Konjugation zu «valēre, valeō, valuī, valitūrus»

Konjugation zu «valēre, valeō, valuī, valitūrus»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
vale‑o
vale‑a‑m
vale‑ba‑m
vale‑re‑m
vale‑b‑o
2. Pers. Sg.
vale‑s
vale‑a‑s
vale‑ba‑s
vale‑re‑s
vale‑bi‑s
3. Pers. Sg.
vale‑t
vale‑a‑t
vale‑ba‑t
vale‑re‑t
vale‑bi‑t
1. Pers. Pl.
vale‑mus
vale‑a‑mus, valiamus
vale‑ba‑mus
vale‑re‑mus
vale‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
vale‑tis
vale‑a‑tis
vale‑ba‑tis
vale‑re‑tis
vale‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
vale‑nt
vale‑a‑nt
vale‑ba‑nt
vale‑re‑nt
vale‑bu‑nt

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
valu‑i
valu‑eri‑m
valu‑era‑m
valu‑isse‑m
valu‑ero
2. Pers. Sg.
valu‑isti
valu‑eri‑s
valu‑era‑s
valu‑isse‑s
valu‑eris
3. Pers. Sg.
valu‑it
valu‑eri‑t
valu‑era‑t
valu‑isse‑t
valu‑erit
1. Pers. Pl.
valu‑imus
valu‑eri‑mus
valu‑era‑mus
valu‑isse‑mus
valu‑erimus
2. Pers. Pl.
valu‑istis
valu‑eri‑tis
valu‑era‑tis
valu‑isse‑tis
valu‑eritis
3. Pers. Pl.
valu‑erunt, valu‑ere
valu‑eri‑nt
valu‑era‑nt
valu‑isse‑nt
valu‑erint

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
valens valentis
Part. Fut. Akt.
valiturus a um
Part. Perf. Pass.
Gerundium
vale‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
vale‑ndum

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
vale
vale‑te
Imperativ II, 2. Pers.
vale‑to
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
valere
vale‑ri, vale‑rier
Infinitiv Perf.
valu‑isse
Infinitiv Fut.
valitur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
valens
valens
valens
Gen. Sg.
valent‑is
valent‑is
valent‑is
Dat. Sg.
valent‑i
valent‑i
valent‑i
Akk. Sg.
valent‑em
valent‑em
valens
Abl. Sg.
valent‑e
valent‑e
valent‑e
Nom. Pl.
valent‑es
valent‑es
valent‑ia
Gen. Pl.
valent‑ium
valent‑ium
valent‑ium
Dat. Pl.
valent‑ibus
valent‑ibus
valent‑ibus
Akk. Pl.
valent‑es, valent‑is
valent‑es, valent‑is
valent‑ia
Abl. Pl.
valent‑ibus
valent‑ibus
valent‑ibus

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
valitur‑us
valitur‑a
valitur‑um
Gen. Sg.
valitur‑i
valitur‑ae
valitur‑i
Dat. Sg.
valitur‑o
valitur‑ae
valitur‑o
Akk. Sg.
valitur‑um
valitur‑am
valitur‑um
Abl. Sg.
valitur‑o
valitur‑a
valitur‑o
Nom. Pl.
valitur‑i
valitur‑ae
valitur‑a
Gen. Pl.
valitur‑orum
valitur‑arum
valitur‑orum
Dat. Pl.
valitur‑is
valitur‑is
valitur‑is
Akk. Pl.
valitur‑os
valitur‑as
valitur‑a
Abl. Pl.
valitur‑is
valitur‑is
valitur‑is

Partizip Präsens Aktiv (PPA) - Komparativ

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
valent‑ior
valent‑ior
valent‑ius
Gen. Sg.
valent‑ior‑is
valent‑ior‑is
valent‑ior‑is
Dat. Sg.
valent‑ior‑i
valent‑ior‑i
valent‑ior‑i
Akk. Sg.
valent‑ior‑em
valent‑ior‑em
valent‑ius
Abl. Sg.
valent‑ior‑e
valent‑ior‑e
valent‑ior‑e
Nom. Pl.
valent‑ior‑es
valent‑ior‑es
valent‑ior‑a
Gen. Pl.
valent‑ior‑um
valent‑ior‑um
valent‑ior‑um
Dat. Pl.
valent‑ior‑ibus
valent‑ior‑ibus
valent‑ior‑ibus
Akk. Pl.
valent‑ior‑es
valent‑ior‑es
valent‑ior‑a
Abl. Pl.
valent‑ior‑ibus
valent‑ior‑ibus
valent‑ior‑ibus

Partizip Präsens Aktiv (PPA) - Superlativ

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
valent‑issim‑us
valent‑issim‑a
valent‑issim‑um
Gen. Sg.
valent‑issim‑i
valent‑issim‑ae
valent‑issim‑i
Dat. Sg.
valent‑issim‑o
valent‑issim‑ae
valent‑issim‑o
Akk. Sg.
valent‑issim‑um
valent‑issim‑am
valent‑issim‑um
Abl. Sg.
valent‑issim‑o
valent‑issim‑a
valent‑issim‑o
Nom. Pl.
valent‑issim‑i
valent‑issim‑ae
valent‑issim‑a
Gen. Pl.
valent‑issim‑orum
valent‑issim‑arum
valent‑issim‑orum
Dat. Pl.
valent‑issim‑is
valent‑issim‑is
valent‑issim‑is
Akk. Pl.
valent‑issim‑os
valent‑issim‑as
valent‑issim‑a
Abl. Pl.
valent‑issim‑is
valent‑issim‑is
valent‑issim‑is

Gerundium

Gen.
vale‑ndi
Dat.
vale‑ndo
Akk.
vale‑ndum
Abl.
vale‑ndo