Konjugation zu «aequāre, aequō, aequāvī, aequātum»

Konjugation zu «aequāre, aequō, aequāvī, aequātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
aequ‑o
aequ‑e‑m
aequa‑ba‑m
aequa‑re‑m
aequa‑b‑o
2. Pers. Sg.
aequa‑s
aequ‑e‑s
aequa‑ba‑s
aequa‑re‑s
aequa‑bi‑s
3. Pers. Sg.
aequa‑t
aequ‑e‑t
aequa‑ba‑t
aequa‑re‑t
aequa‑bi‑t
1. Pers. Pl.
aequa‑mus
aequ‑e‑mus
aequa‑ba‑mus
aequa‑re‑mus
aequa‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
aequa‑tis
aequ‑e‑tis
aequa‑ba‑tis
aequa‑re‑tis
aequa‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
aequa‑nt
aequ‑e‑nt
aequa‑ba‑nt
aequa‑re‑nt
aequa‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
aequ‑or
aequ‑e‑r
aequa‑ba‑r
aequa‑re‑r
aequa‑b‑or
2. Pers. Sg.
aequa‑ris
aequ‑e‑ris, aequ‑e‑re
aequa‑ba‑ris, aequa‑ba‑re
aequa‑re‑ris, aequa‑re‑re
aequa‑be‑ris, aequa‑be‑re
3. Pers. Sg.
aequa‑tur
aequ‑e‑tur
aequa‑ba‑tur
aequa‑re‑tur
aequa‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
aequa‑mur
aequ‑e‑mur
aequa‑ba‑mur
aequa‑re‑mur
aequa‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
aequa‑mini
aequ‑e‑mini
aequa‑ba‑mini
aequa‑re‑mini
aequa‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
aequa‑ntur
aequ‑e‑ntur
aequa‑ba‑ntur
aequa‑re‑ntur
aequa‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
aequav‑i
aequav‑eri‑m
aequav‑era‑m
aequav‑isse‑m
aequav‑ero
2. Pers. Sg.
aequav‑isti
aequav‑eri‑s
aequav‑era‑s
aequav‑isse‑s
aequav‑eris
3. Pers. Sg.
aequav‑it
aequav‑eri‑t
aequav‑era‑t
aequav‑isse‑t
aequav‑erit
1. Pers. Pl.
aequav‑imus
aequav‑eri‑mus
aequav‑era‑mus
aequav‑isse‑mus
aequav‑erimus
2. Pers. Pl.
aequav‑istis
aequav‑eri‑tis
aequav‑era‑tis
aequav‑isse‑tis
aequav‑eritis
3. Pers. Pl.
aequav‑erunt, aequav‑ere
aequav‑eri‑nt
aequav‑era‑nt
aequav‑isse‑nt
aequav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
aequat‑us sum
aequat‑us sim
aequat‑us eram
aequat‑us essem
aequat‑us ero
2. Pers. Sg.
aequat‑us es
aequat‑us sis
aequat‑us eras
aequat‑us esses
aequat‑us eris
3. Pers. Sg.
aequat‑us est
aequat‑us sit
aequat‑us erat
aequat‑us esset
aequat‑us erit
1. Pers. Pl.
aequat‑i sumus
aequat‑i simus
aequat‑i eramus
aequat‑i essemus
aequat‑i erimus
2. Pers. Pl.
aequat‑i estis
aequat‑i sitis
aequat‑i eratis
aequat‑i essetis
aequat‑i eritis
3. Pers. Pl.
aequat‑i sunt
aequat‑i sint
aequat‑i erant
aequat‑i essent
aequat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
aequans aequantis
Part. Fut. Akt.
aequaturus a um
Part. Perf. Pass.
aequatus a um
Gerundium
aequa‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
aequandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
aequa
aequa‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
aequare
aequa‑ri, aequa‑rier
Infinitiv Perf.
aequav‑isse
aequat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
aequatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
aequat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
aequans
aequans
aequans
Gen. Sg.
aequant‑is
aequant‑is
aequant‑is
Dat. Sg.
aequant‑i
aequant‑i
aequant‑i
Akk. Sg.
aequant‑em
aequant‑em
aequans
Abl. Sg.
aequant‑e
aequant‑e
aequant‑e
Nom. Pl.
aequant‑es
aequant‑es
aequant‑ia
Gen. Pl.
aequant‑ium
aequant‑ium
aequant‑ium
Dat. Pl.
aequant‑ibus
aequant‑ibus
aequant‑ibus
Akk. Pl.
aequant‑es, aequant‑is
aequant‑es, aequant‑is
aequant‑ia
Abl. Pl.
aequant‑ibus
aequant‑ibus
aequant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
aequat‑us
aequat‑a
aequat‑um
Gen. Sg.
aequat‑i
aequat‑ae
aequat‑i
Dat. Sg.
aequat‑o
aequat‑ae
aequat‑o
Akk. Sg.
aequat‑um
aequat‑am
aequat‑um
Abl. Sg.
aequat‑o
aequat‑a
aequat‑o
Nom. Pl.
aequat‑i
aequat‑ae
aequat‑a
Gen. Pl.
aequat‑orum
aequat‑arum
aequat‑orum
Dat. Pl.
aequat‑is
aequat‑is
aequat‑is
Akk. Pl.
aequat‑os
aequat‑as
aequat‑a
Abl. Pl.
aequat‑is
aequat‑is
aequat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
aequatur‑us
aequatur‑a
aequatur‑um
Gen. Sg.
aequatur‑i
aequatur‑ae
aequatur‑i
Dat. Sg.
aequatur‑o
aequatur‑ae
aequatur‑o
Akk. Sg.
aequatur‑um
aequatur‑am
aequatur‑um
Abl. Sg.
aequatur‑o
aequatur‑a
aequatur‑o
Nom. Pl.
aequatur‑i
aequatur‑ae
aequatur‑a
Gen. Pl.
aequatur‑orum
aequatur‑arum
aequatur‑orum
Dat. Pl.
aequatur‑is
aequatur‑is
aequatur‑is
Akk. Pl.
aequatur‑os
aequatur‑as
aequatur‑a
Abl. Pl.
aequatur‑is
aequatur‑is
aequatur‑is

Gerundium

Gen.
aequa‑ndi
Dat.
aequa‑ndo
Akk.
aequa‑ndum
Abl.
aequa‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
aequand‑us
aequand‑a
aequand‑um
Gen. Sg.
aequand‑i
aequand‑ae
aequand‑i
Dat. Sg.
aequand‑o
aequand‑ae
aequand‑o
Akk. Sg.
aequand‑um
aequand‑am
aequand‑um
Abl. Sg.
aequand‑o
aequand‑a
aequand‑o
Nom. Pl.
aequand‑i
aequand‑ae
aequand‑a
Gen. Pl.
aequand‑orum
aequand‑arum
aequand‑orum
Dat. Pl.
aequand‑is
aequand‑is
aequand‑is
Akk. Pl.
aequand‑os
aequand‑as
aequand‑a
Abl. Pl.
aequand‑is
aequand‑is
aequand‑is