Konjugation zu «exsilīre, exsiliō, exsiluī, exsultum»

Konjugation zu «exsilīre, exsiliō, exsiluī, exsultum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
exsili‑o
exsili‑a‑m
exsili‑eba‑m
exsili‑re‑m
exsili‑a‑m
2. Pers. Sg.
exsili‑s
exsili‑a‑s
exsili‑eba‑s
exsili‑re‑s
exsili‑e‑s
3. Pers. Sg.
exsili‑t, exilit
exsili‑a‑t, exiliat
exsili‑eba‑t
exsili‑re‑t, exiliret
exsili‑e‑t, exiliet
1. Pers. Pl.
exsili‑mus
exsili‑a‑mus
exsili‑eba‑mus
exsili‑re‑mus
exsili‑e‑mus
2. Pers. Pl.
exsili‑tis
exsili‑a‑tis, exiliatis
exsili‑eba‑tis
exsili‑re‑tis
exsili‑e‑tis
3. Pers. Pl.
exsili‑u‑nt, exiliunt
exsili‑a‑nt, exiliant
exsili‑eba‑nt
exsili‑re‑nt
exsili‑e‑nt

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
exsilu‑i, exilui
exsilu‑eri‑m
exsilu‑era‑m
exsilu‑isse‑m
exsilu‑ero
2. Pers. Sg.
exsilu‑isti
exsilu‑eri‑s
exsilu‑era‑s
exsilu‑isse‑s
exsilu‑eris
3. Pers. Sg.
exsilu‑it, exiluit
exsilu‑eri‑t, exiluerit
exsilu‑era‑t
exsilu‑isse‑t, exiluisset
exsilu‑erit, exiluerit
1. Pers. Pl.
exsilu‑imus
exsilu‑eri‑mus
exsilu‑era‑mus
exsilu‑isse‑mus
exsilu‑erimus
2. Pers. Pl.
exsilu‑istis
exsilu‑eri‑tis
exsilu‑era‑tis
exsilu‑isse‑tis
exsilu‑eritis
3. Pers. Pl.
exsilu‑erunt, exsilu‑ere
exsilu‑eri‑nt
exsilu‑era‑nt
exsilu‑isse‑nt
exsilu‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
2. Pers. Sg.
3. Pers. Sg.
exsult‑um est
exsult‑um sit
exsult‑um erat
exsult‑um esset
exsult‑um erit
1. Pers. Pl.
2. Pers. Pl.
3. Pers. Pl.

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
exsiliens exsilientis
Part. Fut. Akt.
exsulturus a um
Part. Perf. Pass.
exsult‑um
Gerundium
exsili‑e‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
exsili‑e‑ndum

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
exsili
exsili‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
exsilire, exilire
exsili‑ri, exsili‑rier
Infinitiv Perf.
exsilu‑isse, exiluisse
exsult‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
exsultur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
exsult‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
exsili‑ens
exsili‑ens, exiliens
exsili‑ens
Gen. Sg.
exsili‑ent‑is
exsili‑ent‑is
exsili‑ent‑is
Dat. Sg.
exsili‑ent‑i
exsili‑ent‑i
exsili‑ent‑i
Akk. Sg.
exsili‑ent‑em
exsili‑ent‑em
exsili‑ens
Abl. Sg.
exsili‑ent‑e, exiliente
exsili‑ent‑e, exiliente
exsili‑ent‑e, exiliente
Nom. Pl.
exsili‑ent‑es
exsili‑ent‑es
exsili‑ent‑ia
Gen. Pl.
exsili‑ent‑ium
exsili‑ent‑ium
exsili‑ent‑ium
Dat. Pl.
exsili‑ent‑ibus
exsili‑ent‑ibus
exsili‑ent‑ibus
Akk. Pl.
exsili‑ent‑es, exsili‑ent‑is
exsili‑ent‑es, exsili‑ent‑is
exsili‑ent‑ia
Abl. Pl.
exsili‑ent‑ibus
exsili‑ent‑ibus
exsili‑ent‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
exsult‑us
exsult‑a
exsult‑um
Gen. Sg.
exsult‑i
exsult‑ae
exsult‑i
Dat. Sg.
exsult‑o
exsult‑ae
exsult‑o
Akk. Sg.
exsult‑um
exsult‑am
exsult‑um
Abl. Sg.
exsult‑o
exsult‑a
exsult‑o
Nom. Pl.
exsult‑i
exsult‑ae
exsult‑a
Gen. Pl.
exsult‑orum
exsult‑arum
exsult‑orum
Dat. Pl.
exsult‑is
exsult‑is
exsult‑is
Akk. Pl.
exsult‑os
exsult‑as
exsult‑a
Abl. Pl.
exsult‑is
exsult‑is
exsult‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
exsultur‑us, exiliturus
exsultur‑a
exsultur‑um
Gen. Sg.
exsultur‑i
exsultur‑ae
exsultur‑i
Dat. Sg.
exsultur‑o
exsultur‑ae
exsultur‑o
Akk. Sg.
exsultur‑um
exsultur‑am
exsultur‑um
Abl. Sg.
exsultur‑o
exsultur‑a
exsultur‑o
Nom. Pl.
exsultur‑i
exsultur‑ae
exsultur‑a
Gen. Pl.
exsultur‑orum
exsultur‑arum
exsultur‑orum
Dat. Pl.
exsultur‑is
exsultur‑is
exsultur‑is
Akk. Pl.
exsultur‑os
exsultur‑as
exsultur‑a
Abl. Pl.
exsultur‑is
exsultur‑is
exsultur‑is

Gerundium

Gen.
exsili‑e‑ndi
Dat.
exsili‑e‑ndo
Akk.
exsili‑e‑ndum
Abl.
exsili‑e‑ndo