Konjugation zu «gregāre, gregō, gregāvī, gregātum»

Konjugation zu «gregāre, gregō, gregāvī, gregātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
greg‑o
greg‑e‑m
grega‑ba‑m
grega‑re‑m
grega‑b‑o
2. Pers. Sg.
grega‑s
greg‑e‑s
grega‑ba‑s
grega‑re‑s
grega‑bi‑s
3. Pers. Sg.
grega‑t
greg‑e‑t
grega‑ba‑t
grega‑re‑t
grega‑bi‑t
1. Pers. Pl.
grega‑mus
greg‑e‑mus
grega‑ba‑mus
grega‑re‑mus
grega‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
grega‑tis
greg‑e‑tis
grega‑ba‑tis
grega‑re‑tis
grega‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
grega‑nt
greg‑e‑nt
grega‑ba‑nt
grega‑re‑nt
grega‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
greg‑or
greg‑e‑r
grega‑ba‑r
grega‑re‑r
grega‑b‑or
2. Pers. Sg.
grega‑ris
greg‑e‑ris, greg‑e‑re
grega‑ba‑ris, grega‑ba‑re
grega‑re‑ris, grega‑re‑re
grega‑be‑ris, grega‑be‑re
3. Pers. Sg.
grega‑tur
greg‑e‑tur
grega‑ba‑tur
grega‑re‑tur
grega‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
grega‑mur
greg‑e‑mur
grega‑ba‑mur
grega‑re‑mur
grega‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
grega‑mini
greg‑e‑mini
grega‑ba‑mini
grega‑re‑mini
grega‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
grega‑ntur
greg‑e‑ntur
grega‑ba‑ntur
grega‑re‑ntur
grega‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
gregav‑i
gregav‑eri‑m
gregav‑era‑m
gregav‑isse‑m
gregav‑ero
2. Pers. Sg.
gregav‑isti
gregav‑eri‑s
gregav‑era‑s
gregav‑isse‑s
gregav‑eris
3. Pers. Sg.
gregav‑it
gregav‑eri‑t
gregav‑era‑t
gregav‑isse‑t
gregav‑erit
1. Pers. Pl.
gregav‑imus
gregav‑eri‑mus
gregav‑era‑mus
gregav‑isse‑mus
gregav‑erimus
2. Pers. Pl.
gregav‑istis
gregav‑eri‑tis
gregav‑era‑tis
gregav‑isse‑tis
gregav‑eritis
3. Pers. Pl.
gregav‑erunt, gregav‑ere
gregav‑eri‑nt
gregav‑era‑nt
gregav‑isse‑nt
gregav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
gregat‑us sum
gregat‑us sim
gregat‑us eram
gregat‑us essem
gregat‑us ero
2. Pers. Sg.
gregat‑us es
gregat‑us sis
gregat‑us eras
gregat‑us esses
gregat‑us eris
3. Pers. Sg.
gregat‑us est
gregat‑us sit
gregat‑us erat
gregat‑us esset
gregat‑us erit
1. Pers. Pl.
gregat‑i sumus
gregat‑i simus
gregat‑i eramus
gregat‑i essemus
gregat‑i erimus
2. Pers. Pl.
gregat‑i estis
gregat‑i sitis
gregat‑i eratis
gregat‑i essetis
gregat‑i eritis
3. Pers. Pl.
gregat‑i sunt
gregat‑i sint
gregat‑i erant
gregat‑i essent
gregat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
gregans gregantis
Part. Fut. Akt.
gregaturus a um
Part. Perf. Pass.
gregatus a um
Gerundium
grega‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
gregandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
grega
grega‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
gregare
grega‑ri, grega‑rier
Infinitiv Perf.
gregav‑isse
gregat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
gregatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
gregat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
gregans
gregans
gregans
Gen. Sg.
gregant‑is
gregant‑is
gregant‑is
Dat. Sg.
gregant‑i
gregant‑i
gregant‑i
Akk. Sg.
gregant‑em
gregant‑em
gregans
Abl. Sg.
gregant‑e
gregant‑e
gregant‑e
Nom. Pl.
gregant‑es
gregant‑es
gregant‑ia
Gen. Pl.
gregant‑ium
gregant‑ium
gregant‑ium
Dat. Pl.
gregant‑ibus
gregant‑ibus
gregant‑ibus
Akk. Pl.
gregant‑es, gregant‑is
gregant‑es, gregant‑is
gregant‑ia
Abl. Pl.
gregant‑ibus
gregant‑ibus
gregant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
gregat‑us
gregat‑a
gregat‑um
Gen. Sg.
gregat‑i
gregat‑ae
gregat‑i
Dat. Sg.
gregat‑o
gregat‑ae
gregat‑o
Akk. Sg.
gregat‑um
gregat‑am
gregat‑um
Abl. Sg.
gregat‑o
gregat‑a
gregat‑o
Nom. Pl.
gregat‑i
gregat‑ae
gregat‑a
Gen. Pl.
gregat‑orum
gregat‑arum
gregat‑orum
Dat. Pl.
gregat‑is
gregat‑is
gregat‑is
Akk. Pl.
gregat‑os
gregat‑as
gregat‑a
Abl. Pl.
gregat‑is
gregat‑is
gregat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
gregatur‑us
gregatur‑a
gregatur‑um
Gen. Sg.
gregatur‑i
gregatur‑ae
gregatur‑i
Dat. Sg.
gregatur‑o
gregatur‑ae
gregatur‑o
Akk. Sg.
gregatur‑um
gregatur‑am
gregatur‑um
Abl. Sg.
gregatur‑o
gregatur‑a
gregatur‑o
Nom. Pl.
gregatur‑i
gregatur‑ae
gregatur‑a
Gen. Pl.
gregatur‑orum
gregatur‑arum
gregatur‑orum
Dat. Pl.
gregatur‑is
gregatur‑is
gregatur‑is
Akk. Pl.
gregatur‑os
gregatur‑as
gregatur‑a
Abl. Pl.
gregatur‑is
gregatur‑is
gregatur‑is

Gerundium

Gen.
grega‑ndi
Dat.
grega‑ndo
Akk.
grega‑ndum
Abl.
grega‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
gregand‑us
gregand‑a
gregand‑um
Gen. Sg.
gregand‑i
gregand‑ae
gregand‑i
Dat. Sg.
gregand‑o
gregand‑ae
gregand‑o
Akk. Sg.
gregand‑um
gregand‑am
gregand‑um
Abl. Sg.
gregand‑o
gregand‑a
gregand‑o
Nom. Pl.
gregand‑i
gregand‑ae
gregand‑a
Gen. Pl.
gregand‑orum
gregand‑arum
gregand‑orum
Dat. Pl.
gregand‑is
gregand‑is
gregand‑is
Akk. Pl.
gregand‑os
gregand‑as
gregand‑a
Abl. Pl.
gregand‑is
gregand‑is
gregand‑is