Deklination zu «dēterminātiō dēterminātiōnis, f»

Deklination zu «dēterminātiō dēterminātiōnis, f»

Deklination

Nom. Sg.
determinatio
Gen. Sg.
determination‑is
Dat. Sg.
determination‑i
Akk. Sg.
determination‑em
Abl. Sg.
determination‑e
Nom. Pl.
determination‑es
Gen. Pl.
determination‑um
Dat. Pl.
determination‑ibus
Akk. Pl.
determination‑es
Abl. Pl.
determination‑ibus