Konjugation zu «torquēre, torqueō, torsī, tortum»

Konjugation zu «torquēre, torqueō, torsī, tortum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
torque‑o
torque‑a‑m
torque‑ba‑m
torque‑re‑m
torque‑b‑o
2. Pers. Sg.
torque‑s
torque‑a‑s
torque‑ba‑s
torque‑re‑s
torque‑bi‑s
3. Pers. Sg.
torque‑t
torque‑a‑t
torque‑ba‑t
torque‑re‑t
torque‑bi‑t
1. Pers. Pl.
torque‑mus
torque‑a‑mus
torque‑ba‑mus
torque‑re‑mus
torque‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
torque‑tis
torque‑a‑tis
torque‑ba‑tis
torque‑re‑tis
torque‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
torque‑nt
torque‑a‑nt
torque‑ba‑nt
torque‑re‑nt
torque‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
torque‑or
torque‑a‑r
torque‑ba‑r
torque‑re‑r
torque‑b‑or
2. Pers. Sg.
torque‑ris
torque‑a‑ris, torque‑a‑re
torque‑ba‑ris, torque‑ba‑re
torque‑re‑ris, torque‑re‑re
torque‑be‑ris, torque‑be‑re
3. Pers. Sg.
torque‑tur
torque‑a‑tur
torque‑ba‑tur
torque‑re‑tur
torque‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
torque‑mur
torque‑a‑mur
torque‑ba‑mur
torque‑re‑mur
torque‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
torque‑mini
torque‑a‑mini
torque‑ba‑mini
torque‑re‑mini
torque‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
torque‑ntur
torque‑a‑ntur
torque‑ba‑ntur
torque‑re‑ntur
torque‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
tors‑i
tors‑eri‑m
tors‑era‑m
tors‑isse‑m
tors‑ero
2. Pers. Sg.
tors‑isti
tors‑eri‑s
tors‑era‑s
tors‑isse‑s
tors‑eris
3. Pers. Sg.
tors‑it
tors‑eri‑t
tors‑era‑t
tors‑isse‑t
tors‑erit
1. Pers. Pl.
tors‑imus
tors‑eri‑mus
tors‑era‑mus
tors‑isse‑mus
tors‑erimus
2. Pers. Pl.
tors‑istis
tors‑eri‑tis
tors‑era‑tis
tors‑isse‑tis
tors‑eritis
3. Pers. Pl.
tors‑erunt, tors‑ere
tors‑eri‑nt
tors‑era‑nt
tors‑isse‑nt
tors‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
tort‑us sum
tort‑us sim
tort‑us eram
tort‑us essem
tort‑us ero
2. Pers. Sg.
tort‑us es
tort‑us sis
tort‑us eras
tort‑us esses
tort‑us eris
3. Pers. Sg.
tort‑us est
tort‑us sit
tort‑us erat
tort‑us esset
tort‑us erit
1. Pers. Pl.
tort‑i sumus
tort‑i simus
tort‑i eramus
tort‑i essemus
tort‑i erimus
2. Pers. Pl.
tort‑i estis
tort‑i sitis
tort‑i eratis
tort‑i essetis
tort‑i eritis
3. Pers. Pl.
tort‑i sunt
tort‑i sint
tort‑i erant
tort‑i essent
tort‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
torquens torquentis
Part. Fut. Akt.
torturus a um
Part. Perf. Pass.
tortus a um
Gerundium
torque‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
torquendus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
torque
torque‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
torquere
torque‑ri, torque‑rier
Infinitiv Perf.
tors‑isse
tort‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
tortur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
tort‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
torquens
torquens
torquens
Gen. Sg.
torquent‑is
torquent‑is
torquent‑is
Dat. Sg.
torquent‑i
torquent‑i
torquent‑i
Akk. Sg.
torquent‑em
torquent‑em
torquens
Abl. Sg.
torquent‑e
torquent‑e
torquent‑e
Nom. Pl.
torquent‑es
torquent‑es
torquent‑ia
Gen. Pl.
torquent‑ium
torquent‑ium
torquent‑ium
Dat. Pl.
torquent‑ibus
torquent‑ibus
torquent‑ibus
Akk. Pl.
torquent‑es, torquent‑is
torquent‑es, torquent‑is
torquent‑ia
Abl. Pl.
torquent‑ibus
torquent‑ibus
torquent‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
tort‑us
tort‑a
tort‑um
Gen. Sg.
tort‑i
tort‑ae
tort‑i
Dat. Sg.
tort‑o
tort‑ae
tort‑o
Akk. Sg.
tort‑um
tort‑am
tort‑um
Abl. Sg.
tort‑o
tort‑a
tort‑o
Vok. Sg.
tort‑e
Nom. Pl.
tort‑i
tort‑ae
tort‑a
Gen. Pl.
tort‑orum
tort‑arum
tort‑orum
Dat. Pl.
tort‑is
tort‑is
tort‑is
Akk. Pl.
tort‑os
tort‑as
tort‑a
Abl. Pl.
tort‑is
tort‑is
tort‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
tortur‑us
tortur‑a
tortur‑um
Gen. Sg.
tortur‑i
tortur‑ae
tortur‑i
Dat. Sg.
tortur‑o
tortur‑ae
tortur‑o
Akk. Sg.
tortur‑um
tortur‑am
tortur‑um
Abl. Sg.
tortur‑o
tortur‑a
tortur‑o
Vok. Sg.
tortur‑e
Nom. Pl.
tortur‑i
tortur‑ae
tortur‑a
Gen. Pl.
tortur‑orum
tortur‑arum
tortur‑orum
Dat. Pl.
tortur‑is
tortur‑is
tortur‑is
Akk. Pl.
tortur‑os
tortur‑as
tortur‑a
Abl. Pl.
tortur‑is
tortur‑is
tortur‑is

Gerundium

Gen.
torque‑ndi
Dat.
torque‑ndo
Akk.
torque‑ndum
Abl.
torque‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
torquend‑us
torquend‑a
torquend‑um
Gen. Sg.
torquend‑i
torquend‑ae
torquend‑i
Dat. Sg.
torquend‑o
torquend‑ae
torquend‑o
Akk. Sg.
torquend‑um
torquend‑am
torquend‑um
Abl. Sg.
torquend‑o
torquend‑a
torquend‑o
Vok. Sg.
torquend‑e
Nom. Pl.
torquend‑i
torquend‑ae
torquend‑a
Gen. Pl.
torquend‑orum
torquend‑arum
torquend‑orum
Dat. Pl.
torquend‑is
torquend‑is
torquend‑is
Akk. Pl.
torquend‑os
torquend‑as
torquend‑a
Abl. Pl.
torquend‑is
torquend‑is
torquend‑is