Konjugation zu «dēbēre, dēbeō, dēbuī, dēbitum»

Konjugation zu «dēbēre, dēbeō, dēbuī, dēbitum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
debe‑o
debe‑a‑m
debe‑ba‑m
debe‑re‑m
debe‑b‑o
2. Pers. Sg.
debe‑s
debe‑a‑s
debe‑ba‑s
debe‑re‑s
debe‑bi‑s
3. Pers. Sg.
debe‑t
debe‑a‑t
debe‑ba‑t
debe‑re‑t
debe‑bi‑t
1. Pers. Pl.
debe‑mus
debe‑a‑mus
debe‑ba‑mus
debe‑re‑mus
debe‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
debe‑tis
debe‑a‑tis
debe‑ba‑tis
debe‑re‑tis
debe‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
debe‑nt
debe‑a‑nt
debe‑ba‑nt
debe‑re‑nt
debe‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
debe‑or
debe‑a‑r
debe‑ba‑r
debe‑re‑r
debe‑b‑or
2. Pers. Sg.
debe‑ris
debe‑a‑ris, debe‑a‑re
debe‑ba‑ris, debe‑ba‑re
debe‑re‑ris, debe‑re‑re
debe‑be‑ris, debe‑be‑re
3. Pers. Sg.
debe‑tur
debe‑a‑tur
debe‑ba‑tur
debe‑re‑tur
debe‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
debe‑mur
debe‑a‑mur
debe‑ba‑mur
debe‑re‑mur
debe‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
debe‑mini
debe‑a‑mini
debe‑ba‑mini
debe‑re‑mini
debe‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
debe‑ntur
debe‑a‑ntur
debe‑ba‑ntur
debe‑re‑ntur
debe‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
debu‑i
debu‑eri‑m
debu‑era‑m
debu‑isse‑m
debu‑ero
2. Pers. Sg.
debu‑isti
debu‑eri‑s
debu‑era‑s
debu‑isse‑s
debu‑eris
3. Pers. Sg.
debu‑it
debu‑eri‑t
debu‑era‑t
debu‑isse‑t
debu‑erit
1. Pers. Pl.
debu‑imus
debu‑eri‑mus
debu‑era‑mus
debu‑isse‑mus
debu‑erimus
2. Pers. Pl.
debu‑istis
debu‑eri‑tis
debu‑era‑tis
debu‑isse‑tis
debu‑eritis
3. Pers. Pl.
debu‑erunt, debu‑ere
debu‑eri‑nt
debu‑era‑nt
debu‑isse‑nt
debu‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
debit‑us sum
debit‑us sim
debit‑us eram
debit‑us essem
debit‑us ero
2. Pers. Sg.
debit‑us es
debit‑us sis
debit‑us eras
debit‑us esses
debit‑us eris
3. Pers. Sg.
debit‑us est
debit‑us sit
debit‑us erat
debit‑us esset
debit‑us erit
1. Pers. Pl.
debit‑i sumus
debit‑i simus
debit‑i eramus
debit‑i essemus
debit‑i erimus
2. Pers. Pl.
debit‑i estis
debit‑i sitis
debit‑i eratis
debit‑i essetis
debit‑i eritis
3. Pers. Pl.
debit‑i sunt
debit‑i sint
debit‑i erant
debit‑i essent
debit‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
debens debentis
Part. Fut. Akt.
debiturus a um
Part. Perf. Pass.
debitus a um
Gerundium
debe‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
debendus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
debe
debe‑te
Imperativ II, 2. Pers.
debe‑to
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
debere
debe‑ri, debe‑rier
Infinitiv Perf.
debu‑isse
debit‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
debitur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
debit‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
debens
debens
debens
Gen. Sg.
debent‑is
debent‑is
debent‑is
Dat. Sg.
debent‑i
debent‑i
debent‑i
Akk. Sg.
debent‑em
debent‑em
debens
Abl. Sg.
debent‑e
debent‑e
debent‑e
Nom. Pl.
debent‑es
debent‑es
debent‑ia
Gen. Pl.
debent‑ium
debent‑ium
debent‑ium
Dat. Pl.
debent‑ibus
debent‑ibus
debent‑ibus
Akk. Pl.
debent‑es, debent‑is
debent‑es, debent‑is
debent‑ia
Abl. Pl.
debent‑ibus
debent‑ibus
debent‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
debit‑us
debit‑a
debit‑um
Gen. Sg.
debit‑i
debit‑ae
debit‑i
Dat. Sg.
debit‑o
debit‑ae
debit‑o
Akk. Sg.
debit‑um
debit‑am
debit‑um
Abl. Sg.
debit‑o
debit‑a
debit‑o
Nom. Pl.
debit‑i
debit‑ae
debit‑a
Gen. Pl.
debit‑orum
debit‑arum
debit‑orum
Dat. Pl.
debit‑is
debit‑is
debit‑is
Akk. Pl.
debit‑os
debit‑as
debit‑a
Abl. Pl.
debit‑is
debit‑is
debit‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
debitur‑us
debitur‑a
debitur‑um
Gen. Sg.
debitur‑i
debitur‑ae
debitur‑i
Dat. Sg.
debitur‑o
debitur‑ae
debitur‑o
Akk. Sg.
debitur‑um
debitur‑am
debitur‑um
Abl. Sg.
debitur‑o
debitur‑a
debitur‑o
Nom. Pl.
debitur‑i
debitur‑ae
debitur‑a
Gen. Pl.
debitur‑orum
debitur‑arum
debitur‑orum
Dat. Pl.
debitur‑is
debitur‑is
debitur‑is
Akk. Pl.
debitur‑os
debitur‑as
debitur‑a
Abl. Pl.
debitur‑is
debitur‑is
debitur‑is

Gerundium

Gen.
debe‑ndi
Dat.
debe‑ndo
Akk.
debe‑ndum
Abl.
debe‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
debend‑us
debend‑a
debend‑um
Gen. Sg.
debend‑i
debend‑ae
debend‑i
Dat. Sg.
debend‑o
debend‑ae
debend‑o
Akk. Sg.
debend‑um
debend‑am
debend‑um
Abl. Sg.
debend‑o
debend‑a
debend‑o
Nom. Pl.
debend‑i
debend‑ae
debend‑a
Gen. Pl.
debend‑orum
debend‑arum
debend‑orum
Dat. Pl.
debend‑is
debend‑is
debend‑is
Akk. Pl.
debend‑os
debend‑as
debend‑a
Abl. Pl.
debend‑is
debend‑is
debend‑is