Konjugation zu «attonāre, attonō, attonuī, attonitum»

Konjugation zu «attonāre, attonō, attonuī, attonitum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
atton‑o
atton‑e‑m
attona‑ba‑m
attona‑re‑m
attona‑b‑o
2. Pers. Sg.
attona‑s
atton‑e‑s
attona‑ba‑s
attona‑re‑s
attona‑bi‑s
3. Pers. Sg.
attona‑t
atton‑e‑t
attona‑ba‑t
attona‑re‑t
attona‑bi‑t
1. Pers. Pl.
attona‑mus
atton‑e‑mus
attona‑ba‑mus
attona‑re‑mus
attona‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
attona‑tis
atton‑e‑tis
attona‑ba‑tis
attona‑re‑tis
attona‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
attona‑nt
atton‑e‑nt
attona‑ba‑nt
attona‑re‑nt
attona‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
atton‑or
atton‑e‑r
attona‑ba‑r
attona‑re‑r
attona‑b‑or
2. Pers. Sg.
attona‑ris
atton‑e‑ris, atton‑e‑re
attona‑ba‑ris, attona‑ba‑re
attona‑re‑ris, attona‑re‑re
attona‑be‑ris, attona‑be‑re
3. Pers. Sg.
attona‑tur
atton‑e‑tur
attona‑ba‑tur
attona‑re‑tur
attona‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
attona‑mur
atton‑e‑mur
attona‑ba‑mur
attona‑re‑mur
attona‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
attona‑mini
atton‑e‑mini
attona‑ba‑mini
attona‑re‑mini
attona‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
attona‑ntur
atton‑e‑ntur
attona‑ba‑ntur
attona‑re‑ntur
attona‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
attonu‑i
attonu‑eri‑m
attonu‑era‑m
attonu‑isse‑m
attonu‑ero
2. Pers. Sg.
attonu‑isti
attonu‑eri‑s
attonu‑era‑s
attonu‑isse‑s
attonu‑eris
3. Pers. Sg.
attonu‑it
attonu‑eri‑t
attonu‑era‑t
attonu‑isse‑t
attonu‑erit
1. Pers. Pl.
attonu‑imus
attonu‑eri‑mus
attonu‑era‑mus
attonu‑isse‑mus
attonu‑erimus
2. Pers. Pl.
attonu‑istis
attonu‑eri‑tis
attonu‑era‑tis
attonu‑isse‑tis
attonu‑eritis
3. Pers. Pl.
attonu‑erunt, attonu‑ere
attonu‑eri‑nt
attonu‑era‑nt
attonu‑isse‑nt
attonu‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
attonit‑us sum
attonit‑us sim
attonit‑us eram
attonit‑us essem
attonit‑us ero
2. Pers. Sg.
attonit‑us es
attonit‑us sis
attonit‑us eras
attonit‑us esses
attonit‑us eris
3. Pers. Sg.
attonit‑us est
attonit‑us sit
attonit‑us erat
attonit‑us esset
attonit‑us erit
1. Pers. Pl.
attonit‑i sumus
attonit‑i simus
attonit‑i eramus
attonit‑i essemus
attonit‑i erimus
2. Pers. Pl.
attonit‑i estis
attonit‑i sitis
attonit‑i eratis
attonit‑i essetis
attonit‑i eritis
3. Pers. Pl.
attonit‑i sunt
attonit‑i sint
attonit‑i erant
attonit‑i essent
attonit‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
attonans attonantis
Part. Fut. Akt.
attoniturus a um
Part. Perf. Pass.
attonitus a um
Gerundium
attona‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
attonandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
attona
attona‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
attonare
attona‑ri, attona‑rier
Infinitiv Perf.
attonu‑isse
attonit‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
attonitur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
attonit‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
attonans
attonans
attonans
Gen. Sg.
attonant‑is
attonant‑is
attonant‑is
Dat. Sg.
attonant‑i
attonant‑i
attonant‑i
Akk. Sg.
attonant‑em
attonant‑em
attonans
Abl. Sg.
attonant‑e
attonant‑e
attonant‑e
Nom. Pl.
attonant‑es
attonant‑es
attonant‑ia
Gen. Pl.
attonant‑ium
attonant‑ium
attonant‑ium
Dat. Pl.
attonant‑ibus
attonant‑ibus
attonant‑ibus
Akk. Pl.
attonant‑es, attonant‑is
attonant‑es, attonant‑is
attonant‑ia
Abl. Pl.
attonant‑ibus
attonant‑ibus
attonant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
attonit‑us
attonit‑a
attonit‑um
Gen. Sg.
attonit‑i
attonit‑ae
attonit‑i
Dat. Sg.
attonit‑o
attonit‑ae
attonit‑o
Akk. Sg.
attonit‑um
attonit‑am
attonit‑um
Abl. Sg.
attonit‑o
attonit‑a
attonit‑o
Nom. Pl.
attonit‑i
attonit‑ae
attonit‑a
Gen. Pl.
attonit‑orum
attonit‑arum
attonit‑orum
Dat. Pl.
attonit‑is
attonit‑is
attonit‑is
Akk. Pl.
attonit‑os
attonit‑as
attonit‑a
Abl. Pl.
attonit‑is
attonit‑is
attonit‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
attonitur‑us
attonitur‑a
attonitur‑um
Gen. Sg.
attonitur‑i
attonitur‑ae
attonitur‑i
Dat. Sg.
attonitur‑o
attonitur‑ae
attonitur‑o
Akk. Sg.
attonitur‑um
attonitur‑am
attonitur‑um
Abl. Sg.
attonitur‑o
attonitur‑a
attonitur‑o
Nom. Pl.
attonitur‑i
attonitur‑ae
attonitur‑a
Gen. Pl.
attonitur‑orum
attonitur‑arum
attonitur‑orum
Dat. Pl.
attonitur‑is
attonitur‑is
attonitur‑is
Akk. Pl.
attonitur‑os
attonitur‑as
attonitur‑a
Abl. Pl.
attonitur‑is
attonitur‑is
attonitur‑is

Gerundium

Gen.
attona‑ndi
Dat.
attona‑ndo
Akk.
attona‑ndum
Abl.
attona‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
attonand‑us
attonand‑a
attonand‑um
Gen. Sg.
attonand‑i
attonand‑ae
attonand‑i
Dat. Sg.
attonand‑o
attonand‑ae
attonand‑o
Akk. Sg.
attonand‑um
attonand‑am
attonand‑um
Abl. Sg.
attonand‑o
attonand‑a
attonand‑o
Nom. Pl.
attonand‑i
attonand‑ae
attonand‑a
Gen. Pl.
attonand‑orum
attonand‑arum
attonand‑orum
Dat. Pl.
attonand‑is
attonand‑is
attonand‑is
Akk. Pl.
attonand‑os
attonand‑as
attonand‑a
Abl. Pl.
attonand‑is
attonand‑is
attonand‑is