
distinct‑i eramus
distinct‑i essemus
distinct‑i erimus
2. Pers. Pl.
distinct‑i estis
distinct‑i sitis
distinct‑i eratis
distinct‑i essetis
distinct‑i eritis
3. Pers. Pl.
distinct‑i sunt
distinct‑i sint
distinct‑i erant
distinct‑i essent
distinct‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
distinguens distinguentis
Part. Fut. Akt.
distincturus a um
Part. Perf. Pass.
distinctus a um
Gerundium
distingue‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
distinguendus a um, distinguundus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
distingue
distingu‑i‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
distinguere
distingu‑i, distingu‑ier
Infinitiv Perf.
distinx‑isse
distinct‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
distinctur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
distinct‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
distinguens
distinguens
distinguens
Gen. Sg.
distinguent‑is
distinguent‑is
distinguent‑is
Dat. Sg.
distinguent‑i
distinguent‑i
distinguent‑i
Akk. Sg.
distinguent‑em
distinguent‑em
distinguens
Abl. Sg.
distinguent‑e
distinguent‑e
distinguent‑e
Nom. Pl.
distinguent‑es
distinguent‑es
distinguent‑ia
Gen. Pl.
distinguent‑ium
distinguent‑ium
distinguent‑ium
Dat. Pl.
distinguent‑ibus
distinguent‑ibus
distinguent‑ibus
Akk. Pl.
distinguent‑es, distinguent‑is
distinguent‑es, distinguent‑is
distinguent‑ia
Abl. Pl.
distinguent‑ibus
distinguent‑ibus
distinguent‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
distinct‑us
distinct‑a
distinct‑um
Gen. Sg.
distinct‑i
distinct‑ae
distinct‑i
Dat. Sg.
distinct‑o
distinct‑ae
distinct‑o
Akk. Sg.
distinct‑um
distinct‑am
distinct‑um
Abl. Sg.
distinct‑o
distinct‑a
distinct‑o
Vok. Sg.
distinct‑e
Nom. Pl.
distinct‑i
distinct‑ae
distinct‑a
Gen. Pl.
distinct‑orum
distinct‑arum
distinct‑orum
Dat. Pl.
distinct‑is
distinct‑is
distinct‑is
Akk. Pl.
distinct‑os
distinct‑as
distinct‑a
Abl. Pl.
distinct‑is
distinct‑is
distinct‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
distinctur‑us
distinctur‑a
distinctur‑um
Gen. Sg.
distinctur‑i
distinctur‑ae
distinctur‑i
Dat. Sg.
distinctur‑o
distinctur‑ae
distinctur‑o
Akk. Sg.
distinctur‑um
distinctur‑am
distinctur‑um
Abl. Sg.
distinctur‑o
distinctur‑a
distinctur‑o
Vok. Sg.
distinctur‑e
Nom. Pl.
distinctur‑i
distinctur‑ae
distinctur‑a
Gen. Pl.
distinctur‑orum
distinctur‑arum
distinctur‑orum
Dat. Pl.
distinctur‑is
distinctur‑is
distinctur‑is
Akk. Pl.
distinctur‑os
distinctur‑as
distinctur‑a
Abl. Pl.
distinctur‑is
distinctur‑is
distinctur‑is

Partizip Perfekt Passiv (PPP) - Komparativ

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
distinct‑ior
distinct‑ior
distinct‑ius
Gen. Sg.
distinct‑ior‑is
distinct‑ior‑is
distinct‑ior‑is
Dat. Sg.
distinct‑ior‑i
distinct‑ior‑i
distinct‑ior‑i
Akk. Sg.
distinct‑ior‑em
distinct‑ior‑em
distinct‑ius
Abl. Sg.
distinct‑ior‑e
distinct‑ior‑e
distinct‑ior‑e
Nom. Pl.
distinct‑ior‑es
distinct‑ior‑es
distinct‑ior‑a
Gen. Pl.
distinct‑ior‑um
distinct‑ior‑um
distinct‑ior‑um
Dat. Pl.
distinct‑ior‑ibus
distinct‑ior‑ibus
distinct‑ior‑ibus
Akk. Pl.
distinct‑ior‑es
distinct‑ior‑es
distinct‑ior‑a
Abl. Pl.
distinct‑ior‑ibus
distinct‑ior‑ibus
distinct‑ior‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP) - Superlativ

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
distinct‑issim‑us
distinct‑issim‑a
distinct‑issim‑um
Gen. Sg.
distinct‑issim‑i
distinct‑issim‑ae
distinct‑issim‑i
Dat. Sg.
distinct‑issim‑o
distinct‑issim‑ae
distinct‑issim‑o
Akk. Sg.
distinct‑issim‑um
distinct‑issim‑am
distinct‑issim‑um
Abl. Sg.
distinct‑issim‑o
distinct‑issim‑a
distinct‑issim‑o
Nom. Pl.
distinct‑issim‑i
distinct‑issim‑ae
distinct‑issim‑a
Gen. Pl.
distinct‑issim‑orum
distinct‑issim‑arum
distinct‑issim‑orum
Dat. Pl.
distinct‑issim‑is
distinct‑issim‑is
distinct‑issim‑is
Akk. Pl.
distinct‑issim‑os
distinct‑issim‑as
distinct‑issim‑a
Abl. Pl.
distinct‑issim‑is
distinct‑issim‑is
distinct‑issim‑is

Gerundium

Gen.
distingue‑ndi
Dat.
distingue‑ndo
Akk.
distingue‑ndum
Abl.
distingue‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
distinguend‑us, distinguund‑us
distinguend‑a, distinguund‑a
distinguend‑um, distinguund‑um
Gen. Sg.
distinguend‑i, distinguund‑i
distinguend‑ae, distinguund‑ae
distinguend‑i, distinguund‑i
Dat. Sg.
distinguend‑o, distinguund‑o
distinguend‑ae, distinguund‑ae
distinguend‑o, distinguund‑o
Akk. Sg.
distinguend‑um, distinguund‑um
distinguend‑am, distinguund‑am
distinguend‑um, distinguund‑um
Abl. Sg.
distinguend‑o, distinguund‑o
distinguend‑a, distinguund‑a
distinguend‑o, distinguund‑o
Vok. Sg.
distinguend‑e, distinguund‑e
Nom. Pl.
distinguend‑i, distinguund‑i
distinguend‑ae, distinguund‑ae
distinguend‑a, distinguund‑a
Gen. Pl.
distinguend‑orum, distinguund‑orum
distinguend‑arum, distinguund‑arum
distinguend‑orum, distinguund‑orum
Dat. Pl.
distinguend‑is, distinguund‑is
distinguend‑is, distinguund‑is
distinguend‑is, distinguund‑is
Akk. Pl.
distinguend‑os, distinguund‑os
distinguend‑as, distinguund‑as
distinguend‑a, distinguund‑a
Abl. Pl.
distinguend‑is, distinguund‑is
distinguend‑is, distinguund‑is
distinguend‑is, distinguund‑is