Deklination zu «rūminātiō rūminātiōnis, f»

Deklination zu «rūminātiō rūminātiōnis, f»

Deklination

Nom. Sg.
ruminatio
Gen. Sg.
rumination‑is
Dat. Sg.
rumination‑i
Akk. Sg.
rumination‑em
Abl. Sg.
rumination‑e
Nom. Pl.
rumination‑es
Gen. Pl.
rumination‑um
Dat. Pl.
rumination‑ibus
Akk. Pl.
rumination‑es
Abl. Pl.
rumination‑ibus