Konjugation zu «aspicere, aspiciō, aspexī, aspectum»

Konjugation zu «aspicere, aspiciō, aspexī, aspectum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
aspici‑o
aspici‑a‑m
aspici‑eba‑m
aspice‑re‑m
aspici‑a‑m
2. Pers. Sg.
aspici‑s
aspici‑a‑s
aspici‑eba‑s
aspice‑re‑s
aspici‑e‑s
3. Pers. Sg.
aspici‑t
aspici‑a‑t
aspici‑eba‑t
aspice‑re‑t
aspici‑e‑t
1. Pers. Pl.
aspici‑mus
aspici‑a‑mus
aspici‑eba‑mus
aspice‑re‑mus
aspici‑e‑mus
2. Pers. Pl.
aspici‑tis
aspici‑a‑tis
aspici‑eba‑tis
aspice‑re‑tis
aspici‑e‑tis
3. Pers. Pl.
aspici‑u‑nt
aspici‑a‑nt
aspici‑eba‑nt
aspice‑re‑nt
aspici‑e‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
aspici‑or
aspici‑a‑r
aspici‑eba‑r
aspice‑re‑r
aspici‑a‑r
2. Pers. Sg.
aspice‑ris
aspici‑a‑ris, aspici‑a‑re
aspici‑eba‑ris, aspici‑eba‑re
aspice‑re‑ris, aspice‑re‑re
aspici‑e‑ris, aspici‑e‑re
3. Pers. Sg.
aspici‑tur
aspici‑a‑tur
aspici‑eba‑tur
aspice‑re‑tur
aspici‑e‑tur
1. Pers. Pl.
aspici‑mur
aspici‑a‑mur
aspici‑eba‑mur
aspice‑re‑mur
aspici‑e‑mur
2. Pers. Pl.
aspici‑mini
aspici‑a‑mini
aspici‑eba‑mini
aspice‑re‑mini
aspici‑e‑mini
3. Pers. Pl.
aspici‑u‑ntur
aspici‑a‑ntur
aspici‑eba‑ntur
aspice‑re‑ntur
aspici‑e‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
aspex‑i
aspex‑eri‑m
aspex‑era‑m
aspex‑isse‑m
aspex‑ero
2. Pers. Sg.
aspex‑isti
aspex‑eri‑s
aspex‑era‑s
aspex‑isse‑s
aspex‑eris
3. Pers. Sg.
aspex‑it
aspex‑eri‑t
aspex‑era‑t
aspex‑isse‑t
aspex‑erit
1. Pers. Pl.
aspex‑imus
aspex‑eri‑mus
aspex‑era‑mus
aspex‑isse‑mus
aspex‑erimus
2. Pers. Pl.
aspex‑istis
aspex‑eri‑tis
aspex‑era‑tis
aspex‑isse‑tis
aspex‑eritis
3. Pers. Pl.
aspex‑erunt, aspex‑ere
aspex‑eri‑nt
aspex‑era‑nt
aspex‑isse‑nt
aspex‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
aspect‑us sum
aspect‑us sim
aspect‑us eram
aspect‑us essem
aspect‑us ero
2. Pers. Sg.
aspect‑us es
aspect‑us sis
aspect‑us eras
aspect‑us esses
aspect‑us eris
3. Pers. Sg.
aspect‑us est
aspect‑us sit
aspect‑us erat
aspect‑us esset
aspect‑us erit
1. Pers. Pl.
aspect‑i sumus
aspect‑i simus
aspect‑i eramus
aspect‑i essemus
aspect‑i erimus
2. Pers. Pl.
aspect‑i estis
aspect‑i sitis
aspect‑i eratis
aspect‑i essetis
aspect‑i eritis
3. Pers. Pl.
aspect‑i sunt
aspect‑i sint
aspect‑i erant
aspect‑i essent
aspect‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
aspiciens aspicientis
Part. Fut. Akt.
aspecturus a um
Part. Perf. Pass.
aspectus a um
Gerundium
aspici‑e‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
aspiciendus a um, aspiciundus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
aspice
aspici‑te
Imperativ II, 2. Pers.
aspici‑to
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
aspicere
aspic‑i, aspic‑ier
Infinitiv Perf.
aspex‑isse
aspect‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
aspectur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
aspect‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
aspic‑i‑ens
aspic‑i‑ens
aspic‑i‑ens
Gen. Sg.
aspic‑i‑ent‑is
aspic‑i‑ent‑is
aspic‑i‑ent‑is
Dat. Sg.
aspic‑i‑ent‑i
aspic‑i‑ent‑i
aspic‑i‑ent‑i
Akk. Sg.
aspic‑i‑ent‑em
aspic‑i‑ent‑em
aspic‑i‑ens
Abl. Sg.
aspic‑i‑ent‑e
aspic‑i‑ent‑e
aspic‑i‑ent‑e
Nom. Pl.
aspic‑i‑ent‑es
aspic‑i‑ent‑es
aspic‑i‑ent‑ia
Gen. Pl.
aspic‑i‑ent‑ium
aspic‑i‑ent‑ium
aspic‑i‑ent‑ium
Dat. Pl.
aspic‑i‑ent‑ibus
aspic‑i‑ent‑ibus
aspic‑i‑ent‑ibus
Akk. Pl.
aspic‑i‑ent‑es, aspic‑i‑ent‑is
aspic‑i‑ent‑es, aspic‑i‑ent‑is
aspic‑i‑ent‑ia
Abl. Pl.
aspic‑i‑ent‑ibus
aspic‑i‑ent‑ibus
aspic‑i‑ent‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
aspect‑us
aspect‑a
aspect‑um
Gen. Sg.
aspect‑i
aspect‑ae
aspect‑i
Dat. Sg.
aspect‑o
aspect‑ae
aspect‑o
Akk. Sg.
aspect‑um
aspect‑am
aspect‑um
Abl. Sg.
aspect‑o
aspect‑a
aspect‑o
Nom. Pl.
aspect‑i
aspect‑ae
aspect‑a
Gen. Pl.
aspect‑orum
aspect‑arum
aspect‑orum
Dat. Pl.
aspect‑is
aspect‑is
aspect‑is
Akk. Pl.
aspect‑os
aspect‑as
aspect‑a
Abl. Pl.
aspect‑is
aspect‑is
aspect‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
aspectur‑us
aspectur‑a
aspectur‑um
Gen. Sg.
aspectur‑i
aspectur‑ae
aspectur‑i
Dat. Sg.
aspectur‑o
aspectur‑ae
aspectur‑o
Akk. Sg.
aspectur‑um
aspectur‑am
aspectur‑um
Abl. Sg.
aspectur‑o
aspectur‑a
aspectur‑o
Nom. Pl.
aspectur‑i
aspectur‑ae
aspectur‑a
Gen. Pl.
aspectur‑orum
aspectur‑arum
aspectur‑orum
Dat. Pl.
aspectur‑is
aspectur‑is
aspectur‑is
Akk. Pl.
aspectur‑os
aspectur‑as
aspectur‑a
Abl. Pl.
aspectur‑is
aspectur‑is
aspectur‑is

