Konjugation zu «compēscere, compēscō, compēscuī,-»

Konjugation zu «compēscere, compēscō, compēscuī,-»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
compesc‑o
compesc‑a‑m
compesc‑eba‑m
compesce‑re‑m
compesc‑a‑m
2. Pers. Sg.
compesc‑i‑s
compesc‑a‑s
compesc‑eba‑s
compesce‑re‑s
compesc‑e‑s
3. Pers. Sg.
compesc‑i‑t, conpescit
compesc‑a‑t
compesc‑eba‑t
compesce‑re‑t
compesc‑e‑t
1. Pers. Pl.
compesc‑i‑mus, conpescimus
compesc‑a‑mus
compesc‑eba‑mus
compesce‑re‑mus
compesc‑e‑mus
2. Pers. Pl.
compesc‑i‑tis
compesc‑a‑tis
compesc‑eba‑tis
compesce‑re‑tis
compesc‑e‑tis
3. Pers. Pl.
compesc‑u‑nt
compesc‑a‑nt
compesc‑eba‑nt
compesce‑re‑nt
compesc‑e‑nt

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
compescu‑i
compescu‑eri‑m
compescu‑era‑m
compescu‑isse‑m
compescu‑ero
2. Pers. Sg.
compescu‑isti
compescu‑eri‑s
compescu‑era‑s
compescu‑isse‑s
compescu‑eris
3. Pers. Sg.
compescu‑it, conpescuit
compescu‑eri‑t
compescu‑era‑t
compescu‑isse‑t
compescu‑erit
1. Pers. Pl.
compescu‑imus
compescu‑eri‑mus
compescu‑era‑mus
compescu‑isse‑mus
compescu‑erimus
2. Pers. Pl.
compescu‑istis
compescu‑eri‑tis
compescu‑era‑tis
compescu‑isse‑tis
compescu‑eritis
3. Pers. Pl.
compescu‑erunt, compescu‑ere
compescu‑eri‑nt
compescu‑era‑nt
compescu‑isse‑nt
compescu‑erint

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
compescens compescentis
Part. Fut. Akt.
Part. Perf. Pass.
Gerundium
compesce‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
compescendus a um, compescundus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
compesce, conpesce
compesc‑i‑te, conpescite
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
compescere, conpescere
compesc‑i, compesc‑ier
Infinitiv Perf.
compescu‑isse
Infinitiv Fut.

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
compescens
compescens
compescens
Gen. Sg.
compescent‑is
compescent‑is
compescent‑is
Dat. Sg.
compescent‑i
compescent‑i
compescent‑i
Akk. Sg.
compescent‑em
compescent‑em
compescens
Abl. Sg.
compescent‑e
compescent‑e
compescent‑e
Nom. Pl.
compescent‑es
compescent‑es
compescent‑ia
Gen. Pl.
compescent‑ium
compescent‑ium
compescent‑ium
Dat. Pl.
compescent‑ibus
compescent‑ibus
compescent‑ibus
Akk. Pl.
compescent‑es, compescent‑is
compescent‑es, compescent‑is
compescent‑ia
Abl. Pl.
compescent‑ibus
compescent‑ibus
compescent‑ibus

Gerundium

Gen.
compesce‑ndi
Dat.
compesce‑ndo
Akk.
compesce‑ndum
Abl.
compesce‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
compescend‑us, compescund‑us
compescend‑a, compescund‑a
compescend‑um, compescund‑um
Gen. Sg.
compescend‑i, compescund‑i
compescend‑ae, compescund‑ae
compescend‑i, compescund‑i
Dat. Sg.
compescend‑o, compescund‑o
compescend‑ae, compescund‑ae
compescend‑o, compescund‑o
Akk. Sg.
compescend‑um, compescund‑um
compescend‑am, compescund‑am
compescend‑um, compescund‑um
Abl. Sg.
compescend‑o, compescund‑o
compescend‑a, compescund‑a
compescend‑o, compescund‑o
Nom. Pl.
compescend‑i, compescund‑i
compescend‑ae, compescund‑ae
compescend‑a, compescund‑a
Gen. Pl.
compescend‑orum, compescund‑orum
compescend‑arum, compescund‑arum
compescend‑orum, compescund‑orum
Dat. Pl.
compescend‑is, compescund‑is
compescend‑is, compescund‑is
compescend‑is, compescund‑is
Akk. Pl.
compescend‑os, compescund‑os
compescend‑as, compescund‑as
compescend‑a, compescund‑a
Abl. Pl.
compescend‑is, compescund‑is
compescend‑is, compescund‑is
compescend‑is, compescund‑is