Gerundium

Gen.
aspici‑e‑ndi
Dat.
aspici‑e‑ndo
Akk.
aspici‑e‑ndum
Abl.
aspici‑e‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
aspici‑end‑us, aspiciund‑us
aspici‑end‑a, aspiciund‑a
aspici‑end‑um, aspiciund‑um
Gen. Sg.
aspici‑end‑i, aspiciund‑i
aspici‑end‑ae, aspiciund‑ae
aspici‑end‑i, aspiciund‑i
Dat. Sg.
aspici‑end‑o, aspiciund‑o
aspici‑end‑ae, aspiciund‑ae
aspici‑end‑o, aspiciund‑o
Akk. Sg.
aspici‑end‑um, aspiciund‑um
aspici‑end‑am, aspiciund‑am
aspici‑end‑um, aspiciund‑um
Abl. Sg.
aspici‑end‑o, aspiciund‑o
aspici‑end‑a, aspiciund‑a
aspici‑end‑o, aspiciund‑o
Nom. Pl.
aspici‑end‑i, aspiciund‑i
aspici‑end‑ae, aspiciund‑ae
aspici‑end‑a, aspiciund‑a
Gen. Pl.
aspici‑end‑orum, aspiciund‑orum
aspici‑end‑arum, aspiciund‑arum
aspici‑end‑orum, aspiciund‑orum
Dat. Pl.
aspici‑end‑is, aspiciund‑is
aspici‑end‑is, aspiciund‑is
aspici‑end‑is, aspiciund‑is
Akk. Pl.
aspici‑end‑os, aspiciund‑os
aspici‑end‑as, aspiciund‑as
aspici‑end‑a, aspiciund‑a
Abl. Pl.
aspici‑end‑is, aspiciund‑is
aspici‑end‑is, aspiciund‑is
aspici‑end‑is, aspiciund‑is